Chương trình đào tạo tiếng Anh Dự bị


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ BỊ

Chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị (TADB) của Trường Quốc tế – ĐHQGHN giúp sinh viên có đủ năng lực để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh trước khi vào học chính thức chương trình chuyên môn bằng tiếng Anh. Chương trình được thiết kế bao gồm 5 khóa học (gồm khóa học bổ sung kiến thức ngôn ngữ Foundation) và 4 cấp độ kĩ năng thực hành tiếng (nghe, nói, đọc, viết), nhằm trang bị cho sinh viên năng lực tiếng Anh đạt trình độ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu. Sau khi hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức ngôn ngữ cơ bản và chuyên sâu, có khả năng thi đỗ các chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế như chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), IELTS, TOFEL, APTIS…

Với năng lực tiếng Anh mà Chương trình TADB trang bị, sinh viên có thể theo học các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Quốc tế hoặc đi du học.

Với đội ngũ giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh, quy trình quản lý chất lượng khoa học, chặt chẽ, sự hỗ trợ của mentor là các sinh viên giỏi tiếng Anh, và môi trường tiếng Anh của Trường Quốc tế, những năm qua tỉ lệ sinh viên thi được chứng chỉ B2 ngay sau 2 tiểu học kỳ (intake) ngày càng cao, năm học 2021-2022 đạt gần 70%; và hầu hết sinh viên đã có chứng chỉ B2 sau 1 năm học tiếng Anh dự bị dù cho nhiều bạn đầu vào tiếng Anh chỉ là con số không và phải bắt đầu học từ khóa Foundation.

THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình:

Tên tiếng Việt: Chương trình Tiếng Anh dự bị

Tên tiếng Anh: English Preparatory Program

Thời gian đào tạo: 5 cấp độ, 160h/cấp độ

Đơn vị đào tạo: Trường Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội

Đối với các thí sinh thi tuyển đầu vào đại học, nếu chưa đủ trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu, được đăng ký học chương trình đào tạo ngoại ngữ bổ sung của Trường Quốc tế để đáp ứng đủ điều kiện ngoại ngữ trước khi vào học chính thức chương trình đào tạo đại học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình ngoại ngữ bổ sung Tiếng Anh được thiết kế bao gồm 5 cấp độ (từ Level 1 đến Level 5) nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ, các kỹ năng thực hành nghe, nói, đọc, viết để theo học các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Quốc tế hoặc để đi du học. Sau khi kết thúc chương trình Ngoại ngữ bổ sung Tiếng Anh, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức ngôn ngữ cơ bản và chuyên sâu, có khả năng thi đỗ các chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế như chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), IELTS, TOFEL…

Tùy theo năng lực đầu vào, sinh viên sẽ được xếp học từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

– Sinh viên theo học tại Trường Quốc tế chưa có trình độ tiếng Anh B2 theo Khung châu Âu

– Học sinh, Sinh viên và học viên có nguyện vọng học tiếng Anh

– Yêu cầu trình độ:

Sinh viên của Trường Quốc tế: Học từ đầu, trong thời gian học tiếng Anh, sinh viên học ngay một số một học đại cương thuộc chương trình đại học.

Sinh viên/ học viên ngoài: trình độ A2 trở lên

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

STTCấp độ Tiếng AnhSố giờ/cấp độ
Tên Tiếng ViệtTên Tiếng Anh
1Cấp độ 1Lower Elementary
Elementary
160
2Cấp độ 2Pre-Intermediate Level160
3Cấp độ 3Intermediate Level160
4Cấp độ 4Upper – Intermediate Level160
5Cấp độ 5VSTEP Preparation Program160

HỌC PHÍ

Học phí cho mỗi cấp độ là 500 USD.

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tổ chức giảng dạy

Chương trình đào tạo bao gồm 5 cấp độ, sinh viên sẽ được làm bài thi đầu vào để xếp lớp theo đúng trình độ. Mỗi cấp độ có thời lượng 160h, được đào tạo trong 8-10 tuần, hai cấp độ được tính là một học kỳ.  Kết thúc mỗi cấp độ, sinh viên phải tham gia bài thi hết cấp độ, nếu đạt sinh viên được chuyển lên học cấp độ cao hơn.

Sinh viên được nghỉ 1-2 tuần giữa các cấp độ và được nghỉ hè 3-4 tuần.

Giáo trình giảng dạy

Giáo trình, sách tham khảo dành cho chương trình được Bộ môn Đào tạo Dự bị, Trường Quốc tế xây dựng và cập nhật theo các phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến và hiện đại trên thế giới.

Giảng viên

Chương trình có sự tham gia của nhiều giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước đến từ các trường đối tác của Trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Văn phòng tuyển sinh, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT (024) 3754 80 65. Hotline: 0983 372 988, 01679 884 488

– Phòng Đào tạo, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: (024) 3555 3555/ (024) 3557 5992 (số lẻ 23, 24, 25). Hotline: 0983 372 988, 01679 884 488

Fax: (024) 6285 2313

Email: tuyensinh@truongquocte.vn

Website:  www.truongquocte.edu.vn