TS. Nguyễn Đăng Khoa


 • Chức vụ: Giảng viên.
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ 
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: khoand@vnuis.edu.vnndkhoa@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ:  Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bằng cấp

 • Cử nhân: Công nghệ thông tin, Đại học SPKT Hưng Yên.
 • Thạc sĩ: Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Tiến sĩ: Kĩ thuật hàng không vũ trụ, Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Unmanned aerial vehicle
 2. Robotics
 3. Automation and Control
 4. Internet of things
 • Các môn giảng dạy
 1. Điều khiển và tự động hóa
 2. Công nghệ thông tin
 3. Máy bay không người lái
 4. Robotics
 5. Lí thuyết điều khiển
 6. Hệ thống máy tính
 7. IoT
 8. Vi xử lí/Vi điều khiển
 9. Lập trình điều khiển trên thiết bị di động
 10. Lập trình
 11. Hệ thống nhúng

Các công bố

 • Nguyen Van Tan, Khoa Nguyen Dang*, Nguyen T. Thuy Hang, Hoang Duy Khang, Dai Pham Duc*, Development the PID controller for rotary stewart platform, Intelligent and Computing in Engineering, 2021.
 • Nguyen Van Tan, Khoa Nguyen Dang*, Pham Duc Dai, Long Vu Van, Position Control for Haptic Device Based on Discrete-Time PID Controller, International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2021.
 • Trung-Thanh Nguyen, Khoa Dang Nguyen*, Multi-Attribute Optimization for the WEDM Process for Surface Characteristics and Productivity, Tehnički vjesnik 28, 2021 (ISI).
 • Huy Hung Tran, Khoa Nguyen-Dang* and Niamat Hussain, Single-Layer Wideband Circularly Polarized Antenna Using NonUniform Metasurface for C-band Applications, CMC-Computers, Materials & Continua, 2020.
 • Minhhuy Le*, Van Su Luong, Khoa Dang Nguyen, and Jinyi Lee, Electromagnetic Testing of Corrosion at Rivet Sites via Principal Component Analysis, Journal of Nondestructive Evaluation, 2020.
 • Pham C.T, Luong V.S, Khoa N. D, Vu H.H.T, Le M*, Convolutional Neural Network for People Counting using UWB Impulse Radar, Journal of Instrumentation, 2021.
 • Khoa Dang Nguyen, Pham Duc Dai*, Dong Quoc Vu, Bui Manh Cuong, Vu Phi Tuyen and Pu Li, A MINLP Model for Optimal Localization of Pumps as Turbines in Water Distribution Systems Considering Power Generation Constraints, Water, 2020.
 • Khoa Dang Nguyen, and Cheolkeun Ha,Design of Synchronization Controller for the Station Keeping Hovering Mode of Quad-Rotor Unmanned Aerial Vehicles, International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2019
 • Khoa Dang Nguyen, Cheolkeun Ha, Truong Quang Dinh, and James Marco, Synchronization Controller for a 3-RRR Parallel Manipulator, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2018.
 • Khoa Dang Nguyen, and Cheolkeun Ha, Development of Hardware-in-the-Loop Simulation Based on Gazebo and Pixhawk for Unmanned Aerial Vehicles, International Journal of Aeronautical and Space Sciences 2018.
 • Xuan Vinh Ha, Cheolkeun Ha and Dang Khoa Nguyen, A General Contact Force Analysis of an Under-actuated Finger in Robot Hand Grasping, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2017.
 • Khoa Dang Nguyen, Nguyen Trong Thang, and Cheolkeun Ha, Graph-SLAM Based Hardware-in-the-Loop-Simulation for Unmanned Aerial Vehicles Using Gazebo and PX4 Open Source, International Conference on Intelligent Computing, 2019
 • Khoa Dang Nguyen, and Nguyen Trong Thang, Vision-Based software-in-the-loop-simulation for Unmanned Aerial Vehicles Using Gazebo and PX4 open source, IEEE International Conference on System Science and Engineering, 2019
 • Khoa Dang Nguyen, Cheolkeun Ha, and Jong Tai Jang, Development of A New Hybrid Drone and Software-In-The-Loop Simulation Using PX4 code, International Conference on Intelligent Computing, 2018.
 • Khoa Dang Nguyen, and Cheolkeun Ha, Vision-Based Hardware-in-the-loop-simulation for Unmanned Aerial Vehicles, International Conference on Intelligent Computing, 2018.

Đề tài, dự án

 • 02-2019.342. Phương Pháp Kiểm Tra Không Phá Hủy Khuyết Tật Trong Kết Cấu Nhiều Lớp Dựa Trên Trí Tuệ Nhân Tạo, Nafosted.
 • 103.05-2020.13. Nghiên cứu về tạo ảnh độ đàn hồi và độ nhớt của mô mềm, Nafosted

Quá trình công tác

 • 06/2022-nay: Trường Quốc tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 06/2019-05/2022: Đại học Phenikaa
 • 11/2018-05/2019: Đại học Thủy lợi
 • 12/2010-10/2018: Đại học Lao động Xã hội-Cơ sở Sơn tây
 • 09/2008-11/2010: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tìm kiếm