Chương trình Đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng


Chương trình đào tạo đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng tại Trường Quốc tế là các chương trình được thiết kế dựa trên cở sở tham khảo các chương trình tương tự của các Trường Đại học lớn trên thế giới. Hiện nay, Trường Quốc tế đang triển khai 07 chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý, công nghệ, tin học, máy tính, ngôn ngữ và liên ngành phù hợp với nhu cầu xã hội và mang lại cho người học cơ hội việc làm có thu nhập tốt và phát triển sự nghiệp lâu dài. Trong quá trình xây dựng khung CTĐT, nhà trường chú trọng việc phát triển năng lực tư duy, khả năng thực hành và tự học của sinh viên, coi năng lực tiếng Anh, kỹ năng mềm, khởi nghiệp là những chuẩn đầu ra bổ trợ song rất quan trọng của người học. Đa số các CTĐT chính quy triển khai theo phương thức tín chỉ, đào tạo bằng tiếng Anh, áp dụng nhiều biện pháp theo hướng cá thể hóa nhằm tạo sự linh hoạt tối đa cho người học muốn rút ngắn thời gian đào tạo, hỗ trợ đồng thời các nhóm sinh viên xuất sắc và gặp khó khăn trong học tập.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy cho các chương trình đại học của Trường Quốc tế hầu hết đều đã đi học tại nước ngoài và có bằng tiến sĩ. Bên cạnh đó, có khoảng 20% học phần được giảng dạy bởi các giảng viên nước ngoài sẽ cho người học có trải nghiệm quốc tế và tự tin hơn trong quá trình làm việc sau này. Trong thời gian học tập tại Trường Quốc tế, sinh viên cũng được trao đổi với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, tham quan thực tế tại các doanh nghiệp cũng như trực tiếp tham gia nghiên cứu giải quyết một số bài toán từ thực tiễn.

Phần mô tả chi tiết từng CTĐT xin xem dưới đây.

  1. Cử nhân Kinh doanh Quốc tế
  2. Cử nhân Kế toán, phân tích và kiểm toán
  3. Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý
  4. Cử nhân Tin học và kỹ thuật máy tính
  5. Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh
  6. Cử nhân Tự động hóa và tin học
  7. Cử nhân Ngôn ngữ Anh