CÔNG NHẬN CHUYỂN TIẾP


TrườngQuốc giaChương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếpChương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH Heriot WattVương quốc AnhCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánMA Accountancy & Finance
MA Business & Finance
Trường ĐH Heriot WattVương quốc AnhCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of Business Administration
MA International Business Management
MA International Business Management with Enterprise
MA International Business Management with Marketing
Trường ĐH Heriot WattVương quốc AnhCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Business Administration
MA International Business Management
MA International Business Management with Enterprise
MA International Business Management with Marketing
Trường ĐH Heriot WattVương quốc AnhCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánInternational Trade and Investment (top-up) BA (Hons)
Business Accounting (top-up) BA (Hons)
Business with Financial Services (top-up) BA (Hons)
Trường ĐH HuddersfieldVương quốc AnhCử nhân Kinh doanh quốc tếInternational Business (top-up) BA (Hons)
Business Administration and Management (top-up) BA (Hons)
Trường ĐH Kỹ thuật Năng lượng MoscowLB NgaCử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tínhBachelor of Informatics and Computer engineering
Học viện Hàng không MoscowLB NgaKỹ sư Tự động hoá và Tin họcBachelor of Control Systems and Computer Science in Engineering
TrườngQuốc giaChương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếpChương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH Công nghệ Chien KuoĐài LoanCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of International Business
Bachelor of Industrial Engineering and Service Management
Trường ĐH Công nghệ Chien KuoĐài LoanCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of International Business
Bachelor of Industrial Engineering and Service Management
Trường ĐH Công nghệ Chien KuoĐài LoanCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Information Management
Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing and Service Management
Bachelor of Industrial Engineering and Service Management
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ LunghwaĐài LoanCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor Business Administration
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ LunghwaĐài LoanCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor Business Administration
Trường ĐH HELPMalaysiaCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Business (Accounting) (Hons)
Trường ĐH HELPMalaysiaCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of Business (International Business) (Hons)
Trường ĐH HELPMalaysiaCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Information Technolog (Hons)
OR
Bachelor of Information Technology (Hons) Data Analytics
Trường ĐH HELPMalaysiaCử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tínhBachelor of Information Technolog (Hons)
OR
Bachelor of Information Technology (Hons) Data Analytics
Trường ĐH HELPMalaysiaCử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanhBachelor of Business Analytics (Hons)
TrườngQuốc giaChương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếpChương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH CanberraAustraliaCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of Accounting
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Entrepreneurship and Innovation Bachelor of Event and Tourism Management Bachelor of Finance
Bachelor of Human Resource Management Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing Management
Bachelor of Public Administration
Trường ĐH CanberraAustraliaCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Accounting
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Entrepreneurship and Innovation Bachelor of Event and Tourism Management Bachelor of Finance
Bachelor of Human Resource Management Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing Management
Bachelor of Public Administration
Trường ĐH CanberraAustraliaCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Accounting
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Entrepreneurship and Innovation Bachelor of Event and Tourism Management Bachelor of Finance
Bachelor of Human Resource Management Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing Management
Bachelor of Public Administration
Trường ĐH CurtinAustraliaCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (Accounting)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH CurtinAustraliaCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (International Business)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH CurtinAustraliaCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (Business Information System)
Bachelor of Commerce (Business Information Technology)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH CurtinAustraliaCử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tínhBachelor of Technology (Computer Systems and Networking)
Trường ĐH CurtinAustraliaCử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanhBachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (Business Information System)
Bachelor of Commerce (Business Information Technology)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH South AustraliaAustraliaCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Commerce (Accounting)
Bachelor of Business (Finance)
Bachelor of Business (Finance Planning)
Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of Finance
Trường ĐH South AustraliaAustraliaCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of Business
Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)
Bachelor of Business (Finance)
Bachelor of Business (Finance Planning)
Bachelor of Business (Information Strategy and Management)
Bachelor of Business (Innovation and Entrepreneurship)
Bachelor of Business (International Business)
Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management)
Bachelor of Business (Management)
Bachelor of Business (Marketing)
Bachelor of Business (Sports and Recreation Management)
Bachelor of Business (Tourism and Event Management)In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of Management
Trường ĐH South AustraliaAustraliaCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Business (Information Strategy and Management)

In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of Management

Trường ĐH South AustraliaAustraliaCử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tínhBachelor of Information Technology
Bachelor of Information Technology (Games and Entertainment Design)
Bachelor of Information Technology (Mobile Application Development)
Bachelor of Information Technology (Networking and Cybersecurity)
Bachelor of Information Technology (Software Development)
Trường ĐH South AustraliaAustraliaCử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanhBachelor of Business (Information Strategy and Management)
In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of ManagementBachelor of Mathematics (Data Science)
Trường ĐH Western SydneyAustraliaCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Accounting
Trường ĐH Western SydneyAustraliaCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of Business
Trường ĐH Western SydneyAustraliaCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Information System
Trường ĐH Western SydneyAustraliaCử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tínhBachelor of Information and Communications Technology
Trường ĐH Western SydneyAustraliaCử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanhBachelor of Data Science
Trường ĐH Edith CowanAustraliaCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Commerce with any single major (excluding Accounting)
Trường ĐH Edith CowanAustraliaCử nhân Kinh doanh quốc tếBachelor of Commerce with any single major (excluding Accounting)
Trường ĐH Edith CowanAustraliaCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Commerce with any single major (excluding Accounting)
TrườngQuốc giaChương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếpChương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH Missouri StateHoa KỳCử nhân kinh doanh quốc tếBachelor of Arts/ Science in International Management
Bachelor of Science in Management
Bachelor of Sciences in Computer Information Systems
Trường ĐH Missouri StateHoa KỳCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Sciences in Accounting
Trường ĐH Missouri StateHoa KỳCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Applied Sciences in Technology Management
Bachelor of Sciences in Information Technology Service Management
Bachelor of Sciences in Computer Information Systems
Trường ĐH ArizonaHoa KỳCử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toánBachelor of Science in Accounting
Trường ĐH ArizonaHoa KỳCử nhân Kinh doanh quốc tếBachelor of Science in Business Adminstration
Business Management with a minor in Global Business
Trường ĐH ArizonaHoa KỳCử nhân Hệ thống thông tin quản lýBachelor of Science in Management Information Systems
Trường ĐH ArizonaHoa KỳCử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tínhBachelor of Science in Electrical and Computer Engineering
Trường ĐH ArizonaHoa KỳCử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanhBachelor of Arts or Bachelor of Science in Statistics and Data Science or Bachelor of Science in Information Science and Technology