Tin tức | 08/12/2022 11:30

Trường Quốc tế có thêm chương trình được nhận chứng nhận kiểm định

Sau chương trình Kinh doanh quốc tế, chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán là chương trình đào tạo đại học thứ hai của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được công nhận đạt tiêu chuẩn và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục với 47/50 tiêu chí (tương đương 94%) đạt theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

23

Chương trình đào tạo

4769

Sinh viên, học viên

431

Giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học

40

Đối tác nước ngoài và trong nước

30

Quốc tịch

93%

Tỉ lệ việc làm trong 12 tháng sau tốt nghiệp