Sơ lược về Khoa


Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, ĐHQGHN được thành lập dựa trên Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập Trường Quốc tế, và Quyết định số 168/QĐ-ĐHQGHN về việc triển khai các hoạt động của Trường Quốc tế kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN. Tiền thân của Khoa Các khoa học ứng dụng là Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ, được thành lập dựa trên Quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa Quốc tế (tiền thân của Trường Quốc tế hiện nay), được ban hành tại Quyết định số 250/QĐ-TCCB ngày 26/4/2004 của Giám đốc ĐHQGHN. Trong quá trình phát triển của mình, Khoa Các khoa học ứng dụng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác được giao, góp phần thực hiện sứ mệnh của Trường Quốc tế là Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ định hướng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học liên ngành và chuyển giao tri thức, góp phần cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”, góp phần xây dựng và phát huy các giá trị cốt lõi “Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế”.

Photo by Thanh Long / paratime.vn

 

Trong giai đoạn hiện nay, Khoa Các khoa học ứng dụng là đơn vị chủ trì thực hiện 04 chương trình đào tạo trình độ đại học: Cử nhân Hệ thống thông tin quản lí, Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh (đều do ĐHQGHN cấp bằng), Cử nhân Tin học và Kĩ thuật máy tính, Kĩ sư Tự động hóa và Tin học (là các chương trình đào tạo liên kết với Đại học Năng lượng Moskva, do ĐHQGHN cấp bằng). Đây cũng là các chương trình đào tạo do Khoa tham gia xây dựng và chủ động hoàn thiện, cập nhật định kì nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhân lực trình độ cao, nhu cầu của các bên liên quan, các tổ chức và đơn vị sử dụng lao động. Khoa cũng tham gia xây dựng thành công 02 chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính (đều do ĐHQGHN cấp bằng), đây là các chương trình đào tạo đã được ĐHQGHN phê duyệt và sớm triển khai trong năm học 2022-2023. Các giảng viên của Khoa còn tham gia giảng dạy trong tất cả các chương trình đào tạo khác của Trường, bậc đại học cũng như bậc sau đại học, phụ trách nhiều học phần liên quan tới Tin học, Toán, Toán ứng dụng, Hệ thống thông tin, Phân tích dữ liệu, Tính toán tài chính, Thống kê và ra quyết định, Các phương pháp định lượng cho quản trị và kinh doanh, cũng như các học phần về khoa học tự nhiên như Sinh học đại cương cho các chuyên ngành khác. Khoa cũng là đầu mối phụ trách các phòng thực hành máy tính và các phòng thí nghiệm tin học và hệ thống thông tin, phòng thí nghiệm tích hợp thông minh, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, phòng thực hành với các công nghệ của Siemens tại Trường Quốc tế.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy và đào tạo, giảng viên và cán bộ của Khoa Các khoa học ứng dụng cũng thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ đa dạng và có chất lượng, có nhiều công trình khoa học, sách chuyên khảo và sách giáo trình, các dự án và đề tài cấp cơ sở, cấp đại học quốc gia, cấp bộ và cấp nhà nước. Nói riêng, trong năm 2021, giảng viên cơ hữu của Khoa đã hoàn thành hoặc đang tham gia 15 đề tài và dự án các cấp (trong đó Chủ nhiệm 02 cấp nhà nước thuộc Quỹ Nafosted, 02 cấp ĐHQGHN, 01 đề tài cấp sở, 01 đề tài hợp tác quốc tế), đã tham gia viết 03 chương sách chuyên khảo được xuất bản quốc tế), đã công bố quốc tế hơn 40 bài báo khoa học trên các tạp chí có chỉ số ISI/Scopus hoặc trong các kỉ yếu của các hội nghị khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, trong đó có nhiều bài báo thuộc top 5% trên thế giới. Các công trình khoa học của Khoa tập trung ở các lĩnh vực: khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; tối ưu hóa và tính toán khoa học; quang lượng tử; công nghệ IoT và dữ liệu lớn, hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu kinh doanh – kinh tế, y sinh và sức khỏe cộng đồng.

Từ ngày đầu thành lập, Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ trước đây và Khoa Các khoa học ứng dụng hiện nay, luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ giảng viên cũng như cán bộ quản lí. Nhiều giảng viên được phân công phụ trách và làm Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ qua các thời kì. Thời kì đầu, Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế (tiền thân của Trường Quốc tế) trực tiếp phụ trách Bộ môn. Đến 4/2009, PGS. Nguyễn Hải Thanh là Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế lúc đó được giao kiêm nhiệm làm Chủ nhiệm Bộ môn đầu tiên. PGS. Nguyễn Thanh Tùng được giao làm Chủ nhiệm Bộ môn vào năm 2015, sau đó TS. Phạm Thị Huệ làm Chủ nhiệm Bộ môn từ năm 2017. Trong giai đoạn tiếp theo, TS. Nguyễn Quang Thuận là Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế được giao phụ trách trực tiếp Bộ môn từ năm 2018, và TS. Trần Đức Quỳnh làm Chủ nhiệm Bộ môn từ năm 2019 tới tháng 1/2022. Từ tháng 2/2022, TS. Chu Đình Tới được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Các khoa học ứng dụng ngay sau khi Khoa được thành lập.

Với quan điểm con người là then chốt cho sự phát triển, Khoa luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên tinh gọn, chất lượng cao. Từ những thời kì đầu, Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ chỉ có một vài giảng viên cơ hữu, đến giai đoạn hiện nay Khoa đã có đội ngũ giảng viên cơ hữu chất lượng bao gồm 02 GS. TSKH, 03 PGS. TS, 13 TS, 03 ThS, v.v. hầu hết tốt nghiệp từ các trường đại học tiên tiến nước ngoài với thứ hạng cao. Bên cạnh đội đó, Khoa có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và cán bộ cộng tác nghiên cứu đến từ các trường đại học lớn tại Hà Nội như Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQGHN), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam v.v. và từ các trường đại học nước ngoài như Deakin University (Úc), Chatham University (Mỹ), v.v.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 408, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO

79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 37)

Website: https://www.is.vnu.edu.vn/vi/p/khtn