Hội thảo quốc tế VSEFI

Hội thảo quốc tế VSEFI 2023


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) là đơn vị đồng tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên VSEFI. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề, những thách thức trong đổi mới, kinh doanh và tài chính. Đây cũng là dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

 • Financial Markets
 • Portfolio and Investment Decisions
 • Asset Pricing
 • Information and Market Efficiency and Informed Trading
 • Financial Institutions and Services
 • Corporate Finance and Governance
 • Bankruptcy and Liquidation
 • Behavioral Finance
 • Household Finance
 • Climate Finance
 • ESG
 • AI, Big Data, and Machine Learning Applications in Finance
 • Business Model and Innovation
 • Crowdfunding
 • Corporate Digital Transformation
 • Crypto Assets
 • Digital Finance and Banking
 • Digital Innovation and Knowledge Management
 • Digital Human Resources
 • Electronic Markets and Trading Platform
 • Entrepreneurship / Intrapreneurship and Innovation
 • FinTech and Alternative Finance
 • Innovation-driven Growth Strategies
 • Innovation Management
 • Governance and Financing of High-Tech Firms
 • Green Cryptocurrencies
 • P2P Lending
 • Sustainability in Digital World
 • Venture Financing
 • Family-Owned Businesses
 • Social and Sustainable Entrepreneurship
 • New Venture Creation, Development, Growth, and Performance
 • Resource gathering for startups and SMEs
 • Entrepreneurship in emerging/transition markets

Thông tin chi tiết tại: https://vsefi2023.sciencesconf.org/

Hội thảo quốc tế “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” lần thứ II thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp

05/09/2023 21:28

Trong hai ngày 4 – 5/9/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, […]

New Submission Deadline – Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation

09/06/2023 19:31

CALL FOR PAPERS 2023 Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation 4-5 September 2023 – Vietnam National University – International School Hanoi, Vietnam https://vsefi2023.sciencesconf.org/ New Submission Deadline: 30 June 2023 Dear Colleagues, Due to a high number of requests for submission extension, we are delighted to inform you that the deadline for paper submission to […]

Call for Papers 2023 – Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation

08/06/2023 09:52

Call for Papers 2023 Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation   04–05 September 2023 Face-to-face and online, Hanoi, Vietnam https://vsefi2023.sciencesconf.org/ Submission deadline: June 20, 2023 You are cordially invited to submit your research papers (English only and in PDF files) for presentation consideration at the 2nd Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation (#VSEFI2023). The symposiumwill be held both in-person and […]

Hội thảo quốc tế EFIS lần thứ I: nhiều quan điểm mới về sáng nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo

02/12/2022 21:14

Trong hai ngày 1 – 2/12/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (Entrepreneurship, Finance and Innovation Symposium […]