Học bổng ngắn hạn


Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Quốc tế, những sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện đều có cơ hội nhận những suất học bổng với giá trị lên đến 25.000.000/ học kỳ. Ngoài ra, đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc đối tượng chính sách sẽ được xét giảm một phần học phí.

   STT Tên học bổng  Giá trị
       1 Xuất sắc hạng 1 25,000,000 đồng/ học kì
       2 Xuất sắc hạng 2 20,000,000 đồng/ học kì
       3 Xuất sắc hạng 3 15,000,000 đồng/ học kì
       4 Giỏi hạng 1 10,000,000 đồng/ học kì
        5 Giỏi hạng 2 7,000,000 đồng/ học kì

 

Chính sách học bổng chi tiết xem tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng của Trường Quốc tế, vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên:

studentsinfor@isvnu.vn

Điện thoại: (024) 35575992 (máy lẻ 22)