Dịch vụ hành chính một cửa


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc trao đổi và tiếp nhận thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính; với mục tiêu tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; Trường Quốc tế áp dụng thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa qua hình thức đăng ký trực tuyến cho sinh viên, thông báo lịch hẹn ngày đến nhận kết quả, không phải mất nhiều thời gian đi lại.

03 BƯỚC THỰC HIỆN

BƯỚC 1: Sinh viên truy cập link sau đây để tham gia kênh “VNU-IS Student Community”: https://bitly.com.vn/cvncl3 

BƯỚC 2: Tải biểu mẫu và điền thông tin theo yêu cầu, tạo yêu cầu mới trên Approval/ Chấp thuận – Đính kèm file thông tin đã điền và gửi – Nhận lịch hẹn nhận kết quả qua MS Team

BƯỚC 3: Sinh viên nhận kết quả tại: Phòng Công tác sinh viên, P.303C, Làng sinh viên Hacinco

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Lưu ý: sinh viên vui lòng truy cập qua tài khoản MS Team: MSSV@vnu.edu.vn