Quản trị tài chính


Ngành đào tạo: Quản trị Tài chính
Thời gian đào tạo:

Ngôn ngữ đào tạo:

24 tháng, gồm 18 tháng học trên lớp (Học ngoài giờ hành chính) và 6 tháng làm luận văn tốt nghiệp

Tiếng Việt và Tiếng Anh

Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Trường Quốc tế
Văn bằng: Thạc sĩ Quản trị tài chính do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp (tiếng Anh: Master of Financial Management)
Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 sinh viên/khoá
Văn bản pháp lý : Quyết định số 218/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt Đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính

– Lịch học bố trí linh hoạt vào buổi tối/cuối tuần và được bố trí phù hợp nhất đảm bảo các điều kiện học tập tốt nhất cho học viên, hoàn toàn phù hợp nhóm đối tượng học viên đang đi làm;

– Khối lượng kiến thức và kỹ năng cô đọng, cập nhật. Lộ trình học tập, thời gian rõ ràng, giúp học viên chủ động được công việc;

– Chương trình được đào tạo song ngữ Việt – Anh, phù hợp với những đối tượng ứng viên có trình độ tiếng Anh cơ bản, giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh khi tham gia học tập;

– Chương trình được xây dựng dựa trên thực tiễn, giúp học viên nắm vững kiến thức và xây dựng networking phong phú ngay trong quá trình học với các chuyên gia,nhà quản lý từ nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề;

– Điều kiện đầu vào chương trình khá mở;

– Học phí đóng trọn gói, chắc chắn không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác trong quá trình học tập;

– Đào tạo theo phương thức tín chỉ;

– Giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các giáo sư, tiến sĩ của VNU-IS và trường đối tác, đại học uy tín ở Việt Nam và nước ngoài có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế chuyên sâu, có phương pháp giảng dạy, truyền đạt dễ hiểu, lý thú.

* Về kiến thức

– Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính

– Có kỹ năng thực hành quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả để có thể trở thành các doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp với tầm nhìn và tri thức về quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu, có năng lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

– Khả năng nhận được học bổng toàn phần và học bổng từ Trường Quốc tế.

– Khả năng theo học tiến sĩ hoặc làm việc trên khắp thế giới sau khi tốt nghiệp

* Về nghề nghiệp

– Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ chuyên trách  hoặc nhà quản lí trong lĩnh vực tài chính và đầu tư theo định hướng ứng dụng hoặc định lượng cả ở khu vực tư nhân và nhà nước. Ngoài ra, học viên cũng có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu ở mức độ sâu hơn và trình độ cao hơn.

– Cơ hội mở rộng các mối quan hệ phục vụ đắc lực trong công việc và học tập đến từ Hệ thống mạng lưới cộng đồng học viên, cựu học viên, các mối quan hệ tốt, chất lượng để phát triển nghề nghiệp, đẩy mạnh các hợp tác.

Về kiến thức và năng lực chuyên môn

 • Khối kiến thức chung trong toàn ĐHQGHN

– Hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo của ĐHQGHN.

– Học viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.

 • Khối kiến thức cơ sở

– Học viên hiểu và vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về phân tích kinh tế vi mô và vĩ mô; về tài chính doanh nghiệp; về kế toán quản trị; về phương pháp phân tích định lượng ứng dụng vào phân tích các vấn đề phân tích kinh tế và tài chính.

– Học viên nắm và vận dụng các kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp; kiến thức về chiến lược kinh doanh và quản lí doanh nghiệp.

 • Khối kiến thức chuyên ngành

– Học viên tốt nghiệp hiểu các kiến thức nền tảng và nâng cao về các vấn đề liên quan trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

– Học viên hiểu và vận dụng kiến thức bao gồm phân tích và quản trị danh mục đầu tư, các thị trường và thể chế tài chính, quản trị rủi ro.

– Học viên biết được các kiến thức bổ trợ quan trọng liên quan trực tiếp tới hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp, bao gồm thuế công ty, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, các công cụ đầu tư tài chính, quản trị các tổ chức/định chế tài chính, quản trị tài chính quốc tế, kiểm soát/quản trị công ty đại chúng (corporate governance).

 • Khối kiến thức tốt nghiệp (luận văn)

– Học viên hiểu kiến thức chuyên sâu về vấn đề mình nghiên cứu trên cơ sở lựa chọn một chủ đề nghiên cứu gắn với chuyên ngành quản trị tài chính;

– Học viên nhận diện vấn đề.

– Học viên có kỹ năng thu thập và xử lí số liệu.

– Học viên ứng dụng kiến thức chuyên sâu để giải quyết vấn đề.

Về kĩ năng

Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kĩ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo.

 • Kĩ năng nghề nghiệp

– Kĩ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề: Kết thúc chương trình, học viên lập kế hoạch công việc nói chung, kế hoạch chiến lược, quản lí kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp; tổ chức/ sắp xếp công việc, xây dựng đội ngũ vững mạnh, tạo động lực/ quản lí người lao động; nhận thức và bắt kịp với sự thay đổi của môi trường, lập và quản lí ngân sách, quản lí các dự án tài chính và đầu tư tài chính.

– Khả năng lập luận tư duy trong giải quyết vấn đề: Học viên ứng dụng tư duy logic trong nhận diện các vấn đề quản lí và quản lí tài chính, đầu tư;

– Phân tích và đánh giá các vấn đề quản lí tài chính trên nền tảng các kiến thức đã có;

– Nghiên cứu đưa ra phương án giải quyết vấn đề, đưa ra các giải pháp, kiến nghị.

– Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: Kết thúc chương trình, học viên có khả năng nghiên cứu, cập nhật kiến thức từ nhiều nguồn dữ liệu thứ cấp/ sơ cấp, phân tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức.

– Kĩ năng tư duy một cách hệ thống: Học viên có khả năng phân tích vấn đề theo logic, có so sánh  phân tích với các vấn đề khác và nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ.

– Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, ngành nghề: Học viên có khả năng nhận biết và hiểu tác động của hoạt động tài chính đến xã hội và các yêu cầu của xã hội về nghề tài chính; của bối cảnh lịch sử, văn hóa dân tộc, các vấn đề và giá trị thời đại, bối cảnh toàn cầu…tác động lên hoạt động tài chính và ngược lại.

– Kĩ năng nhận biết, phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc (cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức): Học viên có thể nhận biết và phân tích các yếu tố bên trong (như yếu tố văn hóa tổ chức, chiến lược phát triển đơn vị, mục tiêu, kế hoạch của đơn vị),  các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp/tổ chức (tình hình kinh tế vĩ mô, yếu tố văn hóa quốc gia, pháp luật, công nghệ, cạnh tranh, ngành nghề v.v) ảnh hưởng tới hoạt động chung của tổ chức và hoạt động quản trị tài chính.

– Kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Học viên có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức, công cụ, kĩ năng quản trị tổ chức và tài chính vào thực tiễn hoạt động trong doanh nghiệp;

– Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp: Học viên có khả năng nghiên cứu cải tiến hoặc phát minh sáng tạo trong hoạt động quản trị tài chính; Cập nhật, dự đoán xu thế phát triển của nghề tài chính trong và ngoài nước, làm chủ các công cụ và phần mềm phân tích tài chính.

 • Kĩ năng mềm

– Kĩ năng tự chủ: Học viên hình thành kĩ năng tự chủ trong công việc, nghiên cứu đào sâu kiến thức và học tập suốt đời;

– Kĩ năng làm việc theo nhóm: Học viên có các kĩ năng làm việc nhóm báo gồm hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kĩ năng làm việc với các nhóm khác nhau;

– Kĩ năng quản lí và lãnh đạo: Học viên sẽ có các kĩ năng quản lí và lãnh đạo như điều khiển, phân công, đánh giá hoạt động nhóm và tập thể; tạo động lực, thu hút, thuyết phục nhân viên; ra quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp;

– Kĩ năng giao tiếp: Học viên sẽ có được các kĩ năng thuyết trình, lập luận sắp xếp ý tưởng và giao tiếp bằng văn bản;

– Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ: Học viên sẽ có khả năng áp dụng hiệu quả tiếng Anh trong công việc.

Về phẩm chất đạo đức

 • Phẩm chất đạo đức cá nhân

– Học viên mang phẩm chất đạo đức tích cực, phù hợp với ngành tài chính như thận trọng, biết phân tích và lường trước các rủi ro; chấp nhận rủi ro trong điều kiện cho phép; có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nói chung như: linh hoạt, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo v.v.

 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

– Học viên thể hiện đạo đức nghề nghiệp tích cực như trung thực, thận trọng, tôn trọng và tuân thủ các quy định nghề nghiệp, vì lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động.

 • Phẩm chất đạo đức xã hội

– Học viên sẽ có đạo đức xã hội tích cực như có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật, ủng hộ và bảo vệ cái đúng.

I. Khối kiến thức chung
– Triết học – Tiếng Anh chuyên ngành
II. Khối kiến thức cơ sở
1. Các học phần bắt buộc
– Phân tích kinh tế – Tài chính doanh nghiệp nâng cao
– Lí thuyết tổ chức và quản trị
2. Các học phần lựa chọn (2/6 học phần)
– Các phương pháp định lượng trong Quản trị và Tài chính – Lãnh đạo
– Kế toán quản trị – Marketing dịch vụ
– Phân tích tài chính – Hành vi tổ chức
II. Khối kiến thức chuyên ngành
1. Các học phần bắt buộc
– Hoạch định và quản trị chiến lược – Quản trị rủi ro
– Phân tích đầu tư và quản trị danh mục đầu tư
2. Các học phần lựa chọn (3/7 học phần)
– Tài chính phái sinh – Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
– Kiểm soát quản trị – Thuế doanh nghiệp
– Quản trị nguồn nhân lực – Quản trị tài chính quốc tế
– Thị trường và các tổ chức trung gian tài chính

Chương trình áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến được xây dựng phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ theo văn bản hướng dẫn số 2640/SĐH ngày 28/12/2006 của ĐHQGHN đối với bậc đào tạo sau đại học, quyết định số 1777/QĐ- ĐHQGHN về quản lí và tổ chức đào tạo liên kết quốc tế. Đặc biệt, chương trình thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp tiên tiến, nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kĩ năng thực hành, nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin của học viên, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng.

Chương trình có định hướng ứng dụng vì vậy, học viên sẽ được khuyến khích làm việc theo nhóm, tham gia các bài tập tình huống, tổ chức nhiều buổi thảo luận, trao đổi, hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học, viết báo cáo, trình bày trên lớp các bài tập lớn.

Ngoài ra, trong quá trình hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên tham gia chương trình còn giúp học viên sử dụng những phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến nhằm truyền thụ và tạo lập cho học viên niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi tư duy khoa học và năng lực sáng tạo.

Phương thức kiểm tra, đánh giá

Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo đúng quy định của ĐHQGHN

– Kiểm tra kiến thức được tiến hành dưới dạng bài thi trắc nghiệm, bài thi tự luận (bài tập tính toán và nêu các lập luận) hoặc dạng câu hỏi ngắn, tiểu luận, báo cáo.

– Đề thi, kết quả chấm thi do các giảng viên trực tiếp giảng dạy đảm nhiệm, được Trường Quốc tế phê chuẩn.

– Thời lượng thi: 90 phút – 180 phút.

– Các kỳ thi được tổ chức sau khi hoàn thành xong ba hoặc bốn học phần . Mỗi kỳ thi sẽ được tổ chức vào hai ngày cuối tuần và cho những học phần đã hoàn thành ngay trước đó.

Sau khi hoàn thành hết các học phần , học viên phải viết luận văn tốt nghiệp . Học viên phải nộp 03 bản luận văn và nộp kèm bản tóm tắt luận văn. Hội đồng đánh giá kết quả của luận văn

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình là những nhà giáo có tên tuổi trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, trình độ từ tiến sỹ trở lên, được đào tạo ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada… Các giảng viên đều đạt chuẩn về ngoại ngữ để giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu cũng như kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực mình phụ trách giảng dạy. Ngoài ra, Trường còn có sự trao đổi giảng viên với một sô trường đại học danh tiếng nước ngoài để đưa giảng viên nước ngoài cũng phụ trách giảng dạy một số môn học trong chương trình. Tỉ lệ giảng viên nước ngoài tham gia chương trình chiếm khoảng 30%. Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước đã tạo nên một cộng đồng và môi trường giáo dục quốc tế tại Trường.

Chương trình Thu hút học giả của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại Trường Quốc tế – ĐHQGHN (gọi tắt là Chương trình) ra đời với mục đích phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới để đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chương trình đồng thời giúp tăng cường chỉ số hội nhập quốc tế của ĐHQGHN nói chung và Trường Quốc tế nói riêng, tạo động lực, môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Trường, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến, quản trị đại học của nước ngoài, tăng cường tỷ lệ giảng viên đến từ các trường đại học uy tín nước ngoài giảng dạy tại Trường.

Các học giả của Chương trình tham gia giảng dạy toàn bộ thời lượng một học phần hoặc phối hợp giảng dạy cùng giảng viên Trường Quốc tế trong các chương đào tạo triển khai tại Trường. Việc tổ chức giảng dạy được thực hiện với phương châm khuyến khích giảng viên của Trường Quốc tế tham gia cùng soạn bài giảng và giảng dạy, hướng dẫn học viên. Trong quá trình này, học viên và giảng viên Trường Quốc tế sẽ trải nghiệm những phương pháp làm việc, cách tiếp cận mới hiện đang được áp dụng tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài.

Để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động này, các học giả của Chương trình sẽ được ưu tiên sắp xếp giảng dạy những môn học mới hoặc đòi hỏi cập nhật phương pháp làm việc, kiến thức mới một cách thường xuyên hoặc những học phần mà hiện nay ở Việt Nam còn thiếu nguồn giảng viên có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của học phần và của Chương trình.

Đội ngũ cán bộ cơ hữu Trường Quốc tế – ĐHQGHN tham gia đào tạo

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
       1. Nguyễn Văn Định 1966 PGS, 2006 TS, Việt Nam, 2001 Quản trị tài chính
         2. Nguyễn Phú Hưng 1975 TS, Mỹ, 2008 Quản trị kinh doanh và Tài chính.
         3. Phạm Thị Liên 1974 TS, Úc, 2008 Quản trị Kinh doanh
         4. Mai Anh 1977 TS, Pháp, 2011 Quản trị kinh doanh
         5. Nguyễn Hải Thanh 1956 PGS, 2003 TS, Ấn Độ, 1996 Toán ứng dụng
         6. Nguyễn Thị Nhân Hòa 1963 TS, Úc, 2008 Ngôn ngữ Anh
7. Lê Đức Thịnh 1979 TS, Mỹ, 2013 Toán
8. Phạm Thị Thủy 1965 TS, Việt Nam, 2015 Ngôn ngữ Anh

Đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm thuộc ĐHQGHN tham gia đào tạo

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
       1. Đào Thị Bích Thủy 1974 TS, Úc, 2000 Kinh tế
       2. Trần Huy Phương 1981 TS, Nhật Bản, 2013 Quản trị kinh doanh,
          3. Phạm Xuân Hoan 1968 TS, Úc, 2007 Kinh tế
       4. Ngô Vi Dũng 1981 TS, Bỉ, 2012 Kinh tế và Quản lí
       5. Vũ Đức Nghĩa 1979 TS, Việt Nam, 2012 Kinh tế
          6. Đào Tùng 1977 TS, Pháp, 2005 Quản trị kinh doanh/ Marketing

Giảng viên ngoài ĐHQGHN tham gia đào tạo

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
       1. Nguyễn Thị Nguyệt 1978 PGS, 2015 TS, Áo, 2011 Kinh tế học
       2. Đào Thị Thanh Bình 1973 TS, Pháp, 2009 Tài chính
       3. Hoàng Gia Thư 1977 TS, Mỹ, 2012 Tâm lí học ứng dụng
       4. Nguyễn Việt Dũng 1974 PGS, 2012 TS, Pháp, 2005 Tài chính
       5. Trần Thăng Long 1976 TS, Úc, 2014 Kinh tế
       6. Lý Phương Duyên 1974 PGS, 2015 TS, Việt Nam, 2010 Tài chính – Tín dụng

Giảng viên nước ngoài tham gia đào tạo

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành
       1. Nguyễn Đức Khương 1978 GS, 2010 TS, Pháp, 2005 Tài chính
       2. Sabri Boubaker 1972 GS, 2010 TS, Pháp, 2006 Tài chính
       3. Stephane Goutte 1982 PGS, 2014 TS, Pháp, 2010 Toán và toán ứng dụng
       4. Yves Peraudeau 1956 PGS, 2000 TS, Pháp, 1986 Kinh tế
       5. Nguyễn Huy Sinh 1950 TS, Mỹ, 2008

Việt kiều Mỹ. Chuyên gia kí hợp đồng giảng dạy lâu dài tại Trường Quốc tế

Luật

Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Điều kiện xét tuyển:

1. Điều kiện tuyển thẳng

1.1. Điều kiện về văn bằng đại học

Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi các ngành đúng và phù hợp, bao gồm Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Phân tích – Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế (định hướng tài chính), trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

1.2. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh)

 Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ (quy định tại mục 2.3 của Thông báo này) tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

1.3. Quy định về điểm thưởng

– Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

(i) Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.

(ii) Đạt giải thưởng cấp Trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.

– Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm;

– Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.

2. Điều kiện xét tuyển:

2.1. Điều kiện về văn bằng đại học

– Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bổ sung kiến thức từ 02 đến 07 học phần (tương đương với 6 đến 21 tín chỉ) của Trường Quốc tế (chi tiết theo thông báo riêng) hoặc các cơ sở đào tạo khác tùy theo chuyên ngành đào tạo.

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, và nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng) cần học bổ sung các học phần tương ứng từng chuyên ngành như dưới đây.

+ Ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT Học phần Số tín chỉ
1 Kinh tế tiền tệ – ngân hàng 3
2 Tài chính doanh nghiệp 3
Tổng cộng 6

+ Ứng viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT Học phần Số tín chỉ
1 Quản trị học 3
2 Nguyên lí marketing 3
Tổng cộng 6

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (Kinh tế học – không có định hướng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng bao gồm Kinh tế, Kinh tế quốc tế; Kinh doanh bao gồm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại; Kế toán – Kiểm toán bao gồm Kế toán, Kiểm toán; Quản trị – Quản lý bao gồm Quản trị nhân lực, Khoa học quản lý, Hệ thống thông tin quản lý) chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 04 học phần (12 tín chỉ):

STT Học phần Số tín chỉ
1 Nguyên lí Marketing 3
2 Kinh tế tiền tệ – ngân hàng 3
3 Quản trị học 3
4 Tài chính doanh nghiệp 3
Tổng cộng 12

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác (Quản lí xây dựng, Công nghệ thông tin, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh) chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ):

STT Học phần Số tín chỉ
1 Kinh tế tiền tệ – ngân hàng 3
2 Quản trị học 3
3 Tài chính doanh nghiệp 3
4 Kinh tế vi mô 3
5 Nguyên lí kế toán 3
6 Nguyên lí marketing 3
7 Kinh tế vĩ mô 3
Tổng cộng 21

Ghi chú: Ứng viên thuộc diện phải học bổ túc kiến thức được miễn các học phần đã học ở bậc đại học có số tín chỉ tương đương (thể hiện trong bảng điểm).

2.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc (ứng viên tốt nghiệp đại học ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự tuyển được miễn yêu cầu này);

2.3. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh)

Ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

(i) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam khi nhập học do cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận ở ĐHQGHN hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác (còn trong thời hạn có giá trị) theo quy định IELTS (4.5), TOELF (460 ITP, 42 iBT), TOEIC (4 kỹ năng Reading 275, Listening 275, Speaking 120, Writing 120), Cambridge (A2 Key 140, B1 Preliminary 140, B2 First 140, B1 Business Preliminary 140, B2 Business Vantage 140), Aptis (B1 General);

Và có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam khi bắt đầu học các học phần chuyên môn (khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành) do cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận ở ĐHQGHN hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác còn trong thời hạn có giá trị theo quy định: IELTS (5.5), TOEFL (543 ITP, 72 iBT), TOEIC (Reading 385, Listening 400, Speaking 160, Writing 150), Cambridge (B1 Preliminary 160, B2 First 160, C1 Advanced 160, B1 Business Preliminary 160, B2 Business Vantage 160, C1 Business Higher 160).

(ii) Có bằng đại học một trong các loại sau: ngành tiếng Anh; chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận; chương trình song bằng học bằng tiếng Anh có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng ; chương trình đào tạo chuẩn quốc tế học bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao học bằng tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội;

(iii) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

(iv) Ứng viên đã tốt nghiệp Trường Quốc tế được miễn chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) khi đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo sau đại học của Trường nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Quốc tế yêu cầu điều kiện ngoại ngữ đầu vào tối thiểu là tiếng Anh tương đương bậc 4/6 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) và sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình đào tạo chuyên môn tại Trường.
 2. Ứng viên tốt nghiệp bậc đại học của Trường Quốc tế trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng kí dự tuyển đào tạo sau đại học vào Trường.

(v) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

(vi) Ứng viên là người nước ngoài mà tiếng Anh là bản ngữ hoặc một trong các ngôn ngữ chính.

            Ghi chú: Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo

137.100.000 VND/khóa học (tương đương 6.000 USD)
Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu. Học phí được chia làm 03 đợt đóng (Lần 1: 40%; Lần 2 và 3: mỗi lần 30%).

Website: www.sdh.isvnu.vn

Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn

Văn phòng tuyển sinh, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: (024) 367 20 999

Hotline: 0932 32 32 52