Chương trình bằng kép bậc đại học


Bên cạnh các CTĐT chính quy lấy bằng đại học của ĐHQGHN, hoặc đồng thời của ĐHQGHN và trường đối tác, Trường Quốc tế còn triển khai các chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) trong khuôn khổ các hợp tác đào tạo với Trường ĐH Ngoại ngữ và Khoa Luật, ĐHQGHN cho phép sinh viên một số ngành của Trường Quốc tế có cơ hội theo học kể từ năm thứ 2 một CTĐT khác trong lĩnh vực luật kinh doanh, ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngược lại, sinh viên của 2 trường nêu trên có thể đăng ký học một số ngành đào tạo chính quy của Trường Quốc tế. Sinh viên học bằng kép được miễn một tỉ lệ khá cao các tín chỉ tương đương giữa chương trình ngành 1 và ngành 2, cho phép người học tiết kiệm khá nhiều thời gian để có thể nhận được 2 văn bằng tốt nghiệp trong một khoảng thời gian tối ưu nhất có thể.

Phần mô tả chi tiết từng CTĐT xin xem dưới đây.

  1. Bằng kép cử nhân Luật kinh doanh
  2. Bằng kép cử nhân Ngôn ngữ Anh
  3. Bằng kép cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc
  4. Bằng kép cử nhân Ngôn ngữ Nhật Bản