Học bổng dài hạn


Hướng tới đối tượng sinh viên chất lượng cao, được xét tuyển thẳng vào Trường Quốc tế dựa trên thành tích học tập xuất sắc, đạt kết quả cao trong kì tuyển sinh đại học hằng năm. Giá trị các suất học bổng lên đến 500.000.000/ khóa học (tương đương miễn giảm 100% học phí).

I. Học bổng Thu hút nhân tài

STTTên học bổngGiá trị
1 Học bổng Chu Văn An Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
2 Học bổng Nguyễn Văn Đạo 20.000.000 đồng/ năm học trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
3 Học bổng Hiệu trưởng Trường Quốc tế 15.000.000 đồng/ năm học trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.

 

II. Học bổng dành cho học sinh/ sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc

 

STTTên học bổngGiá trị
1 Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% -100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
2 Học bổng Chân trời mới Miễn giảm 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.

 

III. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

 

STTTên học bổngGiá trị
1 Học bổng Việt Nam Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
2 Học bổng Hà Nội Miễn 50% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Trường Quốc tế.
3 Học bổng Sinh viên Quốc tế Miễn giảm 50% -100%  học phí trong học kỳ đầu/ năm học  đầu

 

IV. Học bổng dành cho học sinh/ sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoạt động phong trào đặc biệt xuất sắc

 

STTTên học bổngGiá trị
1 Học bổng Nhà Khoa học trẻ Theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
2 Học bổng Ngôi sao Trường Quốc tế  Từ 5 triệu đồng đến miễn 100% học phí cả khóa học. Hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ vào thành tích của học sinh/ sinh viên

 

Chính sách học bổng chi tiết xem tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng của Trường Quốc tế, vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên:

studentsinfor@vnuis.edu.vn

Điện thoại: (024) 35575992 (máy lẻ 22)