Vũ Thị Huệ


 • Chức vụ: Giảng viên tập sự
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: huevt@gmail.com, huevt@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng. Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bằng cấp

 • Cử nhân: Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Tế bào gốc trong điều trị, mỹ phẩm và dược phẩm
 2. Y sinh học phân tử (miễn dịch học, di truyền y học và dịch tễ học phân tử)
 3. Dinh dưỡng thực phẩm, sức khỏe cộng đồng
 4. Sức khỏe môi trường
 • Các môn giảng dạy
 1. Sinh học đại cương

Các công bố

 • Current approaches in CRISPR-Cas9 mediated gene editing for biomedical and therapeutic applications. J Control Release 2022. DOI: 10.1016/j.jconrel.2022.02.005
 • Adipogenesis of ear mesenchymal stem cells (EMSCs): adipose biomarker-based assessment of genetic variation, adipocyte function, and brown/brite differentiation. Mol Cell Biochem 2022. DOI:10.1007/s11010-021-04350-8
 • Willingness to receive COVID-19 vaccine booster doses for adults and their children in Vietnam’, Journal of Human Behavior in the Social Environment 2022: 1-13. DOI: 10.1080/10911359.2022.2046235
 • The mental health by Covid-19 in students in Vietnam: an initial assessment. Journal of Loss & Trauma 2022; 10(4).
 • Early Childhood Caries in Obese Children: The Status and Associated Factors in the Suburban Areas in Hanoi, Vietnam. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(16). DOI: 10.3390/ijerph18168844
 • Nutritional status and associated factors in children aged 15-17 years in a suburb in Vietnam. Journal of Advanced Biotechnology and Experimental Therapeutics 2021; 4: 17. DOI: https://doi.org/10.5455/jabet.2021.d102
 • COVID-19 in Southeast Asia: current status and perspectives. Bioengineered 2022; 13(2): 3797-809. DOI: 10.1080/21655979.2022.2031417
 • Cost-effectiveness of interventions for people with dementia without caregiver: A Systematic Review. Journal of Health and Development Studies 2021; 05: 39-49.
 • Patient Safety Attitudes of Health Worker and its associated factors in Lung Hospital, Son La Province, 2020. Vietnam Journal of Preventive Medicine 2020; 30(9): 105-14.
 • Già hóa chủ động của người cao tuổi tại hà nội năm 2018 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2020

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Paramyxoviridae (Paramyxovirus, Measles Virus, Mumps Virus, RSV), Reference Module in Biomedical Sciences (Elsevier)

Đề tài, dự án

 • Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, phi lâm sàng, dịch tễ và sự biến đổi, đột biến gene ở bệnh nhân ung thư buồng trứng. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Willingness of Receiving COVID-19 Vaccines, Mental Health, and Prevention Measures Among University Students. SATU project. 2021
 • The demand status and associated factors to cosmetic surgery for eyes and nose – A cross-sectional study from Vietnam. Đề tài cơ sở
 • Nghiên cứu sự sẵn sàng tiêm phòng vắc xin COVID-19 và một số yếu tố liên quan ở Việt Nam năm 2021. Đề tài cơ sở Khoa Quốc tế.

Quá trình công tác

 • 08/2017-06/2021: Cử nhân Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
 • 09/2021-nay: Giảng viên (tập sự) tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tìm kiếm