Giới thiệu về chương trình Đại học kết hợp thạc sĩ


Chương trình đại học kết hợp thạc sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh từ khối kiến thức nhóm ngành. Đây là mô hình đào tạo rất đặc sắc của Trường Quốc tế. Sinh viên theo học các chương trình này có cơ hội đăng kí học thẳng lên bậc thạc sĩ và tích luỹ các tín chỉ của bậc thạc sĩ ngay từ năm cuối cùng của chương trình đại học. Chính nhờ lợi thế này mà thời gian học từ thời điểm vào chương trình đại học đến thời điểm lấy bằng thạc sĩ có thể được rút ngắn chỉ còn 4,5-5 năm. Bên cạnh cơ hội lấy bằng thạc sĩ, khung chương trình được thiết kế dựa trên triết lý “cây cầu”- cung cấp cho người học hiểu biết và kĩ năng toàn diện bao gồm các lĩnh vực kĩ thuật công nghệ, hiểu biết và kĩ năng về kinh tế quản lý. Với triết lý như trên sinh viên sẽ nắm bắt được toàn diện quá trình vận hành của doanh nghiệp chứ không đơn thuần một lĩnh vực đơn lẻ. Từ đó sinh viên có năng lực để biến những hiểu biết, kĩ năng của mình thành những sản phẩm có thể đi vào thực tế cuộc sống. Ngoài ra chương trình được thiết kế với thời lượng thực hành, thực tập thực tế lớn để đảm bảo sinh viên tiếp cận môi trường thực tế từ sớm và có thời gian rèn luyện thành thạo các kĩ năng nghề nghiệp. 

Sinh viên theo học các chương trình này  của Trường Quốc tế được học tập và thực hành tại các cơ sở thực hành của Trường như Trung tâm thực hành và nghiên cứu tích hợp thông minh đã được ĐHQGHN đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2022, Trung tâm nghiên cứu và trải nghiệm số do tập đoàn Siemens tài trợ cho ĐHQGHN (Trường Quốc tế là một đơn vị thụ hưởng), các phòng nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Quốc tế. Ngoài ra, Trường Quốc tế có quan hệ hợp tác và nhận được sự hỗ trợ đào tạo của nhiều tập đoàn và công ty, trong đó có các tập đoàn và công ty lớn Viettel, FPT, CMC, SMC,…