Hội thảo đã diễn ra


Trường Quốc tế, ĐHQGHN đăng cai tổ chức “Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human)” dự kiến diễn ra vào ngày 16,17 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, Việt Nam.

Mục tiêu của Hội thảo là tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý kỹ thuật AI thảo luận các phương pháp luận trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng thân thiện với người dùng (lấy con người làm trung tâm) và các vấn đề mới do sự ra đời của các kỹ thuật AI.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

 • Điện toán trong khoa học xã hội và nhân văn (Computational Humanities and Social Sciences)
 • Cơ sở hạ tầng thông minh (Smart Infrastructure)
 • Y tế thông minh (Smart Healthcare)
 • Viễn thông xanh và bảo mật trong Internet vạn vật (Secure and Green IoT Communications)
 • Hệ thống khuyến nghị và truy vấn (Explainable Recommendation and Retrieval)
 • Trí tuệ kinh doanh (Business Intelligence)
 • Logistics điện tử (E-Logistics)
 • Chuyển đổi số trong kinh doanh (Digital Transformation in Business

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY 

Ngày 4 – 5 tháng 11 năm 2022

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội – Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân – Khoa Kinh doanh và Quản lý, Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế, Trường Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Hertfordshire (Anh), AVSE Global (Pháp) và Trường Quản lý PPM (Indonesia) sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về các thách thức mới nổi: Thích ứng chiến lược trong thế giới bất định (SAWU) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (các phiên họp trực tuyến dành cho những người tham gia quốc tế) vào ngày 4-5 tháng 11 năm 2022. 

ICECH2022 cung cấp một diễn đàn cho các học giả và chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến ​​thức để thích ứng và chiến lược kinh doanh trong thời kỳ hậu Covid cũng như những bất ổn và phức tạp khác nhau trên thế giới ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

Tác giả của các bài được chấp nhận sẽ được mời trình bày tác phẩm của mình tại Hội thảo. Ngoài ra, tác giả của các báo cáo xuất sắc cũng sẽ được mời gửi bài báo của họ cho một số đặc biệt hoặc một số thường kỳ để xem xét công bố trên các tạp chí uy tín được lựa chọn. Các bài báo này cũng sẽ trải qua một quy trình thẩm định chính thức của tạp chí.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

Lĩnh vực quản lý

– Hệ thống thông tin quản lý và kinh doanh điện tử

– Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

– Định hình hiệu quả phân phối khách sạn

Lĩnh vực Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành

– Quản lý chuỗi cung ứng bền vững

– Quản lý chuỗi cung ứng số hóa

– Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng

– Khả năng phục hồi SCM trong bối cảnh mới của Đại dịch COVID

– Công nghiệp tinh gọn 4.0

Lĩnh vực Tài chính và ngân hàng

– Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp và Bảo hiểm

– Tiền kỹ thuật số & Tiền điện tử

– Dòng đầu tư quốc tế & Thị trường tài chính

– Tỷ giá hối đoái, chính sách tài khóa và tiền tệ

– Các tập đoàn tài chính và ngân hàng xanh

– Ngân hàng Đa dạng hóa và Ngân hàng Phổ thông

– Phân tích và quản lý rủi ro của các tổ chức ngân hàng

Lĩnh vực Đổi mới và Công nghệ

– Đổi mới xã hội

– Quản lý chiến lược

– Cộng đồng khởi nghiệp

– Đổi mới sáng tạo và Công nghệ mới nổi trong thế giới kinh doanh mới

Lĩnh vực Kế toán và kiểm toá

– Kế toán bền vững

– Kế toán và Kiểm toán kỹ thuật số

– Kế toán sáng tạo

– Kế toán khu vực công trong bối cảnh bình thường mới

Cơ hội công bố:

– Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics (SSCI, IF = 3.979)

– VNU Journal of Science: Economics and Business

– Journal of Economic Studies (The University of Danang – University of Economics)

– Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) (Scopus; ESCI-WoS)

– Journal of Management and Business Review (JMBR

– Journal of Vietnam’s Socio-Economic Development

– Journal of International Economics and Management (JIEM)

– Journal of Risk Finance (ESCI, Scopus Q3)

– Pacific Asia Journal of the Association for Information System (ESCI)

Chi tiết xem tại: ICECH (hust.edu.vn)

Link tin bài:

https://www.is.vnu.edu.vn/moi-viet-bai-hoi-thao-quoc-te-icech-2022/

Năm 2021, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế MCO lần thứ 4.  Hội thảo diễn ra vào các ngày 13 – 14 tháng 12 năm 2021. MCO 2004, MCO 2008 và MCO 2015 trước đó được tổ chức tại Trường Đại học Lorraine, CH. Pháp.

Hội thảo tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên Trường Quốc tế và các nhà khoa học trên cả nước học hỏi, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học trên thế giới, đồng thời giúp nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu, lĩnh hội và tiếp thu khoa học công nghệ mới, tạo điều kiện để các nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên công bố các công trình khoa học và kết quả nghiên cứu.

Chủ đề của MCO 2021 về mô hình hóa, tối ưu hóa tính toán trong khoa học quản lý và hệ thống thông tin, an toàn, bảo mật thông tin. Đây cũng sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận về những nghiên cứu và phát triển gần đây trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, an toàn, bảo mật thông tin, lập trình toán học và các nghiên cứu liên quan đến vấn đề tối ưu.

Hội thảo sẽ bao gồm 5 phiên:

 • Security
 • Optimization and Decision Making
 • Data Mining Theory
 • System and Application
 • Computer Vision and Image Processing
 • Computer Communications and Netsworks

Kỷ yếu của Hội thảo được đăng trên Advances in Intelligent Systems and Computing của Nhà xuất bản Springer – Verlag và được lập chỉ mục bởi kỷ yếu ISI, DBLP, Ulrich’s, EI – Compendex, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink.

Thông tin chi tiết tại: https://mco2021.event.univ-lorraine.fr/

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human) do Đại học Chung Ang, Hàn Quốc và Trường Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức, vào ngày 28- 29/10/2021.

Mục tiêu của Hội thảo là tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý kỹ thuật AI thảo luận các phương pháp luận trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng thân thiện với người dùng (lấy con người làm trung tâm) và các vấn đề mới do sự ra đời của các kỹ thuật AI.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

 • Smart Infrastructure Track
 • Smart Healthcare Track
 • Secure and Green IoT Communications Track
 • Explainable Recommendation and Retrieval Track

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đăng ký chủ trì 01 phiên quan trọng với chủ đề “Business Intelligence Track”.

Các bài nghiên cứu gửi về Hội thảo được chấp nhận sẽ  đăng trên Kỷ yếu của Hội thảo được chỉ mục tại Scopus.

Thông tin chi tiết tại: https://sites.google.com/view/computing4human2021/home?authuser=0 

Năm 2021, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về các thách thức mới nổi: Chuyển đổi kinh doanh và nền kinh tế tuần hoàn (ICECH2021) tại Ninh Bình, Việt Nam, trong hai ngày 5 – 6 tháng 11 năm 2021. Mục tiêu của ICECH2021 là tạo diễn đàn cho các học giả và chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến thức về tăng trưởng và bền vững ở Châu Á – Thái Bình Dương.
Các chủ đề chính trong Hội nghị:
 • Strategic Management
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Social Innovation and Social Entrepreneurship
 • Operation and Supply Chain Management
 • Finance and Accounting
Các tác giả gửi bài tham dự Hội nghị sẽ có cơ hội công bố nghiên cứu trên một hoặc nhiều các tạp chí sau:
 • International Journal of Emerging Markets (Scopus Q2)
 • International Journal of Entrepreneurship and Innovation (Scopus Q2)
 • VNU Journal of Science: Economics and Business
 • Journal of Economic Studies (The University of Danang – University of Economics)
 • Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES)
Thông tin chi tiết tại: http://icech.hust.edu.vn/category/show/id/1

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) là đơn vị đồng tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên EFIS. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề, những thách thức trong đổi mới, kinh doanh và tài chính. Đây cũng là dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

 • Corporate Digital Transformation
 • Innovation Growth Strategies
 • Innovation Management
 • Business Model and Innovation
 • Entrepreneurship/ Intrapreneurship and Innovation
 • Digital Innovation and Knowledge Management
 • Digital Human Resources, Financing of Digital Innovation
 • Electronic Markets and Trading Platform
 • FinTech and Alternative Finance
 • Crowdfunding
 • P2P Lending
 • Governance and Financing of High-Tech Firms
 • Crypto Assets
 • Digital Finance and Banking
 • Sustainability in Digital World

Thông tin chi tiết tại: https://efis.sciencesconf.org/

Tin bài:

 1. https://www.is.vnu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-efis-lan-thu-i-nhieu-quan-diem-moi-ve-sang-nghiep-tai-chinh-va-doi-moi-sang-tao/

     2. https://www.is.vnu.edu.vn/seminar-khoa-hoc-ve-chu-de-huong-nghien-cuu-ca-nhan-va-hoat-dong-nghe-nghiep-trong-linh-vuc-chuyen-mon-cua-ts-pham-ngoc-thanh-ngay-16-08-2022/