Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán


Ngành đào tạo: Kế toán, phân tích và kiểm toán (mã ngành: 7340303) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Thời gian đào tạo: 4 nămVăn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Trường Quốc tế được giao triển khai tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán bằng tiếng Nga từ năm 2005 theo Quyết định số 238/ĐT của ĐHQGHN ngày 07/12/2005. Chương trình được ban hành chính thức theo Quyết định số 3359/ĐT của ĐHQGHN ngày 05/9/2007, được điều chỉnh, cập nhật nội dung đào tạo theo Quyết định 2328/QĐ-ĐT của ĐHQGHN ngày 05/08/2010. Chương trình được chuyển đối sang giảng dạy bằng tiếng Anh theo Quyết định số 3885/QĐ-ĐT  ngày 16/11/2012 của Giám đốc ĐHQGHN và tiếp tục được ĐHQGHN phê duyệt thành chương trình chất lượng cao theo đặc thù đơn vị theo Quyết định số 3345/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2016. Chương trình được điều chỉnh theo Quyết định số 5175/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc ĐHQGHN. Tính đến thời điểm tháng 12/2021, chương trình đã đào tạo được 8 khoá với tổng số 1255 sinh viên, trong đó 362 sinh viên đã tốt nghiệp.

Theo kết quả đánh giá chất lượng đồng cấp mới đây từ một đơn vị độc lập, chương trình Kế toán, phân tích và kiểm toán được đánh giá cao về chất lượng từ nội dung chương trình cho tới đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí, các khâu tổ chức giảng dạy, học tập, khảo thí… Đặc biệt, khi được phỏng vấn, các cựu sinh viên đánh giá rất cao về chất lượng, tính hiệu quả của chương trình, các nhà tuyển dụng cũng khen ngợi sinh viên chương trình Kế toán, phân tích và kiểm toán giỏi tiếng Anh, thành thạo chuyên môn, thích ứng nhanh với công việc và môi trường làm việc.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn  đầu ra của  CTĐT được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

 • Luật giáo dục 2019 số 43/2019/QH14 thông qua ngày 14/06/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2020;
 • Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 thông qua ngày 18/06/2012 và có hiệu lực từ 01/01/2013;
 • Luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018/QH14 thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019;
 • Quyết định phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt nam số 1982/QĐ-Ttg ngày 18/10/2016
 • Mục tiêu của CTĐT đã xác định trên cơ sở sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục, chiến lược phát triển của Trường Quốc tế, ĐHQGHN;
 • Yêu cầu của thị trường lao động (doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên)
 • Căn cứ vào ý kiến khảo sát cải tiến CTĐT từ nhà tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
 • Căn cứ vào ý kiến của chuyên gia trong hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo AC; Hội đồng thẩm định CTĐT AC năm 2023.

Chuẩn  đầu ra của CTĐT được đo lường theo thang Bloom (1956), gồm 06 cấp độ  1-  Nhớ, 2 – Hiểu, 3 – Vận dụng, 4 – Phân tích, 5 – Đánh giá, 6 – Sáng tạo).

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

PLO 1: Vận dụng các lí thuyết, phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; pháp luật, công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu và tác nghiệp.

PLO 2:  Liên kết các kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị, luật pháp với nghiệp vụ, quy trình và hệ thống trong kế toán, phân tích và kiểm toán.

PLO 3: Lý giải vai trò và ảnh hưởng của môi trường kinh tế, luật pháp, xã hội, sự phát triển của công nghệ, đổi mới và phát triển bền vững đến Báo cáo tài chính, cách thức thực hiện quy trình kiểm toán, và giải thích kết quả phân tích kinh doanh.

PLO 4: Phân biệt các lý thuyết, nguyên tắc, công cụ của Kế toán – Kiểm toán để lập Báo cáo tài chính, thực hiện quy trình kiểm toán, và lập báo cáo kiểm  toán cho các loại hình doanh nghiệp có quy mô khác nhau.

PLO 5: Dự báo mối quan hệ giữa các vấn đề kế toán-kiểm toán với quản trị và ra quyết định trong doanh nghiệp.

PLO 6: Đánh giá các lý thuyết, nguyên tắc, công cụ phân tích để phân tích dữ liệu kế toán, tài chính, kinh tế phục vụ cho quản trị doanh nghiệp và ra quyết định.

2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng

2.1 Kĩ năng đầu ra kĩ năng chuyên môn

PLO 7: Thiết kế hệ thống thông tin kế toán, lập và phân tích Báo cáo tài chính; thực hiên quy trình kiểm toán và lập Báo cáo kiểm toán trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

PLO 8: Phân tích và lập báo cáo phân tích dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và ra quyết định

PLO 9: Thực hành tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tư duy hệ thống, đổi mới trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. 

2.2. Kĩ năng bổ trợ

PLO 10: Thực hành kỹ năng giao tiếp, kĩ năng đàm phán, thuyết phục để đạt được mục tiêu kinh doanh; Có năng lực sử dụng tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của ĐHQGHN.

PLO 11: Thực hành kĩ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, giao việc, tư duy và giải quyết vấn đề, kiểm soát và quản trị hiệu quả; có khả năng dẫn dắt và tạo việc làm.

PLO 12. Vận dụng kỹ năng sử dụng phần mềm các phần mềm phục vụ công việc như Microsoft Office, phần mềm kế toán, phần mềm phân tích dữ liệu; các kỹ thuật, phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng trong phân tích kinh doanh.

3. Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm

PLO 13: Khả năng tự học tập, tự chủ trong nghiên cứu, sử dụng thành thạo kiến thức và phương pháp nghiên cứu được trang bị trong chương trình học kết hợp với tài liệu tham khảo để tìm tòi và đưa ra giải pháp trong thực tiễn công việc.

PLO 14: Thực hành năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị để giải quyết các vướng mắc, vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.

PLO 15: Thực hành các phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có trách nhiệm, chủ động, chính trực trong học tập và công việc.

4. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán có thể làm việc trong các tập đoàn, các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước; các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán, các doanh nghiệp dịch vụ đào tạo kế toán, kiểm toán và chứng chỉ nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế; các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu; các cơ quan quản lý tài chính của nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ,.. với những vị trí công tác như sau:

– Kế toán viên ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; các cơ quan tài chính, cục thuế, kho bạc, ngân hàng, công ty bảo hiểm

– Kiểm toán viên làm việc công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc các bộ phận kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp.

– Chuyên viên phân tích báo cáo tài chính, phân tích kinh doanh, phân tích đầu tư trong các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.

– Chuyên viên quản trị rủi ro hoạt động trong doanh nghiệp.

– Tư vấn viên về kế toán, kiểm toán nội bộ, kế hoạch tài chính, quản trị rủi ro, chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, thuế, và đầu tư.

– Giáo viên giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực về lĩnh vực kinh doanh, kế toán- kiểm toán, tài chính.

– Nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tự học, tự trau dồi và nâng cao kiến thức chuyên môn thông qua thực tiễn công việc, các khóa học ngắn hạn, các chương trình đào tạo ở bậc học cao hơn như Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

–      Chuyên viên làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp;

–      Chuyên viên kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính trong các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan tài chính, cục thuế, kho bạc, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán;

–      Tham gia vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính;

–       Hành nghề độc lập như một chuyên gia tư vấn về kế toán, kiểm toán, thuế, đầu tư.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ KHÓA QH2022

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ KHÓA QH2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ KHÓA QH2016-QH2018

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ KHÓA QH2014-QH2015

Ghi chú:

–       (*) Sinh viên tự tích lũy các học phần Tiếng Anh B1, B2 và phải đạt trình độ B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trước khi học các học phần thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành và ngành;

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, trừ các học phần thuộc Khối kiến thức chung được giảng dạy bằng tiếng Việt.

Chương trình Kế toán, phân tích và kiểm toán được phê duyệt và thực hiện trên cơ sở tuân thủ cấu trúc và phương pháp đào tạo tín chỉ. Phương pháp này cho phép sinh viên tích lũy kiến thức, chủ động thiết kế kế hoạch học tập, lựa chọn tiến độ học tập phù hợp theo khả năng, sở trường và hoàn cảnh riêng của mình; ngoài ra cũng giúp các em có cơ hội chuyển đổi ngành học, học liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo trong ĐHQGHN nói riêng và giữa các đơn vị có đào tạo theo tín chỉ trong nước ta nói chung một cách thuận lợi.

          Khung chương trình có nhiều học phần được thực hiện dưới dạng thực hành, đặc biệt là các khối kiến thức ngành và chuyên ngành kế toán, kiểm toán giúp sinh viên tiếp cận nhanh với các phần mềm kế toán chuyên dụng, tăng cơ hội thích nghi với môi trường làm việc thực tế.

          Thông qua các giờ giảng của giảng viên nước ngoài, chương trình dần dần tiếp thu phương pháp giảng dạy tiên tiến của các nền giáo dục hiện đại trên thế giới (Mỹ, Úc, Malaysia).

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình là những nhà giáo có tên tuổi trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, trình độ từ thạc sỹ trở lên, được đào tạo ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada… Các giảng viên đều đạt chuẩn về ngoại ngữ để giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu cũng như kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực mình phụ trách giảng dạy. Ngoài ra, Trường còn có sự trao đổi giảng viên với một sô trường đại học danh tiếng nước ngoài để đưa giảng viên nước ngoài cũng phụ trách giảng dạy một số môn học trong chương trình. Tỉ lệ giảng viên nước ngoài tham gia chương trình chiếm khoảng 20%. Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước đã tạo nên một cộng đồng và môi trường giáo dục quốc tế tại Trường.

Chương trình Thu hút học giả của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại Khoa Quốc tế – ĐHQGHN (gọi tắt là Chương trình) ra đời với mục đích phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới để đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chương trình đồng thời giúp tăng cường chỉ số hội nhập quốc tế của ĐHQGHN nói chung và Trường Quốc tế nói riêng, tạo động lực, môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Trường, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến, quản trị đại học của nước ngoài, tăng cường tỷ lệ giảng viên đến từ các trường đại học uy tín nước ngoài giảng dạy tại Trường.

Các học giả của Chương trình tham gia giảng dạy toàn bộ thời lượng một học phần hoặc phối hợp giảng dạy cùng giảng viên Trường Quốc tế trong các chương đào tạo triển khai tại Trường. Việc tổ chức giảng dạy được thực hiện với phương châm khuyến khích giảng viên của Trường Quốc tế tham gia cùng soạn bài giảng và giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên. Trong quá trình này, sinh viên, học viên và giảng viên Trường Quốc tế sẽ trải nghiệm những phương pháp làm việc, cách tiếp cận mới hiện đang được áp dụng tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài.

Để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động này, các học giả của Chương trình sẽ được ưu tiên sắp xếp giảng dạy những môn học mới hoặc đòi hỏi cập nhật phương pháp làm việc, kiến thức mới một cách thường xuyên hoặc những học phần mà hiện nay ở Việt Nam còn thiếu nguồn giảng viên có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của học phần và của Chương trình.

Ngoài ra, Trường đã và đang xây dựng nhóm giảng viên cơ hữu chủ lực cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kết hợp ký hợp đồng với giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm công tác lâu năm trong các cơ quan kiểm toán lớn của Nhà nước và nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đội ngũ giảng viên đảm bảo điều kiện duy trì ngành đào tạo

STTHọ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tạiChức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệpChuyên ngành được đào tạoNăm, nơi tham gia giảng dạyĐúng/ Không đúng với hồ sơGhi chú
1Nguyễn Văn Định, 1966, Phó Hiệu trưởngPhó Giáo sư, 2006, tiến sĩ, 2002, Việt NamKinh tế2014-nay: Trường Quốc tếĐúng
2Lê Thị Mai, 1989, Giảng viênTiến sĩ, Đài Loan, 2018Kế toán2019-nay: Trường Quốc tếĐúng
3Đỗ Phương Huyền, 1986, Giảng viênTiến sĩ, 2019, Việt NamKinh tế tài chính2010-nay: Trường Quốc tếĐúng
4Nguyễn Thị Kim Oanh, 1981, Giảng viênTiến sĩ, 2016, AnhKế toán2017-nay: Trường Quốc tếĐúng
5Nguyễn Trà My, 1992, giảng viênTiến sĩ, 2022, Việt NamKế toán quốc tế2014-nay: Trường Quốc tếĐúng
6Lê Xuân Tình, 1983, giảng viênTiến sĩQuản trị kinh doanhViện Y sinh và CNSH, ĐHQGHNĐúng
7Trần Thị Thuỷ Anh, 1992, Giảng viênThạc sĩ, 2017, ÚcKế toán chuyên nghiệp2018: Trường Quốc tếĐúng
8Chu Huy Anh, 1980, Giảng viênThạc sĩ, 2008, MỹThuế2014-nay: Trường Quốc tếĐúng
9Chu Văn Hùng, 1968, giảng viênThạc sĩ, 2000, ÚcNgân hàng2014-nay: Trường Quốc tếĐúng
10Đỗ Thanh Vân, 1986, giảng viênThạc sĩ, 2020, Việt NamSư phạm Anh2008-nay: Trường Quốc tếĐúng
11Phan Bảo Trung, 1992, giảng viênThạc sĩ,Kế toán2022-nay: Trường Quốc tếĐúng

1/ THÔNG TIN CHUNG

Ngành đào tạo:Tiếng Việt : Kế toán, phân tích và kiểm toán(mã ngành: 7340303 (thí điểm)

Tiếng Anh : Accounting, analyzing and Auditing

Thời gian đào tạo:Dự kiến 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo:Tiếng Anh
Loại hình đào tạo:Chương trình đào tạo thứ 2
Văn bằng:Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp.
Cơ sở đào tạoTrường Quốc tế – ĐHQGHN

  Chương trình đào tạo ngành  Kế toán, phân tích và kiểm toán  là chương trình chất lượng cao theo đặc thù đơn vị của Trường Quốc tế, dành cho sinh viên đang theo học các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Nhật Bản tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN có nguyện vọng học thêm văn bằng cử nhân thứ 2, tốt nghiệp tại Trường Quốc tế – ĐHQGHN. Chương trình được ban hành theo văn bản số 463/ĐHQGHN-ĐT ngày 30 tháng 1 năm 2018 của Giám đốc ĐHQGHN. Theo đó, sinh viên được miễn toàn bộ các học phần tương đương  giữa chương trình đào tạo của 2 đơn vị, sinh viên sẽ rút ngắn đáng kể được thời gian đào tạo chuẩn để có thể được Trường Quốc tế – ĐHQGHN cấp bằng Đại học chính quy ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán.

2/ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

–      Mục tiêu chung:

Đào tạo những cử nhân với kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết để tác nghiệp trong lĩnh vực kế toán, phân tích và kiểm toán.

–      Mục tiêu cụ thể:

Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kiến thức chuyên sâu về kế toán và kiểm toán;

Xây dựng kĩ năng nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu;

Phát triển năng lực xử lí, phân tích thông tin và tổng hợp các dữ liệu kế toán, phân tích và dự báo về tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung, có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán tại Việt Nam và nước ngoài;

Có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế;

Cung cấp khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

3/ THÔNG TIN TUYỂN SINH

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

– Đối tượng xét tuyển: Sinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQG ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN. Tại thời điểm bắt đầu học các học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành và ngành, sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu đầu vào của Trường Quốc tế từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

Sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trước khi học các học phần thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành và ngành.

4/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO          

 • Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:  135 tín chỉ, gồm:

– Khối kiến thức chung

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN, Kỹ năng bổ trợ)

27tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực10tín chỉ
– Khối kiến thức theo khối ngành8tín chỉ
– Khối kiến thức theo nhóm ngành33tín chỉ
+ Bắt buộc:29tín chỉ
+ Tự chọn:4/8tín chỉ
– Khối kiến thức ngành57tín chỉ
+ Bắt buộc:37tín chỉ
+ Tự chọn:10/20tín chỉ
+ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:10tín chỉ
 • Số tín chỉ của chương trình đào tạo được bảo lưu, chuyển điểm và phải tích lũy:

– Số tín chỉ được bảo lưu, chuyển điểm:  36 tín chỉ

– Số tín chỉ phải tích lũy: 99 tín chỉ

Xem chi tiết khung chương trình đào tạo TẠI ĐÂY

Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng tại Anh, Úc, Mỹ, Đài Loan. 

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

I. MÃ NGÀNH: QHQ02

II. CHỈ TIÊU: 220 sinh viên

III. ĐIỂM CHUẨN 2023: 22.9

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN
 2. Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024
 3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN từ 80/150 điểm
 4. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 72 trở lên kết hợp kết quả học tập bậc THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
 5. Xét tuyển các phương thức khác:
  5.1. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM đạt tối thiểu 750/1.200 điểm
  5.2. Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (A-Level) với kết quả 3 môn thi đảm bảo mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên
  5.3. Xét tuyển theo kết quả kì thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) với quả SAT đạt từ 1100/1600 trở lên
  5.4. Xét tuyển thí sinh quốc tế

V. HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

Thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh: trực tuyến/online, cụ thể:

– Đối với các phương thức: (1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN; (2) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN hoặc của ĐHQGHCM; (3) Xét tuyển kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN; (4) Xét tuyển các chứng chỉ quốc tế, kết quả các kỳ thi chuẩn hoá chung, bao gồm: A-Level, SAT, ACT, IB thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (theo mẫu quy định của Trường Quốc tế – ĐHQGHN tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2023) và lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến/online tại địa chỉ: https://ts.isvnu.vn, thời hạn chậm nhất là ngày 20/6/2023. Những trường hợp đặc biệt, thí sinh không thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến, thí sinh liên hệ hotline để được cán bộ phụ trách hướng dẫn trực tiếp.

– Đối với phương thức: xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT (theo mẫu quy định của Trường Quốc tế – ĐHQGHN tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2023) và lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến/online tại địa chỉ: https://ts.isvnu.vn, thời hạn chậm nhất là ngày 20/6/2023, theo thông báo chi tiết của Trường và hướng dẫn tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT.

– Đối với phương thức xét Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến/online theo kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT trên Hệ thống

– Địa chỉ hỗ trợ thí sinh ĐKXT trực tuyến: 

Địa chỉ 1: Bộ phận Tuyển sinh – Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ 2: Văn phòng Tuyển sinh – Tầng 1, Nhà E5, Trường Quốc tế – ĐHQGHN, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

HOTLINE: 024.3555.3555 – 0989.106.633 (Ms Huyền)

VI. HỌC PHÍ (dự kiến): 202.400.000 VNĐ/4 năm học

– Học phí không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị (11.165.000 VNĐ/1 sinh viên/1 cấp độ), phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác nếu sinh viên không đảm bảo được tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo.

– Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kì theo thông báo thu của Trường, mức thu mỗi học kỳ căn cứ theo số tín chỉ đăng ký học trong kỳ hoặc tính bình quân học phí và phí dịch vụ mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của Trường.