CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC


I. HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ BỊ TẠI KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN 

“Hoàn thiện và phát triển Hệ thống đào tạo trực tuyến cho chương trình đào tạo dự bị tại Khoa Quốc tế, ĐHQGHN” là dự án nằm trong trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các sáng kiển triển khai hoặc phát triển đào tạo từ xa toàn phần hoặc một phần” của Tổ chức AUF.

Dự án do Tổ chức AUF tài trợ với mục đích phát triển và tăng cường cho các chương trình đào tạo từ xa do Trường Quốc tế đang triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho sinh viên không thể đến trường học tập trực tiếp. Dự án được triển khai từ tháng 10/2020 và kết thúc vào tháng 3/2021 với mức kinh phí tài trợ là 5.000 euro. Qua dự án, Trường Quốc tế đã trang bị và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xây dựng và mở rộng hệ thống các kho bài giảng trực tuyến …nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên được tiếp cận và tham gia các chương trình đào tạo từ xa chất lượng cao.

Thông tin về Dự án mời xem thêm tại ĐÂY

I. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP HOÁ TRONG KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

“Xây dựng Studio phục vụ các chương trình đào tạo từ xa” nằm trong khuôn khổ dự an “Hỗ trợ phát triển các chương trình đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” của Tổ chức AUF.

Năm 2021, Trường Quốc tế được Tổ chức AUF tài trợ dự án “Xây dựng studio MOOC (Massive Open Online Courses)” với mức kinh phí là 5.000 euro. Theo đó, Trường Quốc tế đã triển khai mua các trang thiết bị phù hợp để xây dựng studio phục vụ các chương trình đào tạo. Như vậy, từ năm 2022, Trường Quốc tế đã có 01 studio để xây dựng kho các bài giảng điện từ, phát triển các chương trình đào tạo trực tuyến của Trường. Giảng viên của Trường Quốc tế có thể sử dụng nguồn cơ sở học liệu này để giảng dạy, làm nguồn tham khảo để đa dạng hoá và nâng cao chất lượng bài giảng.