CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG


 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 Địa chỉ: Phòng 309, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024.35575992/ máy lẻ 18, 24,25

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tòa G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Địa chỉ: Phòng 403, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại:024.35575992/ máy lẻ 22

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Phòng 304, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024. 3557 8509; 024. 3557 5992 (máy lẻ 29, 31)

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Phòng 203, 204, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024.35575992/ máy lẻ 14,15,16

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Phòng 403b, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại:024.35575992/ máy lẻ 30