TS. Phạm Ngọc Thành


 • Chức vụ:  Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: pnthanh@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Tiến sĩ kĩ thuật (Điều Khiển và Năng lượng tái tạo), Viện nghiên cứu hệ thống thông minh và đổi mới sáng tạo, Đại học Deakin, Úc.
 • Thạc sĩ điện tử (Điều khiển và Tự động hóa), Trường Kĩ thuật, Đại Học Deakin, Úc.
 • Kĩ sư điều khiển và Tự động hóa, Khoa Điện, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Điều khiển tiên tiến và thông minh.
 2. Điện thông minh, năng lượng tái tạo, xe điện tích hợp.
 3. Thiết kế quan sát, báo lỗi và an toàn hệ thống
 4. Hệ thống mạng-vật lý và kết nối mạng vạn vật.
 5. Mô phỏng mô hình hóa và ứng dụng.
 6. Hệ thống người máy tích hợp trí tuệ nhân tạo và mắt học.
 • Các môn học giảng dạy
 1. Nguyên lí điều khiển tự động.
 2. Điều khiển tiên tiến.
 3. Điều khiển hệ thống điện.
 4. Mô hình hóa kĩ thuật.
 5. Thiết kế hệ thống cơ điện.
 6. Điện tử công suất.
 7. Đồ án kĩ thuật.
 8. Đề xuất dự án.
 9. Thực hiện và đánh giá dự án.
 10. Lí thuyết tín hiệu
 11. Tín hiệu và hệ thống
 12. Mô phỏng thiết kế mạch
 13. Lập Trình
 14. Tin học đại cương
 15. Hệ thống tự động hóa số

Các công bố

 • Thanh Ngoc Pham, Amanullah Maung Than Oo, and Hieu Trinh, “ Event-triggered mechanism for multiple frequency services of electric vehicles in smart grids”, IEEE Transactions on Power Systems (Q1-SCI), vol. 37, no. 2, pp. 967-981, Mar. 2022.
 • Thanh Ngoc Pham, Amanullah Maung Than Oo, and Hieu Trinh, “ Detecting and isolating false data injection attacks on electric vehicles of smart grids using distributed functional observers”, IET Generation, Transmission & Distribution (Q1-SCI), vol. 14, no. 4, pp. 765-779, Feb. 2021.
 • Thanh Ngoc Pham, Hieu Trinh and Amanullah Maung Than Oo, “Distributed control of HVDC links for primary frequency control of time-delay power system”, IEEE Transactions on Power Systems (Q1-SCI), vol. 34, no. 2, pp. 1301-1314, Mar., 2019.
 • Thanh Ngoc Pham, Saeid Nahavandi, Hieu Trinh and Le Van Hien, “Decentralized bounded input bounded output stabilization of perturbed interconnected time-delay power systems with energy storages”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Q1-SCI), vol. 93, pp. 51-64, Dec. 2017.
 • Thanh Ngoc Pham, Saeid Nahavandi, Le Van Hien, Hieu Trinh and Kit Po Wong, “Static output feedback frequency stabilization of time-delay power systems with coordinated electric vehicles state of charge control”, IEEE Transactions on Power Systems (Q1-SCI), volume 32, issue 5, pages 3862-3874, September 2017.
 • Thanh Ngoc Pham, Hieu Trinh, Le Van Hien and Kit Po Wong, “Integration of electric vehicles for load frequency output feedback H-infinity control of smart grids”, IET Generation, Transmission & Distribution (Q1-SCI), vol10, no 13, pp. 3341-3352, 2016.
 • Thanh Ngoc Pham, Hieu Trinh and Le Van Hien, “Load frequency control of power systems with electric vehicles and diverse transmission links using distributed functional observers”, IEEE Transactions of Smart Grid (Q1-SCIE), vol.7, no. 1, pp. 238-252, Jan. 2016.

Quá trình công tác

 • 2017 – 2021: Nghiên cứu viên, cán bộ giảng dạy tại Trường Kĩ thuật, Đại Học Deakin, Úc.
 • 6/2022 – nay: Giảng viên, khoa các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại Học Quốc gia Hà Nôi.

Tìm kiếm