TS. Lê Đức Thịnh


 

 

 • Chức vụ: Phó trưởng Khoa
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: thinhld@vnuis.edu.vn
 • Điện thoại: +84-355 808 88
 • Địa chỉ:Khoa Các khoa học ứng dụng, P408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Toán học, Đại học sư phạm Hà Nội
 • Thạc sĩ: Toán học, Đại học sư phạm Hà Nội
 • Tiến sĩ: Toán học, Đại học Bang Pennsylvania, Hoa Kì

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Toán cho kinh doanh – quản lí và tài chính
 2. Xác suất & Thống kê cho kinh doanh
 3. Ứng dụng hình học trong Khoa học Vật liệu
 • Các môn học giảng dạy
 1. Toán Cao cấp (MAT1092): cho các CTĐT Kinh doanh Quốc tế, Kế toán-Phân tích-Kiểm toán, Hệ thống Thông tin Quản lí, Phân tích dữ liệu Kinh doanh
 2. Lí thuyết Xác suất và Thống kê toán (MAT1004): cho các CTĐT Kinh doanh Quốc tế, Kế toán-Phân tích-Kiểm toán, Hệ thống Thông tin Quản lí, Phân tích dữ liệu Kinh doanh
 3. Thống kê Kinh tế (INS2004): cho CTĐT Kế toán-Phân tích-Kiểm toán, Phân tích dữ liệu Kinh doanh
 4. Toán Kinh tế (MAT1005): cho các CTĐT Kinh doanh Quốc tế, Kế toán-Phân tích-Kiểm toán.
 5. Tính toán Tài chính (INS1003): cho CTĐT Kế toán-Phân tích-Kiểm toán.

Các công bố

 • Nguyen Thanh Tung, Le Duc Thinh, “Design Cloud-Fog systems based on the energy of IoT devices”, accepted (pending some minor revisions) by Concurrency and Computation: Practice and Experience, Wiley Online Library, 12/2020. 
 • Le Duc Thinh, Nguyen Ngoc Lam, “Airline Stock Performance: PRASM, RASM or Profit?”, Proceedings of The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (IEEE KSE 2020), p.253-257, ISBN: 987-1-7281-4510-5.
 • Le Duc Thinh, Nguyen Ha Phuong, “Oil and gas industry: Key metrics and stock performance”, Vietnam Trade and Industry Review, ISSN 0866-7756, 09/2019.
 • Le Duc Thinh, Nguyen Ngoc Lam, “Pharmaceutical companies: Key metrics and Stock performance”, Vietnam Trade and Industry Review, ISSN 0866-7756, 08/2018.  
 • Le Duc Thinh, “An Overview of Credit Report/Credit Score Models and a Proposal for Vietnam”, Policy and Management Studies – VNU Journal of Science, Vol. 33, No. 2, 2017, p. 36-45, ISSN 2588-1116.
 • Thinh Le, Qiang Du, “A Generalization of the MacPherson-Srolovitz Formula“, Communications in Mathematical Sciences, 7(2): 511-520, International Press, Jan 2009.
 • Nguyen M. Chuong, Thinh Le, “Sobolev Spaces with Weight on Riemannian Manifolds“, Advances in Deterministic and Stochastic Analysis, World Scientific, 2007.

Đề tài, dự án

 1. “Design Cloud-Fog systems based on the energy of IoT devices”, Khoa Quốc tế, 2021 (Thành viên)
 2. “Stance detection on social media using deep learning techniques”, Khoa Quốc tế, 2021 (Chủ nhiệm)

Tìm kiếm