TS. Hà Mạnh Hùng


TS. Hà Mạnh Hùng


 • Chức vụ:  Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: hunghm@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Kỹ sư: Công Nghệ Thông Tin, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam
 • Thạc sĩ: Công Nghệ Thông Tin, ĐH Paris 13, Pháp
 • Tiến sĩ: Kỹ Tthuật Điện (Thị giác máy tính và Robot), ĐH Quốc Gia CCU, Đài Loan

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1.  Phân tích Ảnh và Video
 2. Nhận dạng hành động  theo không gian-thời gian
 3. Nhận dạng sự kiện
 4. Phân tích hành vi
 5. 2D3D phát hiện đối tượng
 6. Truy vết đa đối tượng
 7. Nhận dạng mẫu
 8. Trí tuệ nhân tạo, học máy, và dữ liệu thay thế
 9. Hệ thống thời gian thực.
 • Các môn học giảng dạy
 1. Nhập môn CNTT ứng dụng
 2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 3. Kĩ thuật lập trình
 4. Thiết kế hệ thống thông tin
 5. Trí tuệ nhân tạo
 6. Khai phá dữ liệu
 7. Khai phá dữ liệu & phân tích kinh doanh
 8. Lập trình Python
 9. Học máy
 10. Học Sâu.

Các công bố

 • Manh-Hung Ha, Pham, T. A., Thanh, D. T. & Luan, T. V. “Attention correlated appearance and motion feature followed temporal learning for activity recognition”, International Journal of Electrical and Computer Engineering (SCIE, Q2).
 • Manh-Hung Ha, Chen, O. T.-C. “Non-local based correlation spatial temporal feature for action recognition,” In IEEE international conference on multimedia and expo (ICME, Rank_A), Taiwan, 2022.
 • Manh-Hung Ha, Chen, O. T.-C. “Deep neural networks using capsule networks and skeleton-based attentions for action recognition,” IEEE Access, 61–69(SCI, EI, Q1)
 • Manh-Hung Ha, Oscal. T.-C. Chen, “Deep Neural Networks Using Capsule Networks and Skeleton-Based Attentions for Action Recognition,” IEEE Access, vol. 9, pp. 6164-6178, 2021. (SCI, EI, Q1).
 • Manh-Hung Ha, Oscal. T.-C. Chen, “Action recognition improved by correlations and attention of subjects and scene” IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP, Rank_B), Germany, 2021.
 • Manh-Hung Ha, Chen, O. T.-C. Traffic police action recognition by local-global feature-based attention, In IEEE international conference on science, education, and viable engineering (ICSEVEN), Taiwan, 2021
 • T.-C. Chen, Manh-Hung Ha, and Y. L. Lee, “Computation-affordable recognition system for activity identification using a smart phone at home,” in Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS, Rank_A), pp. 1-5, Italy, 2020
 • T.-C. Chen, Manh-Hung Ha, and W.-C. Lai, “Activity recognition of multiple subjects for homecare,” in Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology, pp. 242–247, Thailan, 2018.
 • T.-C. Chen, C.-H. Tsai, Manh-Hung Ha, and W.-C. Lai, “Activity recognition using a panoramic camera for homecare.” in Proceedings of 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS, Rank_B), pp. 1-6, Italy, 2017.
 • Manh-Hung Ha (Invited Talk). Evaluation of tracking and recognition of multiple subjects for homecare. Yunlin University, Taiwan, seminar at the Workshop, 2019.
 • Manh-Hung Ha (Invited Talk). Exploration of temporal network topologies in a recurrent neural network. ICTU university, Vietnam, seminar at symposium, 2016.
 • Ha Manh Hung, H. M. “Improved Efficiency of CBIR Using Contourlet Transform,” TNU Journal of Science and Technology, VietNam, 43, 45–51, 2016.
 • Manh-Hung Ha, Oanh, N. T. & Anh, P. T. (2021). Exploration of temporal network topologies in a recurrent neural network for activity recognition, In the 24th vietnam conference of selected ict problems (VNICT2021), Vietnam
 • Manh-Hung Ha, Pham, T.-A., Nguyen, V.-T. & Nong, V.-H. (2021). Mô hình học sâu nâng cao ứng dụng cho xe tự hành phát hiện đối tượng và nhận dạng hành động điều khiển của cảnh sát giao thông, In national conference on electronics, communications and information technology (REV-ECIT), Vietnam

Đề tài, dự án

 • Nghiên Cứu Khai Phá Dữ Liệu Web và Ứng Dụng Tìm Kiếm Trích Chọn Thông Tin Chủ Đề, Đại học Thái Nguyên (2015-2016)
 • Nhận Dạng Hành Động Cảnh Sát Điều Khiển Giao Thông, Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Giao Thông Đô Thị Đài Loan (05/2020-05/202)
 • Nhận Dạng Đa Hành Động tiếp cận học sâu nâng cao, Bộ Giáo Dục Đài Loan (05/2021-07/2021).
 • Nhận dạng hành động bất thường cho người già trong hệ thống chăm sóc gia đình, Viện Công Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Đài Loan (10/2016-10/2020)
 • Phân Tích Hành Động Trong HomeCare, Bộ Khoa Học Công Nghệ Đài Loan (10/2017-10/2020)

Quá trình công tác

 • Từ 09/2009-06/2021: Giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • Từ 2021-2022: Giảng viên thỉnh giảng, Nghiên cứu viên tại Đại học FPT.
 • Từ 2021-07/2022: Giảng viên, Nghiên cứu viên tại Đại học Phenikaa.
 • Từ 15/07/2022-Nay: Giảng viên, Nghiên cứu viên tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.