Tổng quan hệ thống học bổng


Nhằm đào tạo nhân tài, thu hút học sinh giỏi, khuyến khích phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội hàng năm dành hơn 5 tỷ đồng để cấp nhiều suất học bổng có giá trị cho học sinh THPT đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh đại học và sinh viên có thành tích tốt trong thời gian học tập và rèn luyện tại Khoa Quốc tế. Với một hệ thống chính sách học bổng đa dạng về hình thức, phong phú loại hình học bổng, từ năm 2010 đến nay, Trường Quốc tế đã cấp gần 2000 suất học bổng các loại. Hệ thống học bổng của Trường Quốc tế hướng tới việc động viên, khuyến khích và hỗ trợ sinh viên phát triển rèn luyện một cách toàn diện, không chỉ trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn cả những hoạt động xã hội. Ngoài các học bổng chung cho sinh viên Trường Quốc tế, các sinh viên quốc tế cũng có cơ hội được nhận những học bổng dành riêng cho sinh viên người nước ngoài.

Tổng quan các loại hình học bổng dành cho sinh viên Trường Quốc tế:

Học bổng ngắn hạn

Học bổng dài hạn

Học bổng doanh nghiệp

Học bổng ngoài ngân sách

Chính sách học bổng chi tiết xem tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng của Trường Quốc tế, vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên:

studentsinfor@vnuis.edu.vn

Điện thoại: (024) 35575992 (máy lẻ 22)