ThS. Đỗ Tiến Thành


 • Chức vụ: Giảng viên Khoa Các khoa học ứng dụng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: thanhdo@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Kỹ sư: Điện tử-Viễn thông, Học viên Bưu chính – Viễn thông
 • Thạc sỹ: CNTT, Đại học Công nghệ Swiburne, Úc
 • Nghiên cứu sinh tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Quang tử
 2. Ứng dụng mạng nơ ron trong nhận dạng
 3. Kiến trúc chính phủ điện tử
 4. Tiêu chuẩn hóa trong CNTT
 • Các môn học giảng dạy
 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Cơ sở dữ liệu nâng cao
 3. Nhập môn hệ thống thông tin quản lý
 4. Đổi mới kinh doanh và Công nghệ

Các công bố

 • Thi Thuy Bui, Thi Hong Loan Nguyen, Duy Tien Le, Hai Yen Pham, Tien Thanh Do and Trung Thanh Le, Coherent Optical Convolution Processor Based on MMI Structures for Deep Learning Applications, 2022 4th International Conference on Control and, Robotics (ICCR 2022), WORKSHOP 2022 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Application Technologies (AIAT 2022)

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Update…

Dự án nghiên cứu

 • Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Thông tin và Truyền thông 2012, “Nghiên cứu, đề xuất lộ trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong từng giai đoạn
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Thông tin và Truyền thông 2019, “Nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công quố gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành và địa phương, Mã số : ĐT-35-19
 • Thành viên chính Đề tài cấp Bộ Thông tin và Truyền thông 2015, “Nghiên cứu, xây dựng mã (code)/định danh (identity) cơ bản cho các cơ quan nhà nước, các đối tượng, ứng dụng trong trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử, Mã số : 52-15-KHKT-RD
 • Thành viên chính Đề tài cấp Bộ Thông tin và Truyền thông 2014, “Nghiên cứu lựa chọn danh mục tiêu chuẩn nhằm đảm bảo kết nối liên thông kỹ thuật giữa hệ thống CSDL quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương, Mã số : 30-14-KHKT-RD”
 • Tham gia nhiều đề tài, dự án khác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quá trình công tác

 • Từ 2009-2014: Chuyên viên phòng Hệ thống thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Từ 2014-2023: Phó trưởng phòng phòng Hệ thống thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Từ 2019-2023: Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Greenwich Việt Nam
 • Từ 2023 – nay: Giảng viên khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia

Tìm kiếm