ThS. Lê Duy Tiến


 • Chức vụ: Phó trưởng phòng Sau đại học, Giảng Viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: leduytien@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Kĩ sư tin học;
 • Thạc sĩ Hệ thống thông tin;

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Kết nối trong các hệ thống tính toán hiệu suất cao;
 2. IoT và Mạng cảm biến không dây.
 • Các môn học giảng dạy:
 1. Tin học cơ sở;
 2. Dot Net;
 3. Hệ thống thông tin và quy trình kinh doanh;
 4. Các công nghệ dựa trên nền CNTT.

Các công bố

 • All-optical switch based on 1 x 3 multimode interference couplers, Optical Switching and Networking 22, 129-134, 2016.
 • Fast and slow light enhancement using cascaded microring resonators with the Sagnac reflector, Optik – International Journal for Light and Electron Optics, vol. 131, pp. 292–301, 2017.
 • Fano Resonance and EIT-like effect based on 4×4 Multimode Interference Structures, International Journal of Applied Engineering Research, vol. 12, no. 13, pp. 3784-3788, 2017.
 • High bandwidth all-optical 3×3 switch based on multimode interference structures, Optics Communications, vol. 387, pp. 148-152, 2017.
 • Optical Signal Processing Based on 4×4 Multimode Interference Structures, ICTON 2018 IEEE Proceedings, 2018

Đề tài, dự án

 • “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng ứng dụng trong số hóa, giám sát quy trình chăm sóc cây trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ canh tác đa nhóm hộ”, Chương trình KH&CN cấp thành phố Hà Nội, Mã số CT: 01C-02

Tìm kiếm