Hội nghị quốc tế ICDV 2024


Ngày 9-10/11/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với IEEE CAS Vietnam Chapter và Viện Công nghệ thông tin – ĐHQGHN tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Mạch tích hợp, thiết kế và kiểm chứng (ICDV 2023) tại Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị ICDV là sự kiện học thuật thú vị và là diễn đàn khoa học quốc tế để các học giả, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng trao đổi các kết quả, kinh nghiệm và thành tựu mới nhất trong hoạt động nghiên cứu, phát triển liên quan đến thiết kế vi mạch, thiết kế thiết bị điện tử và các vấn đề liên quan đến công nghệ ứng dụng chip bán dẫn.

??́? ??̂́? ???̛̀? ???? ???? ???̣?? ??̉? ??̣̂? ???̉?:

– Thời gian diễn ra Hội thảo: ngày 6 – 7 tháng 6 năm 2024

– Nộp báo cáo toàn văn: ngày 1 tháng 1 năm 2024

– Thông báo chấp nhận: ngày 15 tháng 3 năm 2024

– Thời gian sẵn sàng xuất bản: ngày 30 tháng 3 năm 2024

– Đăng ký trước: ngày 30 tháng 3 năm 2024

??? ???̉ đ?̣?:
– PGS.TS. Trần Xuân Tú – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN
– PGS. TS. Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Quốc tế, ĐHQGHN
– TS. Kunio Uchiyama, Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản

???̂̃? ???̉ ???́??:
– TS. Noriaki Sakamoto, Công ty điện tử và công nghệ bán dẫn Renesas Electronics
– TS. Orazio Aiello, Đại học Genova, Italy

??̛ ??̣̂? ???̂́? ??̉?: Tất cả các bài viết được chấp nhận và trình bày tại ICDV sẽ được đưa vào kỷ yếu hội thảo với số ISBN và sẽ được gửi để đưa vào ???? ??????® (bản quyền sẽ được giao cho IEEE). Kỷ yếu của các hội thảo ICDV được chỉ mục bởi ?????? và được liệt kê trong chỉ số trích dẫn kỷ yếu hội nghị (CPCI) của ?????????.

 Đặc biệt, Trường Quốc tế chủ trì ?? ????̂? ???̉? ???̣̂? ???́??:
– ?????? ?????????? ?? ????????????? ????????????, chủ tọa ???. ??. ?????̂̃? ???̛ ??̀??, Trường Quốc tế.
– ??????????? ??????? ??? ?????????? ????????????, chủ tọa ??. ??̂ ???̂? ??̉?, Trường Quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của Hội thảo tại ĐÂY