PGS. TS Trần Thị Ngân


 • Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: ngantt@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Tiến sĩ Toán ứng dụng, ĐH Bách Khoa HN, Việt Nam.
 • Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thái Nguyên.
 • Cử nhân Toán tin ứng dụng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Trí tuệ nhân tạo
 2. Các phương pháp phân cụm mờ
 • Các môn học giảng dạy
 1. Các hệ cơ sở dữ liệu
 2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 3. Trí tuệ nhân tạo
 4. Học máy

Các công bố

 • Pham Huy Thong, Florentin Smarandache, Phung The Huan, Tran Manh Tuan, Tran Thi Ngan, Vu Duc Thai, Nguyen Long Giang, Le Hoang Son. Picture-Neutrosophic Trusted Safe Semi-Supervised Fuzzy Clustering for Noisy Data, Computer Systems Science and Engineering, 46(2), pp. 1981-1997, 2023.
 • Long, C. K., Van Hai, P., Tuan, T. M., Lan, L. T. H., Ngan, T. T., & Chuan, P. M. A novel Q-learning-based FKG-Pairs approach for extreme cases in decision making. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 120, 105920, 2023.
 • V. D. Minh, T. T. Ngan, T. M. Tuan, V. T. Duong, N. T. Cuong, An improvement in integrating clustering method and neural network to extract rules and application in diagnosis support, Iranian journal of fuzzy systems, Vol. 5, No. 19, pp. 147-165, 2022
 • Tuan, T. M., Sinh, M. D., Khang, T. Đ., Huan, P. T., Ngan, T. T., Giang, N. L., & Thai, V. D. A New Approach for Semi-supervised Fuzzy Clustering with Multiple Fuzzifiers. International Journal of Fuzzy Systems, 24(8), 3688-3701, 2022.
 • Tuyen, D. N., Tuan, T. M., Son, L. H., Ngan, T. T., Giang, N. L., Thong, P. H., … & Kanavos, A. A novel approach combining particle swarm optimization and deep learning for flash flood detection from satellite images. Mathematics, 9(22), 2846, 2021.
 • Vo TN Ngoc, Do H Viet, Le K Anh, Dinh Q Minh, Le L Nghia, Hoang K Loan, Tran M Tuan, Tran T Ngan, Nguyen T Tra. Periapical lesion diagnosis support system based on X-ray images using machine learning technique. World, 12(3), 190, 2021.
 • Tuan, T. M., Lan, L. T. H., Chou, S. Y., Ngan, T. T., Son, L. H., Giang, N. L., & Ali, M. M-CFIS-R: Mamdani Complex Fuzzy Inference System with Rule Reduction Using Complex Fuzzy Measures in Granular Computing. Mathematics, 8(5), 707-731,2020.
 • Ngoc, Vo Truong Nhu, Agwu Chinedu Agwu, Le Hoang Son, Tran Manh Tuan, Cu Nguyen Giap, Mai Thi Giang Thanh, Hoang Bao Duy, and Tran Thi Ngan. “The Combination of Adaptive Convolutional Neural Network and Bag of Visual Words in Automatic Diagnosis of Third Molar Complications on Dental X-Ray Images.” Diagnostics 10, no. 4, 209-219. 2020.
 • Giang, Nguyen Long, Tran Thi Ngan, Tran Manh Tuan, Ho Thi Phuong, Mohamed Abdel-Basset, Antônio Roberto L. de Macêdo, and Victor Hugo C. de Albuquerque. “Novel Incremental Algorithms for Attribute Reduction from Dynamic Decision Tables Using Hybrid Filter–Wrapper With Fuzzy Partition Distance.” IEEE Transactions on Fuzzy Systems 28, no. 5, 858-873, 2019.
 • Tran, Thi Ngan, Dinh Minh Vu, Manh Tuan Tran, and Ba Dung Le. “The Combination of Fuzzy Min–Max Neural Network and Semi-supervised Learning in Solving Liver Disease Diagnosis Support Problem.” Arabian Journal for Science and Engineering 44, no. 4, 2933-2944, 2019.
 • Tuan, Tran Manh, Pham Minh Chuan, Mumtaz Ali, Tran Thi Ngan, and Mamta Mittal. “Fuzzy and neutrosophic modeling for link prediction in social networks.” Evolving Systems 10, no. 4, 629-634, 2019.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Tuan, T. M., Ngan, T. T., Toan, D. N, Son, L. H. & Giap, C. N. (2020). Semisupervised fuzzy clustering methods for X-ray image segmentation. In Handbook of Data Science Approaches for Biomedical Engineering(pp. 251-289). Academic Press.
 • Trần Mạnh Tuấn, Trần Thị Ngân, Nguyễn Hồng Tân, Lương Thị Hồng Lan. Tương tác người máy. Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2018

Dự án nghiên cứu

 • NAFOSTED (No. 102.05-2020.11). Nghiên cứu phát triển mô hình phân cụm bán giám sát mờ và ứng dụng trong hỗ trợ ra quyết định, 1/2020-12/2022,
 • POSTDOC (No. GUST. STS. ĐT. 2017-TT02), Nghiên cứu xây dựng mô hình học chuyển giao trên tập mờ phức trong các hệ hỗ trợ quyết định, 5/2017 – 5/2020

Quá trình công tác

 • Từ 5/2023: Giảng viên cao cấp, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Từ 2017 – 4/2023: Giảng viên, rồi Giảng viên cao cấp trường Đại học Thủy lợi
 • Từ 2011- 2017: Giảng viên, Phó trưởng BM, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên
 • Từ 2003 – 2011: Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên

Tìm kiếm