Chương trình ERASMUS +

Chương trình ERASMUS +


CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS PLUS VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ KINH DOANH ATHENS (AUEB)

 Nội dung chương trình:

– Trao đổi cán bộ:

+ Số lượng: 01 cán bộ của VNU-IS giảng dạy tại AUEB và 01 cán bộ của AUEB giảng dạy tại VNU-IS.

+ Thời gian: 07 ngày

+ Kinh phí được cấp: 1.260 euro dành cho cán bộ AUEB và 1.120 euro dành cho cán bộ VNU-IS

– Trao đổi sinh viên:

+ Số lượng: 01 sinh viên của VNU-IS học tại AUEB

+ Thời gian: 5 tháng, bắt đầu đăng kí vào tháng 5/2023.

+ Kinh phí được cấp: 4.250 euro

Kinh phí đi lại cho cả 2 đối tượng: 820 euros

Quy trình thực hiện

Tuyển chọn cán bộ và sinh viên VNU-IS

Đối tượng tuyển chọn

01 giảng viên và 01 sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý. Đề xuất tuyển sinh viên năm thứ 2 hoặc thứ 3.

Tiêu chí lựa chọn

            – Giảng viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 (CEFR)

            – Sinh viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 (CEFR)

            – Giảng viên/sinh viên thuộc ngành phù hợp (kinh tế), mong muốn tham gia chương trình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chia sẻ/học hỏi kinh nghiệm

            – Đáp ứng các yêu cầu của Erasmus Plus

Thời gian tuyển chọn

            – Tháng 10/2023 hoặc 03/2024

Hồ sơ tuyển chọn

– Đối với giảng viên

+ Đề xuất của khoa chủ quản;

+ Sơ yếu lý lịch khoa học;

+ Dự kiến nội dung dạy tại AUEB (các nội dung phù hợp với các ngành có trong danh mục của AUEB) cho 01 tuần (tối thiểu 8 giờ).

– Đối với sinh viên

            + Đề xuất của khoa;

            + Sơ yếu lý lịch;

            + Bảng điểm đến thời điểm dự tuyển;

            + Giấy khen, chứng nhận, chứng chỉ… (nếu có);

            + Thư bày tỏ nguyện vọng (Motivation letter)

Quy trình tuyển chọn cán bộ/sinh viên của VNU-IS

Trường Quốc tế thành lập Hội đồng tuyển chọn, gồm đại diện Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị: KHCN&HTPT, Đào tạo, CTSV, khoa chủ quản.

– Đối với giảng viên

            + Khoa chủ quản gửi đề xuất và danh sách trích ngang của giảng viên dự tuyển (01 hồ sơ).

            + Hội đồng xem xét hồ sơ và phê duyệt

– Đối với sinh viên

            + Khoa chủ quản gửi đề xuất kèm danh sách trích ngang của 03 sinh viên.

            + Hội đồng sẽ phỏng vấn trực tiếp 03 ứng viên và chọn 01 ứng viên

            + Hoàn thiện biên bản tuyển chọn gửi đối tác

Tiếp nhận cán bộ AUEB giảng dạy tại Khoa KTQL

– Tiếp nhận hồ sơ từ Trường Đại học AUEB

– Gửi thông tin cho Khoa KT&QL để bố trí kế hoạch giảng dạy, cán bộ hỗ trợ

– Thực hiện thủ tục đoàn vào theo quy định