Vũ Ngọc Sương Mai


 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: maivns@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Trung tâm Y Sinh và Sức Khoẻ Cộng Đồng, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bằng cấp

 • Cử nhân: Hoá sinh, Juniata College, Hoa Kỳ

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Tế bào gốc trong điều trị, mỹ phẩm và dược phẩm
 2. Y sinh học phân tử (miễn dịch học, di truyền y học và dịch tễ học phân tử)
 3. Dinh dưỡng thực phẩm, sức khỏe cộng đồng
 4. Sức khỏe môi trường
 • Các môn giảng dạy
 1. Sinh học đại cương

Các công bố

 • Chu D.T., Singh V., Vu Ngoc S.M., Nguyen T.L., Barceló D. Transmission of SARS-CoV-2 infections and exposure in surfaces, points and wastewaters: A global one health perspective. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 2022; 5.
 • Chu D.T., Bui N.L., Nguyen Thi Y.V., Vu Ngoc S.M. Covid-19 Drugs: A Necessary Strategy for Living with Covid-19 in the New Normal and the Mutations of the Sars-Cov-2 Such as Omicron Variant. Journal of Advanced Biotechnology and Experimental Therapeutics 2022; 5(1).
 • Chu D.T., Vu Ngoc S.M., Vu Thi H., Nguyen Thi Y.V., Ho T.T., Hoang V.T., Al-Tawfig J. COVID-19 in Southeast Asia: current status and perspectives. Bioengineered 2022; 13(2): 3797-809
 • Bui N.L., Vu Thi H, Vu Ngoc S.M., Chu D.T. The mental health by Covid-19 in students in Vietnam: an initial assessment. Journal of Loss & Trauma 2022; 10(4).

Quá trình công tác

 • 3/2021 – nay: Chuyên viên tại Trung tâm Y Sinh và Sức Khoẻ Cộng Đồng, Khoa Quốc Tế, Đại Học Quốc Gia, Hà Nội, Việt Nam

Đề tài, dự án

 • Nghiên cứu sự chấp nhận vaccine COVID-19 của người Việt Nam năm 2021. Đề tài Khoa Quốc Tế.
 • Willingness of Receiving COVID-19 Vaccines, Mental Health, and Prevention Measures Among University Students 2021. Đề tài SATU
 • Proportion of different aesthetic surgery and some related factors to the surgery decision: A study from Vietnam

Tìm kiếm