Hội thảo quốc tế VSEFI

Hội thảo quốc tế VSEFI 2023


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) là đơn vị đồng tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên VSEFI. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề, những thách thức trong đổi mới, kinh doanh và tài chính. Đây cũng là dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

 • Entrepreneurship in emerging/transition markets
 • Entrepreneurship / Intrapreneurship and Innovation
 • Sustainability in Digital World
 • Venture Financing
 • Family-Owned Businesses
 • Social and Sustainable Entrepreneurship
 • New Venture Creation, Development, Growth, and Performance
 • Resource gathering for startups and SMEs
 • Innovation-driven Growth Strategies
 • Innovation Management
 • Governance and Financing of High-Tech Firms
 • Financial Markets
 • FinTech and Alternative Finance
 • Portfolio and Investment Decisions
 • Asset Pricing
 • Information and Market Efficiency and Informed Trading
 • Corporate Finance and Governance
 • Bankruptcy and Liquidation
 • Behavioral Finance
 • Household Finance
 • Green Cryptocurrencies
 • P2P Lending
 • AI, Big Data, and Machine Learning Applications in Finance
 • Business Model and Innovation
 • Crowdfunding
 • Corporate Digital Transformation
 • Crypto Assets
 • Digital Finance and Banking
 • Digital Innovation and Knowledge Management
 • Digital Human Resources
 • Electronic Markets and Trading Platform
 • Climate Finance
 • ESG

Thông tin chi tiết tại: https://vsefi2023.sciencesconf.org/

2023 Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation

29/05/2023 15:44

Call for Papers 2023 Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation   04–05 September 2023 Face-to-face and online, Hanoi, Vietnam https://vsefi2023.sciencesconf.org/ Submission deadline: June 1, 2023 You are cordially invited to submit your research papers (English only and in PDF files) for presentation consideration at the 2nd Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation (#VSEFI2023). The symposiumwill be held both in-person and online on 4–5 September […]

Hội thảo quốc tế EFIS lần thứ I: nhiều quan điểm mới về sáng nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo

02/12/2022 21:14

Trong hai ngày 1 – 2/12/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (Entrepreneurship, Finance and Innovation Symposium […]

Seminar khoa học về chủ đề “Hướng nghiên cứu cá nhân và hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn” của TS. Phạm Ngọc Thành, ngày 16/08/2022

05/09/2022 23:20

Trường Quốc tế, ĐHQGHN đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. TS. Phạm Ngọc Thành đã có khoảng thời gian dài làm việc và học tập tại Viện nghiên cứu ứng dụng thông minh và đổi mới IISRI và Trường Kĩ thuật (School of Engineering), […]