Tin tức | 25/11/2022 22:17

Tránh quan điểm giảng viên nước ngoài tốt hơn giảng viên Việt Nam

Nên tránh quan điểm, giảng viên nước ngoài là tốt hơn giảng viên Việt Nam. Chúng ta không nên tuyệt đối hóa khi suy luận như vậy.
Có một nghề như thế

20/11/2022 01:14


23

Chương trình đào tạo

4769

Sinh viên, học viên

431

Giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học

40

Đối tác nước ngoài và trong nước

30

Quốc tịch

93%

Tỉ lệ việc làm trong 12 tháng sau tốt nghiệp