CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Đồng chí Lê Trung Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 2. Đồng chí Trần Anh Hào – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Định – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 4. Đồng chí Nguyễn Quang Thuận – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 5. Đồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển
 6. Đồng chí Nguyễn Phan Quang – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính
 7. Đồng chí Trần Đức Quỳnh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo
1. Hiệu trưởng: PGS.TS Lê Trung Thành
Điện thoại: 0024. 3557 5992 (máy lẻ 34)
Email: thanh.le@isvnu.vn

2. Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Anh Hào
Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 28)
Email: haota@isvnu.vn

3. Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Định
Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 26)
Email: dinhnv@isvnu.vn

4. Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Quang Thuận
Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 27)
Email: thuannq@isvnu.vn
STT Họ và tên Đơn vị Chức trách trong HĐ
1. PGS. TS. Lê Trung Thành Hiệu trưởng Trường Quốc tế Chủ tịch
 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Định Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Phó Chủ tịch
3. TS. Trần Anh Hào Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
4. TS. Nguyễn Quang Thuận Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
5. TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực, Thư ký
6. TS. Trần Đức Quỳnh Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực, Thư ký
7. PGS. TS. Phạm Thị Liên Trưởng Khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
8. TS. Chu Đình Tới Trưởng Khoa, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
9. TS. Nguyễn Việt Hùng Trưởng Khoa, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
10. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Uỷ viên thường trực
11. TS. Mai Anh Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
12. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Trưởng Phòng Nghiên cứu liên ngành về Hệ thống thông tin và Kỹ thuật máy tính, Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
13. PGS. TS. Vũ Ngọc Tú Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế Uỷ viên
14. PGS. TS. Vũ Xuân Đoàn Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế, Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
15. PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế, Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên
16. TSKH. Nguyễn Trọng Do Giảng viên cao cấp, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế Uỷ viên thường trực
17. TS. Trần Quang Tuyến Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
18. TS. Nguyễn Việt Cường Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
19. GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN Uỷ viên
20. GS. TSKH. Hồ Tú Bảo Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo Uỷ viên
21. GS. TSKH. Lê Thị Hoài An Giám đốc Phòng nghiên cứu Khoa học dữ liệu và Tối ưu hóa các hệ thống phức tạp,

Chủ tịch Hội đồng chuyên gia ngành Tin học, Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp

Uỷ viên
22. GS. TS. Nguyễn Đức Khương Trưởng Khoa Tài chính – Kiểm toán – Kế toán, Học viện Hành chính và Quản trị Kinh doanh (IPAG Business School), Cộng hòa Pháp Uỷ viên
23. PGS. TS. Vũ Văn Tích Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN Uỷ viên
24. PGS. TS. Trương Vũ Bằng Giang Phó Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN Uỷ viên
25. PGS. TS. Trần Xuân Tú Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN Uỷ viên
26. TS. Nguyễn Thị Anh Thu Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN Uỷ viên
27. TS. Trịnh Thành Trung Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN Uỷ viên
28. TS. Ngô Tự Lập Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN Uỷ viên
29. TS. Phạm Vũ Quốc Bình Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp Uỷ viên
6. Phòng Sau đại học
 • Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS. Phan Thị Thu Phương
 • Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Duy Tiến
 • Phó Trưởng phòng: Hoàng Hạnh Nguyên
Liên hệ: Nhà G7&G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3557 5992  

1. Khoa Các khoa học ứng dụng

 • Trưởng Khoa: TS. Chu Đình Tới
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Đức Thịnh
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Oanh
Liên hệ: Phòng 403b, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 37)

2. Khoa Kinh tế và Quản lý
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Phương Mai
 • Phó trưởng Khoa: PGS.TS. Lưu Thị Minh Ngọc
Liên hệ: Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 33)

3. Khoa Ngôn ngữ ứng dụng
 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Việt Hùng
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Tố Hoa
 • Phó Trưởng Khoa: ThS. Đỗ Thị Hồng Liên
Liên hệ: Phòng 403b, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 13)

1. Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

 • Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Liên hệ: Phòng 407, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3775 5992 (máy lẻ 38)

2. Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức

 • Giám đốc trung tâm: TS. Mai Anh
Liên hệ: Tầng 3, Nhà G7, Trường Quốc tế, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024. 3775 5992/0866 919 468

Trường Quốc tế hiện nay gồm có 168 công đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn Trường Quốc tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 07 đồng chí:
1. Chủ tịch Công đoàn Trường: Đồng chí Phan Thị Ngọc Hoa 
2. Phó Chủ tịch công đoàn Trường: Đồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa 
3. Các uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn:
 • Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang – Uỷ viên
 • Đồng chí Lê Hồng Nhung – Uỷ viên 
 • Đồng chí Lê Thị Sen- Uỷ viên 
 • Đồng chí Lê Thanh Hằng – Uỷ viên 
 • Đồng chí Nguyễn Thị Tố Hoa – Uỷ viên
Liên hệ: Tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Trường Quốc tế, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 25)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế hiện có hơn 6000 đoàn viên. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 21 đồng chí, trong đó:
 
1. Bí thư: TS. Nguyễn Văn Tánh
2. Phó Bí thư: 
 • ThS. Hoàng Xuân Thủy

3. Ban thường vụ:

 • ThS. Vũ Văn Hiệu
 • Đ/c Nguyễn Hồng Giang
 • Đ/c Nguyễn Thị Châm
 • Đ/c Nguyễn Đức Hiếu
 • Đ/c Ngô Mai Anh
Liên hệ: Phòng 509, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Trường Quốc tế, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7274