Cử nhân Khoa học quản lí


Ngành đào tạo: Quản lí Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Bằng Cử nhân khoa học Quản lí do Đại học Keuka cấp

Ngày 6 tháng 7 năm 2015, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có QĐ số 2406/QĐ-ĐHQGHN về việc uỷ quyền cho Khoa Quốc tế – ĐHQGHN (Nay là Trường Quốc tế) liên kết với trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân khoa học Quản lý.

Chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý được tổ chức đào tạo theo sự hợp tác giữa Trường Quốc tế và Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ, một trong những trường đại học tư thục lâu đời và uy tín được thành lập từ năm 1890. Trường Đại học Keuka được USNews đánh giá là một trong 26 trường đại học tốt nhất ở miền Bắc Hoa Kỳ. Quá trình đào tạo chương trình đều có sự tham gia của đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, các học giả và cố vấn chương trình từ phía đại học Keuka nhằm đem đến những kiến thức quý báu cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên của Keuka.

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo thể hiện ở việc kết hợp khung đào tạo tiên tiến đang được sử dụng tại Đại học Keuka (Hoa Kỳ), có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của ĐHQGHN cũng như thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam và khu vực. Cấu trúc chương trình được thành các khối kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên ngành đảm bảo cung cấp toàn diện các kiến thức, kĩ năng cần thiết cho sinh viên về khoa học quản lí. Việc bổ sung khối kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành khởi nghiệp và chuyên ngành marketing giúp sinh viên thu nạp được kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp cần thiết theo xu hướng và nhu cầu thị trường hiện nay, có khả năng tự khởi nghiệp hay làm việc ở lĩnh vực marketing.

Chương trình áp dụng phương pháp dạy học, đánh giá và kiểm tra tiên tiến, tập trung lấy người học làm trung tâm, nâng cao khả năng tự học, tự rèn luyện, phát triển tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề của sinh viên trong phạm vi từng môn học, từng hoạt động trải nghiệm. Giáo dục trải nghiệm là điểm nổi bật và độc đáo của các chương trình đào tạo, trải nghiệm giúp sinh viên chiếm lĩnh được kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm thông qua sự gắn kết lý luận trên giảng đường với áp dụng trong thực tiễn. Với việc tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, trải nghiệm và thực tập thực tế, sinh viên tốt nghiệp Cử nhân khoa học Quản lý theo chuẩn Hoa Kỳ có thể hướng tới những vị trí làm việc trong hầu hết các doanh nghiệp, tập đoàn thuộc mọi lĩnh vực trong nước và quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và quản lý, các tổ chức xã hội và phi chính phủ.

Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về nhiều lĩnh vực toán và khoa học tự nhiên, kinh tế – xã hội, chính trị thế giới, nghệ thuật – nhân văn…

Sinh viên cũng được trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản lý gồm cả lý thuyết và thực tiễn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị marketing quốc tế, tài chính, kế toán, kinh doanh quốc tế.

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo là sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh (tương đương IELTS 6.0 trở lên) để làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Về kỹ năng

Sinh viên được trang bị, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp, bao gồm kỹ năng viết và giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo.

Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng phân tích tình huống, các kỹ năng tiếp cận, phân tích, xử lý một cách độc lập các vấn đề như tài chính, kế toán, marketing, nhân sự, điều khiển và quản lý những hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế v.v.

Ngoài ra, trong quá trình học tập, sinh viên sẽ phải tự hình thành được khả năng nghiên cứu độc lập, khả năng phân tích, so sánh những vấn đề trong thực tế sản xuất kinh doanh với lý thuyết được cung cấp.

Về thái độ

Sinh viên được giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp để có thể phát huy tối đa hiệu quả công việc, bao gồm thái độ suy nghĩ và hành động một cách độc lập, bản lĩnh dám làm – dám chịu trách nhiệm, có ý thức chấp hành pháp luật trong kinh doanh và kỷ luật trong môi trường doanh nghiệp, có thái độ nghiêm túc, nhiệt tình với công việc, có tinh thần hợp tác trong quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp.

–      Chuyên viên làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp;

–      Chuyên viên kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính trong các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan tài chính, cục thuế, kho bạc, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán;

–      Tham gia vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính;

–       Hành nghề độc lập như một chuyên gia tư vấn về kế toán, kiểm toán, thuế, đầu tư.

STT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
I. Năm thứ nhất   22
1 ENG101 Tiếng Anh chuyên ngành I 2
2 BUS101 Nhập môn Kinh doanh và Xã hội 3
3 ENG102 Tiếng Anh chuyên ngành II 2
4 CMP120 Nhập môn hệ thống máy tính 3
5 ENG103 Tiếng Anh học thuật 2
6 MAT102 Đại số học 3
7 MKT220 Nguyên lý Marketing 3
8 ENG110 Kỹ năng viết luận 3
II. Năm thứ hai   36
9 INS301 Lãnh đạo 3
10 ENG112 Viết và nghiên cứu 3
11 ENG215 Văn học môi trường 3
12 PSY101 Nhập môn tâm lý học 3
13 HIS114 Nền văn minh phương Tây II 3
14 SS231 Thống kê cho Khoa học xã hội 3
15 ACC101 Kế toán I: Kế toán tài chính 3
16 POL140 Chính trị thế giới 3
17 FIN312 Quản trị tài chính 3
18 ECO211 Kinh tế vi mô 3
19 ECO210 Kinh tế vĩ mô 3
20 PHL115 Đạo đức 3
III. Năm thứ ba 37
21 HRM208 Quản lý nhân lực 3
22 ACC102 Kế toán II: Kế toán quản trị 3
23 COM122 Nhập môn giao tiếp 3
24 BUS202 Môi trường pháp lý cho doanh nghiệp 3
25 PHL101 Nhập môn triết học 3
26 BUS350 Kinh doanh quốc tế 3
27 MKT370 Hành vi người tiêu dùng 3
28 MGT353 Doanh nghiệp và mối quan hệ với chính phủ 3
29 CMP335 Thiết kế trang web 3
30 PHY201 Nhập môn vật lý 4
31 COM123 Diễn thuyết 3
32 BUS330 Quản lý sản xuất 3
IV. Năm thứ tư   26
33 ACC301 Hạch toán I 3
34 MKT320 Quan hệ công chúng 3
35 FIN315 Quản trị tài chính quốc tế 3
36 BUS444 Quản trị chiến lược 3
37 MGT351 Quản trị doanh nghiệp nhỏ 3
38 FP401 Môn học thực nghiệm 3
39 ART201 Lịch sử nghệ thuật phương Tây 3
40 BUS410 Khởi nghiệp kinh doanh 3
41 MIS301 Công nghệ và hệ thống thông tin doanh nghiệp 3
Tổng số tín chỉ 121

Chương trình áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến đang được sử dụng tại Đại học Keuka (Hoa Kỳ), có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của ĐHQGHN. Đặc biệt, chương tình thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp tiên tiến, nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin của sinh viên. Đồng thời tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng.

 Khuyến khích làm việc theo nhóm, tham gia các bài tập tình huống, tổ chức nhiều buổi thảo luận, trao đổi, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết báo cáo, trình bày trên lớp các bài tập lớn.

Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên tham gia chương trình còn giúp sinh viên sử dụng những phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến nhằm truyền thụ và tạo lập cho sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, học tập, tư duy khoa học và năng lực sáng tạo.

Đội ngũ giảng viên của đại học Keuka có trình độ chuyên môn cao, tận tụy trong giảng dạy và đào tạo. Bên cạnh đó, Keuka duy trì một số lượng lớn các học giả, cố vấn cũng như chương trình giảng dạy mang tính quốc tế trong đội ngũ giảng dạy của mình; các giảng viên cũng như các cố vấn viên này được thu hút từ các trường đại học hàng đầu khác. Họ không chỉ đem lại tầm vóc quốc tế cho nhà trường mà còn đem đến những kiến thức quý báu cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên của Keuka. Ngoài việc xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, khoa đã ký hợp đồng với nhiều giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên là người Việt Nam, người nước ngoài tâm huyết có trình độ từ thạc sĩ trở lên, riêng đội ngũ giảng viên dạy chuyên môn phần lớn có trình độ tiến sĩ.

Danh sách giảng viên tham gia

Số TT Họ và tên Học hàm, Học vị, nước tốt nghiệp Chuyên ngành
1 Simon John Campbell Nash Thạc sĩ, Đại học Washington, Hoa Kỳ Nghệ thuật trong kinh tế học
2 Nguyễn Thanh Tùng PGS. Tiến sĩ, Đại học Monash, Úc Mạng viễn thông
3 Đỗ Ngọc Diệp GS. Tiến sĩ khoa học, Đại học Moscow, Nga Toán
4 Nguyễn Hải Thanh PGS.Tiến sĩ

Đại học Quốc gia Belarus

Toán ứng dụng
5 William A. Myers Tiến sĩ, Đại học Prescott, Arizona, Hoa Kỳ Giáo dục vì sự bền vững
6 Phạm Thị Thủy Thạc sĩ, Đại học Monash, Úc Ngôn ngữ
7 Nguyễn Tố Hoa Thạc sĩ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN Lý luận và phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh
8 Ngô Dung Nga Thạc sĩ, Đại học Chung Ang, Hàn Quốc Quốc tế học
9 Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ, Trường Quốc tế, ĐHQGHN Quản trị kinh doanh
10 Nguyễn Thị Thu Huyền Thạc sĩ, Đại học Ngoại Ngữ Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
11 Lê Hoài Thu Thạc sĩ, Đại học Hà Nội Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
12 Vũ Thanh Vân Thạc sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Báo chí học
13 Vũ Xuân Đoàn PGS. Tiến sĩ, Pháp Ngôn ngữ học
14 Nguyễn Đức Nam Thạc sĩ tại Úc Tâm lý học
15 Lê Văn Liên Tiến sĩ tại Kyushu, Nhật Bản Kế toán
16 Chu Huy Anh Thạc sĩ

Đại học bang California, Fullerton

Thuế
17 Nguyễn Thành Tâm Thạc sĩ, Đại học Sunshine Coast, Queensland, Úc Quản trị kinh doanh
18 Hoàng Kim Thu Thạc sĩ, Vương Quốc Anh Kinh tế tài chính
19 Stephen G. Davies Thạc sĩ, đại học Maryville, St Louis, Hoa Kỳ Marketing
20 Richard Pearl Tiến sĩ, Đại học Pace, New York Quản lí và Marketing
21 Nguyễn Huy Sinh Tiến sĩ, California, Mỹ Luật
22 Ngô Tự Lập Tiến sĩ, Mỹ Ngôn ngữ và văn hoá Anh
23 Đỗ Ngọc Bích Thạc sĩ tại Anh Marketing
24 Albert J. Wilt Thạc sĩ, đại học Rochester, Hoa Kỳ Quản trị kinh doanh
25 Gregg Alan Brown Thạc sĩ, đại học San Francisco Phát triển nguồn nhân lực, tổ chức
26 Nguyễn Thanh Tùng PGS.Tiến sĩ, Đại học Monash, Úc Mạng viễn thông
27 Lê Đức Thịnh Tiến sĩ, đại học bang Pennsylvania, Hoa Kỳ Toán học
28 Vahid (Victor) Keyhani Tiến sĩ, đại học Louisiana, Hoa Kỳ Toán thống kê trong kinh doanh và quản trị
29 Paul H. McAfee Thạc sĩ, đại học Rochester, Hoa Kỳ Quản trị kinh doanh
30 Lynn J. Lannon Thạc sĩ, Đại học Cambridge, Anh Giáo dục
31 Paul Bruening Sorensen Thạc sĩ, Đại học Lesley, Mỹ Quản lí doanh nghiệp
32 Đỗ Phương Huyền Thạc sĩ, Đại học East Anglia, Vương Quốc Anh Kinh tế và tài chính
33 Phạm Hương Trang Thạc sĩ tại Đức Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch
34 Nguyễn Phú Hưng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
35 Nguyễn Thị Nhân Hòa Tiến sĩ, Đại học tổng hợp Melbourne Úc Khảo thí ngôn ngữ
36 Phạm Thị Huệ Tiến sĩ, Monash Úc Hệ Thống thông tin quản lý và Công nghệ thông tin
37 Vũ Ngọc Tú PGS., Tiến sĩ ở Việt Nam; Thạc sỹ ở Úc Ngôn ngữ Anh
38 Nguyễn Minh Huyền Thạc sĩ tại Anh Giáo dục và phát triển quốc tế
Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học quản lí.
Trở thành cử nhân Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) – Đại học Keuka, Mỹ cấp bằng
✅ Nhận bằng của trường Đại học TOP 120 các trường ĐH tốt nhất miền Bắc nước Mỹ
✅ Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành khởi nghiệp và chuyên ngành marketing
✅ Phương pháp dạy, đánh giá, kiểm tra tiên tiến, lấy người học làm trung tâm
✅ Nâng cao khả năng tự học, tự rèn luyện, phát triển tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề của sinh viên
✅ Giáo dục trải nghiệm thông qua dự án thực tế giúp sinh viên chiếm lĩnh kỹ năng và kinh nghiệm
✅ Trở thành sinh viên của đại học Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam với chi phí thấp hơn khoảng 15 lần so với việc du học
✅ Môi trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh – 11 môn học cốt lõi do giảng viên Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy
✅ Cơ hội nhận được các suất học bổng giá trị lớn của Trường Quốc tế – ĐHQGHN và ĐH Keuka, Mỹ
✅ Cơ hội chuyển tiếp sang học tập, giao lưu văn hóa, trải nghiệm cuộc sống tại trường ĐH Keuka
✅ Môi trường học tập quốc tế, dân chủ – Mở rộng mạng lưới giao lưu, học hỏi với các sinh viên quốc tế

I. Chỉ tiêu: 130 sinh viên

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Phương thức 1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN

Phương thức 2. Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Quốc tế và trường đối tác:

Cách 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 (hoặc TOEFL iBT 72) và có điểm trung bình chung (TBC) kết quả học tập bậc THPT của 5 học kỳ đầu (từ học kỳ I lớp 10 đến kỳ I lớp 12) đạt tối thiểu 8,0/10 điểm (hoặc 3.50 theo thang điểm 4.0); Có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên.

Cách 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 (hoặc TOEFL iBT 72) và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức đạt tối tiểu 80/150 điểm.

Phương thức 3. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Có điểm TBC kết quả học bạ của 5 học kỳ đầu đạt từ 6,5 điểm trở lên, có hạnh kiểm xếp loại từ ”Khá” trở lên và có điểm TBC môn Ngoại ngữ của 5 học kỳ đầu đạt từ 7,0/10 điểm.

Phương thức 4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của một trong bốn tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Quốc tế – ĐHQGHN năm 2023 và có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh đạt từ 5,0 điểm trở lên trên thang điểm 10 (trừ đối tượng được miễn thi môn này).

Phương thức 5. Xét tuyển theo các phương thức khác

+ Thí sinh có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

+ Thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên (Thí sinh khai báo Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT là 7853-Vietnam National University-Hanoi.)

+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 (hoặc TOEFL PBT từ 513 hoặc TOEFL iBT từ 72) và có tổng điểm 2 bài thi còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi TN THPT đạt tối thiểu 10 điểm.

+ Xét tuyển các thí sinh có bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma)

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BAO GỒM

  • Bản sao công chứng học bạ THPT của thí sinh
  • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Quốc tế
  • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ quốc tế theo phương thức thí sinh đăng ký xét tuyển
  • 02 ảnh chân dung cỡ 6x9cm, 03 ảnh 3x4cm mặt sau ghi rõ họ tên
  • Bản sao công chứng CMND/CCCD
  • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS để XÁC NHẬN NHẬP HỌC)

(Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.)

  • Đăng ký nhận tư vấn tại: https://tuyensinh.vnuis.edu.vn/chuongtrinhlienket
  • Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://ts.isvnu.vn/sinh-vien/dang-nhap
  • Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 300.000 VNĐ/hồ sơ (nộp online khi đăng kí xét tuyển trực tuyến).
  • Thời gian xét tuyển: Trường Quốc tế nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/3/2023 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời hạn tối đa nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 31/12/2023.

Địa chỉ hỗ trợ thí sinh ĐKXT trực tuyến: 

Địa chỉ 1: Bộ phận Tuyển sinh – Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ 2: Văn phòng Tuyển sinh – Tầng 1, Nhà E5, Trường Quốc tế – ĐHQGHN, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

HOTLINE: 024.3555.3555 – 0379.884.488 (Ms Sim)

IV. HỌC PHÍ: 263.200.000VNĐ/4 năm học

– Mức học phí trên không thay đổi trong 4 năm học. Học phí không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị (11.165.000 VNĐ/1 sinh viên/1 cấp độ), phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác nếu sinh viên không đảm bảo được tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo.

– Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kì theo thông báo thu của Trường, mức thu mỗi học kỳ căn cứ theo số tín chỉ đăng ký học trong kỳ hoặc tính bình quân học phí và phí dịch vụ mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của Trường.