Tin tức | 13/04/2024 21:16

VNU-IS Job Link Week 2024: Sinh viên được kết nối và tuyển dụng thực sự

Sự kiện VNU-IS Job Link Week – Tuần lễ việc làm năm nay giúp sinh viên có thể kết nối nhiều hơn với doanh nghiệp và sẽ được tuyển dụng thực sự theo nhu cầu của doanh nghiệp.

24

Chương trình đào tạo

Hơn 6000

Sinh viên, học viên

Hơn 400

Giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học

40

Đối tác nước ngoài và trong nước

30

Quốc tịch

93%

Tỉ lệ việc làm trong 12 tháng sau tốt nghiệp