Tin tức | 23/01/2023 19:57

Năm 2023: “Suy thoái chủ động” để phát triển bền vững

Vừa bước qua giai đoạn phát triển nóng sau 20 năm thành lập, rút ngắn 3 năm theo lộ trình đã đặt ra, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bắt đầu bước sang giai đoạn đầu tư phát triển nội lực để vun đắp và làm sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi!

Tết là gì?

20/01/2023 22:40

23

Chương trình đào tạo

4769

Sinh viên, học viên

431

Giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học

40

Đối tác nước ngoài và trong nước

30

Quốc tịch

93%

Tỉ lệ việc làm trong 12 tháng sau tốt nghiệp