Các chương trình đào tạo


Kinh doanh quốc tế

21/04/2022 12:58

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế (mã ngành : 7340120) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế được ban hành theo Quyết […]

Quản trị tài chính

21/04/2022 10:22

THÔNG TIN CHUNG Ngành đào tạo: Quản trị Tài chính Thời gian đào tạo: Ngôn ngữ đào tạo: 24 tháng, gồm 18 tháng học trên lớp (Học ngoài giờ hành chính) và 6 tháng làm luận văn tốt nghiệp Tiếng Việt và Tiếng Anh Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Trường Quốc tế […]

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

20/04/2022 13:03

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo:   Kế toán, phân tích và kiểm toán (mã xét tuyển: QHQ02) Thời gian đào tạo: Dự kiến 4 năm, gồm 8 học kì Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh (toàn bộ khối kiến thức ngành) Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế Văn bằng: Sinh viên tốt […]

Kinh doanh quốc tế

20/04/2022 10:23

THÔNG TIN CHUNG Ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế Thời gian đào tạo: 24 tháng, gồm 18 tháng học trên lớp (Học ngoài giờ hành chính) và 6 tháng làm luận văn tốt nghiệp Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt & Tiếng Anh Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Trường Quốc tế […]

Hệ thống thông tin quản lí

19/04/2022 13:04

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý (mã xét tuyển: QHQ03) Thời gian đào tạo: Dự kiến 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh (toàn bộ khối kiến thức ngành) Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế Văn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại […]

Tin học và Kỹ thuật máy tính

19/04/2022 10:24

THÔNG TIN CHUNG Chuyên ngành đào tạo: Tin học và kỹ thuật máy tính Thời gian đào tạo: 18 tháng, gồm 12 tháng học trên lớp (Học ngoài giờ hành chính) và 6 tháng làm luận văn tốt nghiệp Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt (10%) & Tiếng Anh (90%) Mô hình đào tạo: Học […]

Tin học và Kĩ thuật máy tính

18/04/2022 15:03

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Tin học và Kỹ thuật máy tính (mã ngành: 7480111) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tin học và Kỹ thuật […]

Quản trị kinh doanh

18/04/2022 10:24

THÔNG TIN CHUNG Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Thời gian đào tạo: 24 tháng (Học ngoài giờ hành chính; 13 tháng hoàn thành các học phần và 11 tháng hoàn thành luận văn tốt nghiệp) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Mô hình đào tạo: Liên kết với Trường ĐH Khoa học […]

Phân tích dữ liệu kinh doanh

17/04/2022 10:54

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Phân tích dữ liệu kinh doanh (mã ngành: 7340125) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân ngành Phân tích dữ liệu kinh […]