Học bổng ngoài ngân sách


Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp 600 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng cho sinh viên các chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cơ hội học bổng dành cho nhiều đối tượng sinh viên tuỳ theo mục tiêu của từng quỹ học bổng như nhóm đối tượng có kết quả học tập xuất sắc, nhóm đối tượng thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhóm đối tượng tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động phong trào, thiện nguyện.

Bạn có thể tải về Quyết định về Chính sách học bổng Trường Quốc tế tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng của Trường Quốc tế, vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên:

studentsinfor@vnuis.edu.vn

Điện thoại: (024) 35575992 (máy lẻ 22)