Cơ cấu tổ chức


 

Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng Khoa: TS. Chu Đình Tới

2. Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Trần Thị Oanh

3. Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Đức Thịnh

Giảng viên và cán bộ cơ hữu 

Số TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Email
1 Chu Đình Tới TS Trưởng Khoa toicd@vnu.edu.vn
2 Trần Thị Oanh PGS.TS Phó Trưởng Khoa tranthioanh@vnu.edu.vn
3 Lê Đức Thịnh TS Phó Trưởng Khoa thinhld@vnu.edu.vn
4 Trương Công Đoàn TS Giảng viên doantc@vnuis.edu.vn
5 Nguyễn Doãn Đông TS Giảng viên dongnd@vnu.edu.vn
6 Trần Anh Hào TS Phó Hiệu trưởng Trường haota@vnu.edu.vn
7 Lê Xuân Hải TS Giảng viên hailx@vnu.edu.vn
8 Phạm Thị Việt Hương TS Giảng viên huongptv@vnu.edu.vn
9 Nguyễn Ngọc Linh TS Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển nlnguyen@vnu.edu.vn
10 Trần Đức Quỳnh TS Trưởng Phòng Đào tạo ducquynh@vnu.edu.vn
11 Kim Đình Thái TS Giảng viên thaikd@vnu.edu.vn
12 Nguyễn Hải Thanh PGS.TS. NGƯT Giảng viên cao cấp nhthanh@vnu.edu.vn
13 Lê Trung Thành PGS.TS Hiệu trưởng Trường thanh.le@vnu.edu.vn
14 Nguyễn Quang Thuận TS Phó Hiệu trưởng Trường nguyenquangthuan@vnu.edu.vn
15 Lê Duy Tiến NCS. ThS Phó Trưởng Phòng Sau đại học leduytien@vnu.edu.vn
16 Bùi Thanh Tùng ThS Giảng viên buithanhtung@vnu.edu.vn
17 Nguyễn Thanh Tùng PGS.TS Giảng viên cao cấp tung_nt@vnu.edu.vn
18 Nguyễn Văn Tính TS Giảng viên tinhnv@vnu.edu.vn
19 Phạm Hải Yến ThS Giảng viên yenph@vnu.edu.vn
29 Nguyễn Văn Tánh TS Giảng viên, Trưởng Bộ phận CSVC và CNTT, Bí thư Đoàn Trường tanhnv@vnu.edu.vn
21 Nguyễn Anh Tuấn ThS Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính tuanna@vnuis.edu.vn
22 Vũ Thị Huệ HVCH Giảng viên (tập sự) huevt@vnuis.edu.vn
23 Bùi Nhật Lệ HVCH Giảng viên (tập sự) lebn@vnu.edu.vn
24 Nguyễn Quỳnh Hương ThS Giáo vụ nguyenquynhhuong@vnu.edu.vn
25 Vũ Ngọc Sương Mai HVCH Chuyên viên/Nghiên cứu viên maivns@vnuis.edu.vn
26 Thân Văn Thái TS Giảng viên thaitv@vnuis.edu.vn
27 Hà Mạnh Hùng TS Giảng viên hunghm@vnuis.edu.vn
28 Nguyễn Đăng Khoa TS Giảng viên khoand@vnuis.edu.vn
29 Phạm Ngọc Thành TS Giảng viên pnthanh@vnu.edu.vn
30 Trần Thị Ngân PGS. TS Giảng viên cao cấp ngantt@vnuis.edu.vn 
31 Nguyễn Như Tùng PGS. TS Giảng viên cao cấp tungnn@vnu.edu.vn
32 Pham Đình Tân TS Giảng viên tanpd@vnuis.edu.vn
33 Đỗ Tiến Thành ThS Giảng viên thanhdo@vnuis.edu.vn
34 Hoàng Duy Cử nhân Chuyên viên/Nghiên cứu viên hoangduy@vnuis.edu.vn
35 Đỗ Mạnh Dũng Cử nhân Chuyên viên/Nghiên cứu viên dungdm@vnuis.edu.vn
36 Nguyễn Thị Yến Vy HVCH Chuyên viên/Nghiên cứu viên vynty@vnuis.edu.vn
37 Hoàng Trọng Tiến ThS Giảng viên tienht@vnuis.edu.vn

 

Chuyên gia

 

Số TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Email
1 Hồ Tú Bảo GS. TSKH Chuyên gia, cố vấn bao@viasm.edu.vn
2 Trần Chi GS. TSKH Chuyên gia, cố vấn tran.chi@uwm.edu.pl
3 Nguyễn Đình Đức GS.TSKH Chuyên gia, cố vấn ducnd@vnu.edu.vn
4 Trần Thị Thanh Tú PGS. TS. Chuyên gia, cố vấn tuttt@vnu.edu.vn
5 Phan Xuân Minh GS. TS Chuyên gia, cố vấn minh.phanxuan@hust.edu.vn
6 Nguyễn Đức Thuận GS. TS Chuyên gia, cố vấn thuan.nguyenduc@vnuis.edu.vn

 

Giảng viên thỉnh giảng

 

Số TT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị đang/đã làm việc/nghiên cứu Email
1 Bùi Nguyên Quốc Trình PGS. TS Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN trinhbnq@vnu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Vân TS Trường Đại học Ngoại thương vannth@ftu.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thu Thủy TS Trường Đại học Thương mại NguyenTthuthuy@gmail.com
4 Nguyễn Trọng Kương TS Học viện Nông nghiệp Việt Nam nguyentrongkuong@gmail.com
5 Nguyễn Hải Vinh TS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN nguyenhaivinh@vnu.edu.vn
6 Nguyễn Đình Trần Long ThS Trường Đại học Hà Nội longndt.vnu@gmail.com
7 Nguyễn Tiến Hiển TS Học viện Nông nghiệp Việt Nam
8 Nguyễn Huy Anh ThS Feng Chia University – Taiwan huyanh.et@gmail.com
9 Nguyễn Thu Thuỷ TS Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ntthuy@hnue.edu.vn
10 Chử Đức Hoàng TS Bộ Khoa học và Công nghệ hoangcd@most.gov.vn
11 Nguyễn Thị Minh Tâm TS Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp ntmtam.vnua@gmail.com
12 Bùi Thị Thùy ThS Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội VNUIS76@vnu.edu.vn
13 Nguyễn Đình Văn TS Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội van.nguyendinh@hust.edu.vn
14 Nguyễn Thị Vân Anh TS Trường Đại học Sư phạm Hà Nội anhntv.ktt@hnue.edu.vn
15 Nguyễn Thị Tuyết Mai TS Trường Đại học Thương mại tuyetmainguyen@tmu.edu.vn
16 Nguyễn Ngọc Điệp TS Đại học Quốc gia Hà Nội vnuis74@vnu.edu.vn
17 Nguyễn Văn Hạnh TS Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hanh.nguyenvan1@hust.edu.vn
18 Đỗ Trung Tuấn PGS. TS Đại học Paris VI Pierre et Marie Curie tuandt@vnu.edu.vn