CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Đồng chí Lê Trung Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 2. Đồng chí Trần Anh Hào – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Định – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 4. Đồng chí Nguyễn Quang Thuận – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 5. Đồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển
 6. Đồng chí Nguyễn Phan Quang – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính
 7. Đồng chí Trần Đức Quỳnh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo
1. Hiệu trưởng: PGS.TS Lê Trung Thành
Điện thoại: 0024. 3557 5992 (máy lẻ 34)
Email: thanh.le@vnu.edu.vn, thanh.le@vnuis.edu.vn

2. Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Anh Hào
Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 28)
Email: haota@vnuis.edu.vn

3. Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Định
Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 26)
Email: dinhnv@vnuis.edu.vn

4. Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Quang Thuận
Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 27)
Email: thuannq@vnuis.edu.vn
STT Họ và tên Đơn vị Chức trách trong HĐ
1. PGS. TS. Lê Trung Thành Hiệu trưởng Trường Quốc tế Chủ tịch
 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Định Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Phó Chủ tịch
3. TS. Trần Anh Hào Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
4. TS. Nguyễn Quang Thuận Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
5. TS. Nguyễn Ngọc Linh Phó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực, Thư ký
6. TS. Trần Đức Quỳnh Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực, Thư ký
7. ThS Phan Thị Thu Phương Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Sau đại học,

Trường Quốc tế

Uỷ viên thường trực, Thư ký
8. TS. Chu Đình Tới Trưởng Khoa, Khoa Các khoa học ứng dụng,

Trường Quốc tế

Uỷ viên thường trực
9. TS. Nguyễn Việt Hùng Trưởng Khoa, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
10. PGS.TS. Lưu Thị Minh Ngọc

Trưởng Khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế

Uỷ viên thường trực

11. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Uỷ viên thường trực
12. TS. Mai Anh Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
13. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Trưởng Phòng Nghiên cứu liên ngành về Hệ thống thông tin và Kỹ thuật máy tính, Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
14. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức Chuyên gia, Giám đốc chương trình Tự động hóa và Tin học, Trường Quốc tế Uỷ viên
15. PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú Trưởng Ban xúc tiến đầu tư

Giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế và Quản lý,

Trường Quốc tế

Uỷ viên
16.  TS. Nguyễn Thị Kim Oanh Phó trưởng Khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
17. PGS.TS. Trần Thị Oanh Phó Trưởng Khoa Các KHUD, Trường Quốc tế Uỷ viên
18. GS.TS. Nguyễn Đức Thuận Giảng viên cao cấp Khoa Các KHUD, Trường Quốc tế Uỷ viên
19. GS.TS. Phan Xuân Minh Giảng viên cao cấp Khoa Các KHUD, Trường Quốc tế Uỷ viên
20. PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh Giảng viên cao cấp Khoa Ngôn ngữ ứng dụng,

Trường Quốc tế

Ủy viên
21. TSKH. Nguyễn Trọng Do Nguyên Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Uỷ viên
22. PGS.TS. Vũ Xuân Đoàn Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh tế và Quản lý,

Trường Quốc tế

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

Uỷ viên
23. PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng,

Trường Quốc tế

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

Uỷ viên
24. TS. Trần Quang Tuyến Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
25. GS.TSKH. Hồ Tú Bảo Chuyên gia Trường Quốc tế, ĐHQGHN

Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Uỷ viên
26. GS.TS. Nguyễn Đức Khương Chuyên gia Trường Quốc tế

Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Leonard de Vinci (EMLV Business School), Giám đốc phát triển quốc tế của De Vinci Higher Education

Uỷ viên
27. GS.TSKH. Trần Chi Chuyên gia Trường Quốc tế

Giáo sư cao cấp Ba Lan

Ủy viên
28. PGS.TS. Vũ Văn Tích Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN Uỷ viên
29. TS. Nguyễn Thị Anh Thu Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN Uỷ viên
30. PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang Phó Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN Uỷ viên
31. GS.TSKH. Lê Thị Hoài An Giám đốc Phòng nghiên cứu Khoa học dữ liệu và Tối ưu hóa các hệ thống phức tạp, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia ngành Tin học, Đại học Pau Verlaine Metz, Cộng hòa Pháp Uỷ viên
32. PGS.TS. Trần Xuân Tú Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN Uỷ viên
33. TS. Trịnh Thành Trung Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN Uỷ viên
34. GS.TS. Huỳnh Trung Lương Viện Công nghệ Châu Á Ủy viên
35 TS. Phạm Vũ Quốc Bình Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp Uỷ viên
6. Phòng Sau đại học
 • Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS. Phan Thị Thu Phương
 • Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Duy Tiến
 • Phó Trưởng phòng: Hoàng Hạnh Nguyên
Liên hệ: Nhà G7&G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3557 5992  

1. Khoa Các khoa học ứng dụng

 • Trưởng Khoa: TS. Chu Đình Tới
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Đức Thịnh
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Oanh
Liên hệ: Phòng 403b, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 37)

2. Khoa Kinh tế và Quản lý
 • Trưởng khoa: PGS. TS. Lưu Thị Minh Ngọc
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Phương Mai
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Liên hệ: Phòng 208, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 33)

3. Khoa Ngôn ngữ ứng dụng
 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Việt Hùng
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Tố Hoa
 • Phó Trưởng Khoa: ThS. Đỗ Thị Hồng Liên
Liên hệ: Phòng 403b, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 13)

1. Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

 • Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Liên hệ: Phòng 407, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 38)

2. Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức

 • Giám đốc trung tâm: TS. Mai Anh
Liên hệ: Tầng 3, Nhà G7, Trường Quốc tế, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024. 3775 5992/0866 919 468

Trường Quốc tế hiện nay gồm có 168 công đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn Trường Quốc tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 07 đồng chí:
1. Chủ tịch Công đoàn Trường: Đồng chí Phan Thị Ngọc Hoa 
2. Phó Chủ tịch công đoàn Trường: Đồng chí Nguyễn Thị Tố Hoa
3. Các uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn:
 • Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang – Uỷ viên
 • Đồng chí Nguyễn Thu Hạnh Hương – Uỷ viên 
 • Đồng chí Trần Thị Hải Yến – Uỷ viên 
 • Đồng chí Lê Thanh Hằng – Uỷ viên 
 • Đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Uỷ viên
 • Đồng chí Lê Xuân Hải – Uỷ viên
 • Đồng chí Bùi Vũ Lương – Uỷ viên
Liên hệ: Tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Trường Quốc tế, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 25)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế hiện có hơn 6000 đoàn viên. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 21 đồng chí, trong đó:
 
1. Bí thư: TS. Nguyễn Văn Tánh
2. Phó Bí thư: 
 • ThS. Hoàng Xuân Thủy

3. Ban thường vụ:

 • ThS. Vũ Văn Hiệu
 • Đ/c Nguyễn Hồng Giang
 • Đ/c Nguyễn Thị Châm
 • Đ/c Nguyễn Đức Hiếu
 • Đ/c Ngô Mai Anh
Liên hệ: Phòng 509, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Trường Quốc tế, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7274