Đề tài cấp Tỉnh, Thành phố


STTTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiMã số Đơn vị chủ quảnThời gian

thực hiện

1Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng ứng dụng trong số hóa, giám sát quy trình chăm sóc cây trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ canh tác đa nhóm hộThS. Lê Duy Tiến01C-02/01-2019-03Sở KHCN TP Hà Nội2019 – 2021
2Nghiên cứu các điều kiện để triển khai mô hình trường học thông minh của Hà NộiTS. Nguyễn Trung Hiển61X-12/01-2019-3Sở KHCN TP Hà Nội2019 – 2021