ĐỜI SỐNG SINH VIÊN


Tại Trường Quốc tế, sinh viên không chỉ được cung cấp các kỹ năng học tập cần thiết cho chuyên ngành đã lựa chọn, mà hệ thống các CLB từ học thuật tới sở thích và nâng cao trách nhiệm xã hội, chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng môi trường học tập đa văn hóa. Sinh viên Trường Quốc tế được chú trọng xây dựng và hỗ trợ nền tảng chuyên môn thông qua các hoạt động thực tế môn học, thực tập thực tế tại doanh nghiệp cũng như các cơ hội việc làm từ các công ty đa quốc gia thông qua các sự kiện ngày hội việc làm hàng năm. Những trải nghiệm về đời sống sinh viên đậm chất quốc tế của mỗi ISER sẽ là những điểm khởi đầu tuyệt vời của hành trình

Tìm hiểu thêm tại:

     
TRẢI NGHIỆM LÀ MỘT ISER

Trải nghiệm là một ISER

Các câu hỏi thường gặp

Sổ tay sinh viên

123

123

DỊCH VỤ SINH VIÊN

Dịch vụ hành chính một cửa

Tham vấn tâm lý

Chăm sóc sức khoẻ người học

Ký túc xá

Thư viện

HƯỚNG NGHIỆP

Hỗ trợ thực tập

Các hoạt động hướng nghiệp

Cổng thông tin việc làm

VNU-IS Job Fair

c

   
   
   
CÂU LẠC BỘ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Giới thiệu hệ thống các câu lạc bộ sinh viên

Các câu lạc bộ học thuật

Các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, quốc tế

Các hoạt động sinh viên

n

n

HỌC BỔNG

Tổng quan hệ thống học bổng

Học bổng ngắn hạn

Học bổng dài hạn

Học bổng doanh nghiệp

Hỗ trợ tài chính

Học bổng ngoài ngân sách