Đề tài cấp Nhà nước


STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị chủ quản Mã số Thời gian

thực hiện

1 Nghiên cứu công nghệ cảm biến quang và thiết kế phát triển hệ thống quan trắc tự động, từ xa ứng dụng trong quan trắc môi trường Biển Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh Bộ KH&CN ĐTĐL.CN-92/21 2021 – 2024
2 Nghiên cứu sự biểu hiện và thay đổi của một số thụ thể sinh học quan trọng trên mô mỡ ở chuột TS. Chu Đình Tới Nafosted 106.02-2019.314 2020 – 2023
3 Sự biến động và các nhân tố tác động đối với nghèo đa chiều: Phân tích kinh tế lượng vi mô và vĩ mô ở Việt Nam TS. Trần Quang Tuyến Nafosted 502.01-2020.07 2020 – 2022
4 Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam TS. Lý Đại Hùng Nafosted 502.01- 2020.17 2020 – 2022
5 Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tổ chức và hiệu suất đổi mới trong ngành du lịch TS. Bùi Mỹ Trinh Nafosted  502.02-2019.310 2019 – 2021
6 Thiết kế cấu trúc vi cộng hưởng tích hợp giao thoa đa mode trên vật liệu silic để tạo hiệu ứng EIT ứng dụng cho cảm biến, nhanh và chậm ánh sáng PGS.TS. Lê Trung Thành Nafosted 103.03-2018.354 2019-2021
7 Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai PGS.TS. Lê Trung Thành Bộ Tài nguyên Môi trường BĐKH.30/16-20 2017 – 2020