Seminar khoa học về chủ đề “Hướng nghiên cứu cá nhân và hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn” của TS. Phạm Ngọc Thành, ngày 16/08/2022


Trường Quốc tế, ĐHQGHN đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. TS. Phạm Ngọc Thành đã có khoảng thời gian dài làm việc và học tập tại Viện nghiên cứu ứng dụng thông minh và đổi mới IISRI và Trường Kĩ thuật (School of Engineering), Đại Học Deakin, tiểu bang Victoria, Australia. Từ tháng 6/2022, TS. Phạm Ngọc Thành là giảng viên của Khoa các Khoa học ứng dụng.

Trong báo cáo seminar, TS. Phạm Ngọc Thành trình bày các hướng nghiên cứu chính và phương hướng hoạt động nghề nghiệp tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nôi. Các hướng nghiên cứu của TS Thành tập trung vào điều khiển tiên tiến, các ứng dụng thông minh và hệ thống năng lượng tái tạo. TS. Phạm Ngọc Thành đã tham gia giảng dạy các học phần trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Điều khiển tự động hóa, Cơ điện tử, Quản lý kĩ thuật và Kĩ thuật lập trình.

Thành mong muốn kết hợp với các đồng nghiệp tại Trường Quốc tế xây dựng, củng cố và phát triển nhóm nghiên cứu “Điều khiển thông minh” (Intelligent Control) trở thành nơi quy tụ các nhà nghiên cứu hang đầu và các em sinh viên đam mê nghiên cứu. TS. Phạm Ngọc Thành hi vọng rằng với kinh nghiệm của bản thân sẽ đem lại những đóng góp tích cực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa học ứng dụng trong thời gian tới.

Khoa Các Khoa học ứng dụng