ThS.Nguyễn Anh Tuấn


 

 • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Học hàm, học vị: ThS
 • Email: tuanna@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Trường Quốc tế, Phòng 203, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Kỹ sư Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2009)
 • Thạc sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Viện Công nghệ Châu Á (AIT-Thái Lan, 2012)
 • Nghiên cứu sinh Địa lý Tài nguyên và Môi trường, Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Ứng dụng công nghệ GIS, mô hình hoá trong lĩnh vực dự báo, giám sát, quản lý tài nguyên và môi trường
 • Nghiên cứu mạng cảm biến không dây, hệ thống IoT trong lĩnh vực giám sát nông nghiệp thông minh, môi trường

Một số công bố gần đây

 • Duy Tien Le, Anh Tuan Nguyen and Trung Thanh Le, Ultra-Low Power PAM-4 Generation Based on a Cascaded 2×2 MMI Coupler for Optical Interconnect and Computing Systems, INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY, VOL.17, NO.1, JANUARY 2022
 • Tuan Anh Nguyen; Van Hach Nguyen; Duy Tien Le; Trung Thanh Le, Optical Integrated Sensor Based on 2×4 Multimode Interference Coupler and Intensity Mechanism with a High Sensitivity, 10.1109/ICOCN53177.2021,
 • Anh Tuan Nguyen, Duy Tien Le, Trung Thanh Le, Highly Sensitive Optical Sensor Based on Resonance Shift Mechanism for Seawater Salinity Sensing integrated with Wireless Sensor Networks. ICSSE 2021: 490-494
 • Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Thành , Nguyễn Đình Chinh, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Thanh Trương, Thiết kế hệ thống IoTs dựa trên mạng cảm biến không dây Zigbee phục vụ quan trắc khí tượng thuỷ văn và môi trường, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Tập 71, Số 06 (08/2020), 712-725
 • Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Thành , Nguyễn Đình Chinh, Nghiên cứu giải pháp giám sát (xâm thực mặn vùng ven biển) môi trường thông qua mạng cảm biến không dây sử dụng bo mạch Arduino, Tạp chí Khí tượng thuỷ văn, Số tháng 11 – 2019
 • Le Duy Tien, Do The Duong, Nguyen Van Khoi, Nguyen Anh Tuan, Le Trung Thanh, Sharp Asymmetric Resonance Based on 4×4 Multimode Interference Coupler, International Journal of Applied Engineering Research (IJAER) – ISSN 0973-4562, 2017

Đề tài, dự án

 • Nghiên cứu, thiết kế cảm biến quang tích hợp sử dụng cấu trúc plasmonic lai ghép vật liệu silic, mã số: QG.19.58, Chủ nhiệm, chưa nghiệm thu.
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng ứng dụng trong số hóa, giám sát quy trình chăm sóc cây trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ canh tác đa nhóm hộ, Chương trình KH&CN cấp thành phố Hà Nội, mã số CT: 01C-02, thư ký, thành viên chính, nghiệm thu năm 2022.
 • Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai, mã số : BĐKH.30/16-20, thư ký, thành viên chính, nghiệm thu năm 2020.
 • Analyzing the impact of climate change on water resource availability and use in Gam River basin, Northeast, Vietnam. Chủ nhiệm, IFS-Thuỵ Điển tài trợ, nghiệm thu năm 2017
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô hình hóa và GIS trong việc đánh giá nguy cơ xói mòn đất tại lưu vực sông Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh phục vụ sử dụng đất bền vững, thành viên chính, nghiệm thu năm 2014.

Tìm kiếm