Đề tài cấp Bộ


1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai

Chủ nhiệm đề tài: Lê Trung Thành

Mã số: BÐKH.30/16-20

Thời gian thực hiện: 2017 – 2020

2. Tên đề tài: Mô hình học tập mạng lưới trong các công ty dịch vụ kỹ thuật toàn cầu tại Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Trần Công Thành

Mã số: QG.21.50

Thời gian thực hiện: 2021 – 2023

3. Tên đề tài: Nghiên cứu tích hợp các kĩ thuật học máy và phân tích dữ liệu vào hệ thống LMS nâng cao chất lượng đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Thuận

Mã số: QG.21.51

Thời gian thực hiện: 2021 – 2023

4. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất chính sách giữ chân nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao và thí điểm triển khai ở ĐHQGHN.

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Hoàng Nam

Mã số: QG.20.70

Thời gian thực hiện: 2020-2022

5. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế cảm biến quang tích hợp sử dụng cấu trúc plasmonic lai ghép vật liệu silic

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Tuấn

Mã số: QG.19.58

Thời gian thực hiện: 2019 – 2021

6. Tên đề tài: Nghiên cứu, phát triển hệ thống hỏi đáp thông tin tự động về Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Oanh

Mã số: QG.19.59

Thời gian thực hiện: 2019 – 2021