TS. Thân Văn Thái


 • Chức vụ: Giảng viên.
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ 
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: thaitv@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ:  Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội và Trung tâm Y sinh và Sức khoẻ Cộng đồng, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Bác sĩ Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sĩ: Sinh Y, Trường ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc
 • Tiến sĩ: Sinh Y, Trường ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc
 • Postdoc: Sinh Y, Trường ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Bệnh truyền nhiễm
 2. Y sinh học phân tử
 3. Chẩn đoán phân tử
 4. Miễn dịch học
 5. Vắc-xin
 • Các môn giảng dạy
 1. Phương pháp nghiên cứu khoa học
 2. Công nghệ sinh học trong Y học
 3. Miễn dịch học ứng dụng

Các công bố

 • Bac NH, Thang NC, Lan Anh LT, Minh NN, Quan DH, Than VT*. Human papillomavirus prevalence and genotype distribution in Vietnamese male patients between 2016 and 2020.
 • Tran HQ*, Than VT*, Luu PL, Declan Clarke, Lam HN, Nguyen DT, Le KV, Nguyen TV, Le MT, Hoang XT, Phan QD, Tran TH, Phung D, Nguyen MN. A Novel Melatonergic Signature Predicts Recurrence Risk and Therapeutic Response in Breast Cancer Patients.
 • Duong HQ*, Than VT*, Nguyen HT, Nguyen PT, Bui NH, Dang PL, Dinh TT, You KS, Dang TH, Seong YS. Anaplastic lymphoma kinase inhibitor NVP‑TAE684 suppresses the proliferation of human pancreatic adenocarcinoma cells.
 • Nguyen TT, Nguyen TTT, Tran VT, Tan VL, Danh TL, Than VT*. Development of Antibacterial, Antioxidant, and UV-Barrier Chitosan Film Incorporated with Piper betle Linn Oil as Active Biodegradable Packaging Material.
 • Tran HD, Tran HT, Le UP, Vu XD, Trinh BN, Than VT, Phung TH, Le VP. Direct colorimetric LAMP assay for rapid detection of African swine fever virus: A validation study during an outbreak in Vietnam.
 • Than VT, Jeong S, Kim W. Characterization of RotaTeq® vaccine-derived rotaviruses in South Korean infants with rotavirus gastroenteritis. J Med Virol. 87(1):112–116. PMID: 24817171.
 • Than VT, Jeong S, Kim W. A systematic review of genetic diversity of human rotavirus circulating in South Korea. Infect Genet Evol. 28:462–469. PMID: 25218045.
 • Than VT, Kim W. Prevalence of rotavirus genotypes in South Korea in 1989-2009: implications for a nationwide rotavirus vaccine program. Korean J Pediatr. 56(11):465-473. PMID: 24348658.
 • Than VT, Baek IH, Lee HY, Kim JB, Shon DH, Chung IS, Kim W. Expression of recombinant rotavirus proteins harboring antigenic epitopes of the hepatitis a virus polyprotein in insect cells. Biomol Ther. 20(3):320-325. PMID: 24130930.

Đề tài, dự án

 • Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừu hiệu quả bệnh hại trên cây Nha đam (Aloe vera) theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo năng suất và chất lượng. Tỉnh Ninh Thuận (05/2019/HĐ-SKHCN). 5/2019-5/2022.
 • Chẩn đoán và xác định một số đặc điểm di truyền học phân tử của canine parvovirus gây bệnh trên chó tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đh Nguyễn Tất Thành (2019.01.74/HĐ-KHCN). 05-12/2019.
 • Giải trình tự đầy đủ bộ genome parvovirus gây bệnh tiêu chảy cấp tính trên chó nhằm phân tích đặc điểm tái tổ hợp. Trường Đh Nguyễn Tất Thành (2020.01.047/HĐ-KHCN). 01-11/2020.

Quá trình công tác

 • Từ 7/2022: Giảng viên, Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • Từ 9/2020-6/2022: Giảng viên, Trường ĐH Phenikaa.
 • Từ 9/2017-9/2020: Giảng viên/Trưởng bộ môn/Phó Phòng KHCN, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
 • Từ 12/2015-6/2017: GS nghiên cứu, Trường ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc.
 • Từ 8/2014-11/2015: Postdoc, Trường ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc.

Tìm kiếm