Hội thảo đã diễn ra


Năm 2021, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế MCO lần thứ 4.  Hội thảo diễn ra vào các ngày 13 – 14 tháng 12 năm 2021. MCO 2004, MCO 2008 và MCO 2015 trước đó được tổ chức tại Trường Đại học Lorraine, CH. Pháp.

Hội thảo tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên Trường Quốc tế và các nhà khoa học trên cả nước học hỏi, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học trên thế giới, đồng thời giúp nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu, lĩnh hội và tiếp thu khoa học công nghệ mới, tạo điều kiện để các nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên công bố các công trình khoa học và kết quả nghiên cứu.

Chủ đề của MCO 2021 về mô hình hóa, tối ưu hóa tính toán trong khoa học quản lý và hệ thống thông tin, an toàn, bảo mật thông tin. Đây cũng sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận về những nghiên cứu và phát triển gần đây trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, an toàn, bảo mật thông tin, lập trình toán học và các nghiên cứu liên quan đến vấn đề tối ưu.

Hội thảo sẽ bao gồm 5 phiên:

 • Security
 • Optimization and Decision Making
 • Data Mining Theory
 • System and Application
 • Computer Vision and Image Processing
 • Computer Communications and Netsworks

Kỷ yếu của Hội thảo được đăng trên Advances in Intelligent Systems and Computing của Nhà xuất bản Springer – Verlag và được lập chỉ mục bởi kỷ yếu ISI, DBLP, Ulrich’s, EI – Compendex, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink.

Thông tin chi tiết tại: https://mco2021.event.univ-lorraine.fr/

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human) do Đại học Chung Ang, Hàn Quốc và Trường Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức, vào ngày 28- 29/10/2021.

Mục tiêu của Hội thảo là tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý kỹ thuật AI thảo luận các phương pháp luận trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng thân thiện với người dùng (lấy con người làm trung tâm) và các vấn đề mới do sự ra đời của các kỹ thuật AI.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

 • Smart Infrastructure Track
 • Smart Healthcare Track
 • Secure and Green IoT Communications Track
 • Explainable Recommendation and Retrieval Track

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đăng ký chủ trì 01 phiên quan trọng với chủ đề “Business Intelligence Track”.

Các bài nghiên cứu gửi về Hội thảo được chấp nhận sẽ  đăng trên Kỷ yếu của Hội thảo được chỉ mục tại Scopus.

Thông tin chi tiết tại: https://sites.google.com/view/computing4human2021/home?authuser=0 

Năm 2021, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về các thách thức mới nổi: Chuyển đổi kinh doanh và nền kinh tế tuần hoàn (ICECH2021) tại Ninh Bình, Việt Nam, trong hai ngày 5 – 6 tháng 11 năm 2021. Mục tiêu của ICECH2021 là tạo diễn đàn cho các học giả và chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến thức về tăng trưởng và bền vững ở Châu Á – Thái Bình Dương.
Các chủ đề chính trong Hội nghị:
 • Strategic Management
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Social Innovation and Social Entrepreneurship
 • Operation and Supply Chain Management
 • Finance and Accounting
Các tác giả gửi bài tham dự Hội nghị sẽ có cơ hội công bố nghiên cứu trên một hoặc nhiều các tạp chí sau:
 • International Journal of Emerging Markets (Scopus Q2)
 • International Journal of Entrepreneurship and Innovation (Scopus Q2)
 • VNU Journal of Science: Economics and Business
 • Journal of Economic Studies (The University of Danang – University of Economics)
 • Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES)
Thông tin chi tiết tại: http://icech.hust.edu.vn/category/show/id/1