TS. Phạm Đình Tân


 • Chức vụ: Giảng viên Khoa Các khoa học ứng dụng
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: tanpd@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Kỹ sư: Điện tử – Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: Kỹ thuật Điện – Điện tử, Trường Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan)
 • Tiến sĩ: Kỹ thuật máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Thị giác máy tính
 2. Kỹ thuật học sâu
 3. Kỹ thuật máy tính
 • Các môn học giảng dạy
 1. Đại cương về mạng máy tính
 2. Mạng máy tính
 3. Hệ điều hành
 4. Thiết kế trang web
 5. Tạo lập và quản lý web

Các công bố

 • Dinh-Tan Pham, Quang-Tien Pham, Tien-Thanh Nguyen, Thi-Lan Le, and Hai Vu, A Lightweight Graph Convolutional Network for Skeleton-based Action Recognition, Multimedia Tools and Applications (MTAP), Springer, DOI: 10.1007/s11042-022-13298-w, pp. 1-25, 2022 (SCIE-Q1).
 • Tien-Thanh Nguyen, Dinh-Tan Pham, Hai Vu, and Thi-Lan Le, A robust and efficient method for skeleton-based human action recognition and its application for cross-dataset evaluation, IET Computer Vision, DOI: 10.1049/cvi2.12119, pp. 1-18, 2022 (SCIE-Q3).
 • Dinh-Tan Pham, Quang-Tien Pham, Thi-Lan Le, and Hai Vu, An Efficient Feature Fusion of Graph Convolutional Networks and its application for Real-Time Traffic Control Gestures Recognition, IEEE Access, ISSN: 2169-3536, pp. 121930 – 121943, 2021 (SCIE-Q1).
 • Van-Toi Nguyen, Tien-Nam Nguyen, Thi-Lan Le, Dinh-Tan Pham, and Hai Vu, Adaptive most joint selection and covariance descriptions for a robust skeleton-based human action recognition, Multimedia Tools and Applications (MTAP), Springer, DOI: 10.1007/s11042-021-10866-4, pp. 1-27, 2021 (SCIE-Q1).
 • Dinh Tan Pham, Thi Phuong Dang, Duc Quang Nguyen, Thi Lan Le, and Hai Vu, Skeleton-based Action Recognition Using Feature Fusion for Spatial-Temporal Graph Convolutional Networks, Journal of Science and Technique, Le Quy Don Technical University (LQDTU-JST), ISSN 1859-0209, pp. 7-24, 2021.
 • Dinh-Tan Pham, Van-Nam Hoang, Viet-Duc Le, Tien-Thanh Nguyen, Thanh-Hai Tran, Hai Vu, Van-Hung Le, Thi-Lan Le, Deep Learning Models for Skeleton-based Action Recognition for UAVs, International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2022), Nha Trang, Vietnam, pp. 343-348, 2022.
 • Quang-Tien Pham, Viet-Anh Nguyen, Tien-Thanh Nguyen, Duc-Anh Nguyen, Duc-Giang Nguyen, Dinh-Tan Pham, Hai Vu, Thi-Lan Le, Automatic Recognition and Assessment of Physical Exercises from RGB Images, International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2022), Nha Trang, Vietnam, pp. 349-354, 2022.
 • Dinh-Tan Pham, Tien-Nam Nguyen, Thi-Lan Le, and Hai Vu, Spatio-Temporal Representation for Skeleton-based Human Action Recognition, Proceedings of International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR 2020), IEEE, Hanoi, Vietnam, ISBN: 978-1-7281-6555-4, pp.1-6, 2020.
 • Dinh-Tan Pham, Tien-Nam Nguyen, Thi-Lan Le, and Hai Vu, Analyzing Role of Joint Subset Selection in Human Action Recognition, Proceedings of NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2019), IEEE, Vietnam, ISBN: 978-1-7281-5163-2, pp. 61-66, 2019.
 • Tien-Nam Nguyen, Dinh-Tan Pham, Thi-Lan Le, Hai Vu, and Thanh-Hai Tran, Novel Skeleton-based Action Recognition Using Covariance Descriptors on Most Informative Joints, Proceedings of International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), IEEE, Vietnam, ISBN: 978-1-5386-6113-0, pp. 50-55, 2018.
 • Thanh-Hai Tran, Thi-Lan Le, Dinh-Tan Pham, Van-Nam Hoang, Van-Minh Khong, Quoc-Toan Tran, Thai-Son Nguyen, and Cuong Pham, A multi-modal multi-view dataset for human fall analysis and preliminary investigation on modality, Proceedings of International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2018), ISBN: 978-1-5386-3787-6, pp. 1947-1952, China, 2018.
 • Thuy-Binh Nguyen, Thi-Lan Le, Dinh-Duc Nguyen, and Dinh-Tan Pham, A Reliable Image-to-Video Person Re-identification Based on Feature Fusion, Proceedings of Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018), ISBN: 978-3-319-75417-8, pp. 433-442, Quang Binh, Vietnam, 2018.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Update…

Dự án nghiên cứu

 • NAFOSTED (No. 102.01-2017.12) Nâng cao hiệu quả nhận dạng hoạt động của người sử dụng kỹ thuật biểu diễn đa tạp và học sâu trên dữ liệu đa thể thức, Thành viên, 2017 – 2020
 • NAFOSTED (No. 102.01-2017.315) Nhận biết các hoạt động của người từ cảm biến ảnh mang sử dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến, Thành viên, 2018 – 2022

Quá trình công tác

 • Từ 08/2023 đến nay: Giảng viên Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ 11/2012 – 07/2023: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ – Địa chất
 • Từ 06/2007 – 08/2011: Kỹ sư Công ty Huawei Việt Nam

Tìm kiếm