Đề tài cấp Bộ


STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số Thời gian

thực hiện

1 Mô hình học tập mạng lưới trong các công ty dịch vụ kỹ thuật toàn cầu tại Việt Nam TS. Trần Công Thành QG.21.50 2021 – 2022
2 Nghiên cứu tích hợp các kĩ thuật học máy và phân tích dữ liệu vào hệ thống LMS nâng cao chất lượng đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội TS. Nguyễn Quang Thuận QG.21.51 2021 – 2023
3 Nghiên cứu đề xuất chính sách giữ chân nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao và thí điểm triển khai ở ĐHQGHN ThS. Đỗ Hoàng Nam QG.20.70 2020-2022
4 Nghiên cứu, thiết kế cảm biến quang tích hợp sử dụng cấu trúc plasmonic lai ghép vật liệu silic ThS. Nguyễn Anh Tuấn QG.19.58 2019 – 2021
5 Nghiên cứu, phát triển hệ thống hỏi đáp thông tin tự động về Đại học Quốc gia Hà Nội TS. Trần Thị Oanh QG.19.59 2019 – 2021
6 Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, phi lâm sàng, dịch tễ và sự biến đổi, đột biến gene ở bệnh nhân ung thư buồng trứng TS. Chu Đình Tới 2021 – 2022
7 Phân tích xu hướng và động lực thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam TS. Nguyễn Phương Mai QG.22.57 2022 – 2024
8 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống đo chỉ số đường huyết không xâm lấn sử dụng quang phổ tán xạ Raman và các phương pháp học máy và mạng lưới thần kinh sâu PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng  QG.22.77 2022 – 2024