PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH


SƠ ĐỒ PHÒNG 

Nhân sự của Phòng gồm:

  • Trưởng phòng
  • 03 Phó trưởng phòng
  • 02 Trưởng bộ phận 
  • 26 cán bộ, chuyên viên

 

1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG

  • Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng được hình thành từ năm 2002 kể từ khi Khoa Quốc tế Việt Nga ra đời tiền thân của Khoa Quốc tế và Trường Quốc tế ngày nay với tên gọi ban đầu là Phòng Hành chính tổng hợp. Cùng với sự phát triển của Nhà trường Phòng đã có nhiều thay đổi kể từ khi thành lập, đặc biệt về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ.
  • Sứ mệnh chính của Phòng là tham mưu, giúp cho Ban Giám hiệu trong các công tác về Tổ chức cán bộ, Hành chính, Thanh tra pháp chế, Công nghệ thông tin và Cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển của nhà trường trong từng thời kỳ.

2. LIÊN HỆ

  • Phòng 403, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 19)