TS. Kim Đình Thái


 • Chức vụ:  Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: thaikd@vnuis.edu.vnthaikd@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ:Khoa Các khoa học ứng dụng, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Kỹ sư:  Điều khiển – Tự động hóa, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ:  Điều khiển – Tự động hóa, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
 • Tiến sĩ:  Kỹ thuật Điện – Truyền thông, Đại học Phùng Giáp, Đài Loan.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Thị giác máy tính & AI
 2. Điều khiển thông minh
 3. Hệ thống nhúng và IoT
 • Các môn học giảng dạy
 1. Lập trình
 2. Thị giác máy tính
 3. Trí tuệ nhân tạo
 4. Người máy
 5. Phát triển ứng dụng IoT
 6. Hệ thống điều khiển nhúng

Các công bố

 • D. T. Kim, V. T. Nguyen, C.-H. Cheng, D.-G. Liu, K. C. J. Liu, and K. C. J. Huang, “Speed Improvement in Image Stitching for Panoramic Dynamic Images during Minimally Invasive Surgery,” Journal of Healthcare Engineering, 2018. (SCIE).
 • D. T. Kim, C. H. Cheng, D. G. Liu, K.-C. J. Liu, S. W. W. Huang, and S. T. Tran, “Performance Improvement for Two-Lens Panoramic Endoscopic System during Minimally Invasive Surgery,” Journal of Healthcare Engineering, 2019, (SCIE).
 • D. T. Kim, C.-H. Cheng, D.-G. Liu, K. C. J. Liu, and W. S. W. Huang, “Designing a New Endoscope for Panoramic-View with Focus-Area 3D-Vision in Minimally Invasive Surgery,” J. Med. Biol. Eng., vol. 40, no. 2, pp. 204–219, 2020. (SCIE)
 • Q. V. Vu, T. A. Dinh, T. V. Nguyen, H. V. Tran, H. X. Le, H. V. Pham, D. T. Kim, L.Nguyen, “An Adaptive Hierarchical Sliding Mode Controller for Autonomous Underwater Vehicles,” Electronics, vol. 10, no. 18, Art. no. 18, 2021, (SCOPUS).
 • U. T. T. Hoang Hoang, D. T. Kim, H. X. Le, D. X. Pham, T. V. Nguyen, “Adaptive Fuzzy Hierarchical Sliding Mode Control for Ball Segway,” Automatic Control and Computer Sciences, 2021 (SCOPUS, accepted)
 • D. T. Kim, C.-H. Cheng, and D.-G. Liu, “A Stable Video Stitching Technique for Minimally Invasive Surgery,” in Proceedings of the 2019 9th International Conference on Biomedical Engineering and Technology, New York, NY, USA, 2019, pp. 266–269.
 • D. T. Kim and C. Cheng, “A panoramic stitching vision performance improvement technique for Minimally Invasive Surgery,” in 2016 5th International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE), Hsinchu, Taiwan, May 2016, pp. 1–2.
 • U. T. T. Hoang, D. T. Kim, A. V. Pham, M. X. Dinh, H. X. Le, “Designing an Adaptive Controller for Two-Wheeled Self-Balancing Mobile Robot using Hierarchical Sliding Control Strategy and Radial Basis Function Neural Network,” HaUI Journal of Science and Technology, vol. 126 (04), 2014 (Vietnamese)
 • D. T. Kim, A. T. Bui, “Tổng hợp hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung cho nhà máy cán thép Thái Nguyên trên nền Simatic S7-300 và phần mềm WinCC,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, vol. 04, no. 118, Jan. 2014.
 • A. T. Bui, D. T. Kim, “Sử dụng FPGA để xây dựng hệ thống điều khiển cho Robot tự hành,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, vol. 04, no.116 (04), 2014.
 • D. T. Kim, H. T. Trinh, “Design of a control and monitoring system for television transmitters based on Simatic S7-300 and WinCC software,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 26 (04), 2014.
 • D. T. Kim, “Phát hiện dụng cụ phẫu thuật thời gian thực cho phẫu thuật nội soi dựa trên mạng nơ-ron tích chập,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp, 2021.
 • T. V. Nguyen, D. T. Kim, H. X. Le, H. L. Nguyen, “Thiết kế hệ thống điều khiển cho Camera nội soi dựa trên mạng nơ-ron học sâu,” The National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR’2021)

Đề tài, dự án

 • Sử dụng FPGA để xây dựng hệ điều khiển cho robot tự hành (cấp Trường, Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên)
 • Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát máy phát sóng truyền hình (cấp Trường, Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên)

Tìm kiếm