PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng


 • Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng nghiên cứu liên ngành về Hệ thống thông tin và Kỹ thuật máy tính
 • Học hàm, học vị: PGS.TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: tungnt@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: CNTT, Đại học công nghệ hoàng gia Melbourne (RMIT), Australia
 • Tiến sĩ: CNTT-ĐTVT, Trường đại học Monash, Melbourne, Australia

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. AI trong Healthcare
 2. IoT
 3. Networking
 • Các môn học giảng dạy
 1. Web
 2. IoT
 3. Database
 4. Data Science

Các công bố

 • Le Hoang Son, Nguyen Thanh Tung, Fuzzy Guided Autonomous Nursing Robot through Wireless Beacon Network, MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS (SCI-Q1), 2021.
 • Nguyen Thanh Tung, Design Cloud-Fog systems based on the energy of IoT devices, Concurrency and Computation: Practice and Experience – Wiley (SCI-E), 2021.
 • Nguyen Thanh Tung, Multi-hop routing protocols on wireless ad hoc sensor networks with modified MAC layer and broadcasting scheme, Concurrency and Computation: Practice and Experience – Wiley (SCI-E), 2020.
 • Nguyen Thanh Tung, Nguyen Huu Duc, Design and Implementing Big Data system for cardiovascular data, Concurrency and Computation: Practice and Experience – Wiley (SCI-E) DOI: 10.1002/cpe.5068, 2019.
 • Mumtaz Ali, Le Hoang Son*, Mohsin Khan, Nguyen Thanh Tung, Segmentation of Dental X-ray Images in Medical Imaging using Neutrosophic Orthogonal Matrices, Expert Systems with Applications (ESWA), ELSEVIER. (SCI/E Q1), 2018.
 • Phan Tân, Trần Việt Trung,Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Tùng, Big data system for health care records, Phan Tan,  Nguyen Thanh Tung, Vu Khanh Hoan,Tran Viet Trung, Nguyen Huu Đuc, Journal VNU of Science, vol.33, no. 2. pp 124-133, 2017, Việt Nam Journal of Science and Technology, Vol 15, Number 7, July 2017.
 • Huỳnh Hoàng Long, Nguyễn Hữu Đức, Lê Trọng Vĩnh, Nguyễn Thanh Tùng, A composable application model for cloud marketplace, Việt Nam Journal of Science and Technology,, Vol 15, Number 5, May 2017.
 • Nguyen Thanh Tung, Huynh Thi Thanh Binh, Base station location -Aware Optimization Model of   the lifetime of wireless sensor networks, Mobile Networks and Applications (MONET), May, 2015; DOI 10.1007/s11036-015-0614-3 (SCI-E IF 3.42), 2016.
 • Nguyen Thanh Tung, Phan Cong Vinh, The Energy-Aware Operational Time of Wireless Ad-hoc Sensor Networks (SCI-SCIE), ACM/Springer Mobile Networks and Applications (MONET) Journal, Volumn 17, August, 2012, DOI: 10.1007/s11036-012-0403-1 (SCI-E IF 3.42), 2013.
 • Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Duc, Optimizing the Operating Time of Wireless Sensor Network (SCI-SCIE), EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, January 2013, ISSN: 1687-1499, DOI: 10.1186/1687-1499-2012-348 (SCIE Q2), 2013.
 • Phan Cong Vinh, Nguyen Thanh Tung, Coalgebraic Aspects of Context-Awareness (SCI-SCIE), ACM/Springer Mobile Networks and Applications (MONET) Journal, Volumn 17, August 2012; DOI: 10.1007/s11036-012-0404-0 (SCI-E IF 3.42), 2013.
 • Nguyen Thanh Tung, The power-save protocol of wireless ad-hoc sensor networks, Mediterranean Journal of Computers and Networks, Volumn 8, No 4, October, 2012 ISSN: 1744-2397, 2012.
 • Nguyen Thanh Tung, Heuristic Energy-Efficient Routing Solutions to Extend the Lifetime of Wireless Ad-Hoc Sensor Networks, The 4th Asian Conference o¬n Intelligent Information and Database Systems , LNCS 7197, p.487-492  March 2012, Taiwan, 2012.
 • Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Duc, Nguyen Hai Thanh, Phan Cong Vinh,  Nguyen Dai Tho; Power save protocol using chain based routing, International Conference on Context-Aware Systems and Applications, November 2012,Vietnam; LNCS/LNICST 109, ISBN: 978-1-936968-65-7, 2013.
 • Nguyen Trung Dung, Nguyen Van Duc, Nguyen Thanh Tung, Pham Van Tien, Pham Trong Hieu, Wakasugi Koichiro; An Energy-Efficient Ring Search Routing Protocol Using Energy Parameters in Path Selection, International Conference on Context-Aware Systems and Applications, November 2012, Vietnam; LNCS/LNICST 109, ISBN: 978-1-936968-65-7, 2013.
 • Trung Dung Nguyen, Van Duc Nguyen, Thanh Tung Nguyen, Trong Hieu Pham, Ngoc Tuan Nguyen, Wakasugi Koichiro, Routing Dual Criterion Protocol, ICUIMC 2013: The 7th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, 2013
 • Trung Dung Nguyen, Van Duc Nguyen, Thanh Tung Nguyen, Hung Tin Trinh, Ngoc Tuan Nguyen, Wakasugi Koichiro, A New Evaluation Of Particle Filter Algorithm And Apply It To The Wireless Sensor Networks, Commantel 2013: International Conference on Computing, Management & Telecommunications, 2013.

Đề tài, dự án

 • Ứng dụng và triển khai hệ thống phần mềm tích hợp và kết nối các thiết bị điện tử y sinh và mạng truyền thông hỗ trợ theo dõi sức khoẻ và dịch tễ cộng đồng khu vực Tây Bắc (Chủ trì), Nguyễn Thanh Tùng, 2015-2019.
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống holter huyết áp điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa qua kết nối GPRS (Chủ trì), Nguyễn Thanh Tùng, 2014-2016.
 • Nghiên cứu thuật toán định tuyến trong mạng cảm biến không dây (QG.14.57) (Chủ trì), Nguyễn Thanh Tùng, 2014-2016.
 • Hệ thống khám bệnh và truyền thông tin từ xa (Chủ trì), Nguyễn Thanh Tùng, 2012-2014.
 • Hệ thống cảnh báo cháy trong kho bãi (Chủ trì), Nguyễn Thanh Tùng, 2013.
 • Hệ thống học trực tuyến cho đào tạo tín chỉ (Chủ trì), Nguyễn Thanh Tùng, 2012-2013

Tìm kiếm