ThS. Ngô Mạnh Dũng


  • Chức vụ: Phó Phòng Tổ chức Hành chính
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: manhdung@vnu.edu.vn
  • Điện thoại:
  • Địa chỉ: Trường Quốc tế, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Lĩnh vực phụ trách

  • Phụ trách các công tác liên quan tới hạ tầng Công Nghệ thông tin

Tìm kiếm