Học bổng ngắn hạn


Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Quốc tế, những sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện đều có cơ hội nhận những suất học bổng với giá trị lên đến 25.000.000/ học kỳ. Ngoài ra, đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc đối tượng chính sách sẽ được xét giảm một phần học phí.

   STTTên học bổng Giá trị
       1Xuất sắc hạng 125,000,000 đồng/ học kì
       2Xuất sắc hạng 220,000,000 đồng/ học kì
       3Xuất sắc hạng 315,000,000 đồng/ học kì
       4Giỏi hạng 110,000,000 đồng/ học kì
        5Giỏi hạng 27,000,000 đồng/ học kì

 

Chính sách học bổng chi tiết xem tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng của Trường Quốc tế, vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên:

studentsinfor@isvnu.vn

Điện thoại: (024) 35575992 (máy lẻ 22)