PGS.TS. Lê Trung Thành


 • Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Quốc tế
 • Học vị: Tiến sĩ (2009)
 • Học hàm: Phó giáo sư (2013)
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: thanh.le@vnu.edu.vn, thanh.le@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Trường Quốc tế, Phòng 202, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Cao học: Ngành Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Tiến sĩ: Ngành Điện tử viễn thông, Đại học La Trobe, Úc

Quá trình công tác

 • Giảng viên Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải từ năm 2003 đến năm 2010
 • Nghiên cứu tiến sĩ, Trường Đại học La Trobe, Melbourne, Australia từ năm 2006 đến năm 2009
 • Nghiên cứu sau tiến sĩ, Viện nghiên cứu Cao cấp (Institute for Advanced Studies), Trường Đại học La Trobe, Úc, từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2009
 • Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ năm 2010 đến tháng 4/2014
 • Bí thư Chi bộ, Phó viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN từ tháng 5/2014 đến tháng 3/2015
 • Chủ nhiệm Khoa, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2021
 • Hiệu trưởng, Trường Quốc tế, ĐHQGHN từ tháng 01/2022 đến nay

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý tín hiệu (Signal Processing)
 • Mạch tích hợp số (Integrated Circuit Systems)
 • Laser và hệ thống thông tin quang (Laser and Fiber-optic Communication Systems)
 • Mạch tích hợp quang lượng tử (Photonic Integrated Circuits and Quantum Optics)
 • Cảm biến và hệ thống mạng cảm biến (Sensors and Wireless Sensor Networks)
 • Tính toán toàn quang, máy tính quang và kết nối quang (All-optical Computing and Optical Interconnects)

Một số công bố gần đây

 • Optical Integrated Sensor Based on 2×4 Multimode Interference Coupler and Intensity Mechanism with a High Sensitivity, 2021 19th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN)
 • Generation of PAM-4 Signals Based on a 2×4 MMI Coupler for Optical Interconnect Systems and Data Center Networks, SPML 2021: 2021 4th International Conference on Signal Processing and Machine Learning
 • All-optical XNOR and XOR Logic Gates Based on Ultracompact Multimode Interference Couplers using Silicon Hybrid Plasmonic Waveguides, The 10th International Conference on Communications, Signal Processing, and Systems (CSPS), 2021
 • Ultra-Low Power PAM-4 Generation Based on a Cascaded 2×2 MMI Coupler for Optical Interconnect and Computing Systems, International Journal of Microwave and Optical Technology, Vol.17, No.1, 01/2022
 • Zero-Chirp and Low Power PAM-4 Modulation Based on SOI Cascaded Multimode Interference Structures, Radio Engineering, Vol.31, No.1, 4/2022

Đề tài, dự án

 • Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai, mã số : BĐKH.30/16-20 (Chủ nhiệm, đề tài thuộc chương trình cấp quốc gia: Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020, nghiệm thu năm 2020)
 • Nghiên cứu, thiết kế cấu trúc cộng hưởng Fano và ứng dụng (Chủ nhiệm, đề tài Nafosted, nghiệm thu năm 2016)
 • Nghiên cứu, thiết kế cảm biến y sinh quang tích hợp sử dụng cấu trúc vi cộng hưởng trên ống dẫn sóng nano silic (Chủ nhiệm, đề tài cấp ĐHQGHN, nghiệm thu năm 2017)

Sách, sách giáo trình, sách chuyên khảo

 • Lê Trung Thành, Xử lý tín hiệu và lọc số, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Năm 2013
 • Lê Trung Thành, Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Năm 2013
 • Lê Trung Thành (Chủ biên) và Nguyễn Văn Hách, Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Năm 2014
 • Trung-Thanh Le et al., High FSR and critical coupling control of microring resonator based on graphene silicon multimode waveguides, Intech Open, 2020 (Book Chapter)
 • Trung-Thanh Le et al., Multimode Waveguides on an SOI Platform for Arbitrary Power Splitting Ratio Couplers, Intech Open, 2018 (Book Chapter)
 • Trung-Thanh Le and Laurence Cahill, All-Optical Signal Processing Circuits Using Multimode Interference Structures on Silicon Waveguides (Book chapter in “4G Wireless Communication Networks: Design Planning and Applications”, River Publishers, 2013)
 • Trung-Thanh Le, Multimode Interference Structures for Photonic Signal Processing: Modeling and Design (ISBN 3838361199), Germany, 2010
 • Trung-Thanh Le, Multi-Parameter Integrated Optical Sensor Based on Multimode Interference and Microring Resonator Structures (Book chapter in Advances in Optics: Reviews. Book Series, Vol. 3, 2018)

Hướng dẫn HV cao học, tiến sĩ

 • Số lượng tiến sĩ: 03
 • Số lư­ợng thạc sĩ: khoảng 25 học viên
 • Số lượng đồ án, luận văn tốt nghiệp đã hướng dẫn: trên 50 sinh viên

Tìm kiếm