Các chương trình đào tạo


Tin học và Kĩ thuật máy tính

11/04/2022 10:27

MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Tin học và Kỹ thuật máy tính + Tiếng Anh: Informatics and Computer Engineering Mã số ngành đào tạo: Thí điểm Danh hiệu tốt nghiệp: Tiến sĩ Thời gian đào tạo: 3 năm Tên văn bằng sau tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Tiến […]

Cử nhân ngành Quản lý (song bằng)

10/04/2022 10:19

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Quản lý Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Khoa học ngành Quản lý do Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ) cấp và do ĐHQGHN cấp   Văn bản pháp lý: QĐ số 3853/QĐ-ĐHQGHN ngày 29 tháng 11 năm 2019 […]

Công nghệ thông tin ứng dụng

09/04/2022 10:20

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin ứng dụng (mã ngành thí điểm: 7480210QTD) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Cử nhân + 1 năm Thạc sĩ (5 năm với sinh viên học chương trình thạc sĩ kết hợp) Văn bằng do Đại học Quốc gia […]

Công nghệ tài chính và Kinh doanh số

08/04/2022 10:21

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Công nghệ tài chính và Kinh doanh số (mã ngành thí điểm: 7480209QTD) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm cho chương trình của nhân và thêm 01 năm cho chương trình thạc sĩ kết hợp (05 năm cho sinh viên đăng kí học […]

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

07/04/2022 10:21

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp và Logistics (mã ngành thí điểm: 7520139QTD) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm (cho sinh viên chỉ học chương trình cử nhân); 5 năm (cho sinh viên học chương trình thạc sĩ kết hợp) Văn bằng do […]