Thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng


Trường Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/12/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), là một trong những cơ sở đào tạo công lập đi đầu thực hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học bằng tiếng nước ngoài. Trường đã và đang phát triển một cách bền vững về quy mô và chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học năng động, có uy tín trong xã hội.
Các hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã đạt được các thành tựu quan trọng, tạo nền tảng để Nhà trường tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả. Trong 20 năm hoạt động và phát triển, Trường Quốc tế đã và đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng được yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước. Với mục tiêu đến năm 2035, Trường trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, tiên phong theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng yêu cầu xã hội, có tính hội nhập cao, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, xuất khẩu các sản phẩm giáo dục tại chỗ và ra một số nước trong khu vực; trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội, tập hợp các nhà khoa học liên ngành giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật, xã hội phức tạp mang tầm khu vực và quốc tế; xây dựng một môi trường tự do học thuật, đa văn hóa, giao thoa giữa các ngành, các lĩnh vực.
Hiện nay, Trường đang tổ chức đào tạo 03 chương trình do ĐHQGHN cấp bằng, bao gồm:

 

 

 

 

  1. 086 658 7468
  2. 098 408 1166 
  3. 096 425 0002

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI