Tin tức – Hội thảo quốc tế VSEFI


Hội thảo quốc tế “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” lần thứ II thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp

05/09/2023 21:28

Trong hai ngày 4 – 5/9/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, […]

New Submission Deadline – Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation

09/06/2023 19:31

CALL FOR PAPERS 2023 Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation 4-5 September 2023 – Vietnam National University – International School Hanoi, Vietnam https://vsefi2023.sciencesconf.org/ New Submission Deadline: 30 June 2023 Dear Colleagues, Due to a high number of requests for submission extension, we are delighted to inform you that the deadline for paper submission to […]

Call for Papers 2023 – Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation

08/06/2023 09:52

Call for Papers 2023 Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation   04–05 September 2023 Face-to-face and online, Hanoi, Vietnam https://vsefi2023.sciencesconf.org/ Submission deadline: June 20, 2023 You are cordially invited to submit your research papers (English only and in PDF files) for presentation consideration at the 2nd Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation (#VSEFI2023). The symposiumwill be held both in-person and […]

Hội thảo quốc tế EFIS lần thứ I: nhiều quan điểm mới về sáng nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo

02/12/2022 21:14

Trong hai ngày 1 – 2/12/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (Entrepreneurship, Finance and Innovation Symposium […]