CÁC KHOA TRỰC THUỘC


 

KHOA CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG

 Địa chỉ: Phòng 408, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024.35575992/ máy lẻ 37

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Địa chỉ: Phòng 208, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.35575992/ máy lẻ 33

KHOA NGÔN NGỮ ỨNG DỤNG

Địa chỉ: Phòng 207, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại:024.35575992/ máy lẻ 33